Turopplevinger, turforslag, nyt naturen

Måned: april 2016

Viewpunkt Snøhetta / Tverrfjellhytta på Dovrefjell

 ©Ketil Jacobsen  Foto:Kjetil Jakobsen, kilde: nvs.villrein.no/viewpoint-snhetta/)

Køyrer ein over Dovrefjell eller er i nærheita anbefaler eg ein kort, men kjempefin tur til Viewpont Snøhetta eller Tverrfjellhytta som den også vert kalla.

Ta av fra E6 ved Herkinn og følg skilting til Viewpoint Snøhetta. Ein køyrer på grusveg motebakka til ein stor parkeringsplass med informasjonsopplegg og sanitærbygg. Denne parkeringsplassen ligg der den tidlegare Tverrfjellgruva låg.
Les meir om gruvedrifta her: Tverrfjellet gruve.
3 mil fra Hjerkinn ligg Folldal og der er det opparbeida eit museum rundt eit gammalt bergverksamfunn. Les meir  om det :Folldal gruver.

Frå parkeringsplassen blir ein leda inn på turstien/grusvegen, ein 1,5 kilometer lang gang- og rullestolveg. Langs stien er det felt ned informasjonstavler av skifer. Tavlene viser ei tidslinje med opplysninger frå istid til i dag.P1130292Her står vi ved starten av turstien. Mange informasjonstavler er sett opp for å informere om historia.
Moskus beiter i området heile året og er ein heldig kan ein sjå den «live».
Det blir anbefalt at ein aldri går nærmere enn 200 meter.P1130299Turvegen til Tverrfjellet er tilrettelagt for handikappa og det er kjempefint å ta med barnevogn. ©Kristian Voldheim Foto: Kristina Voldheim,Kilde: nvs.villrein.no/viewpoint-snhetta/

Når ein kjem opp på Tverrfjellet ca 1250 moh, har ein praktfull utsikt til Snøhettamassivet og Grisungdalen. Naturen er mektig og her må ein ta seg god tid. Den spessielle hytta på Tverrfjellet, som vart åpna i 2011, er teikan av arkitektfiirmaet Snøhetta på oppdrag fra Norsk Villreinsenter Nord. Trearbeidet er utført av Djupedal Båtbyggeri.  Hytta inneheld eit samlingsrom med panoramautsikt mot Snøhetta og der er plass til ca 30 personer. ©Ketil Jacobsen Foto: Kjetil Jacobsen, kilde: http://nvs.villrein.no/viewpoint-snhetta/

Tverrfjellhytta/Viewpoint Snøhetta slik den  ligg i landskapet. Når ein kjem inn i hytta og ser arkitekturen og utsikten så er det berre overveldande. ©Ketil Jacobsen Foto: Kjetil Jacobsen, Kilde nvs.villrein.no/viewpoint-snhetta/ ©diephotodesigner.de Foto: Kjetil Jakobsen , kilde http://nvs.villrein.no/viewpoint-snhetta/
Både Viewpoint og vegen opp til parkeringsplassen er vinterstengt. Anlegget åpner i juni og er gjennom sommeren åpent heile døgnet.

GOD TUR!

Fosdalsetra i Oppstryn

P1140597Fosdalsetra er seter for gardane på Fosnes og i Sandvika. I 30-åra var der i alt seks sel, no står berre eit av dei gamle att. I tillegg til det gamle selet er der to hytter og ei til under bygging.
Der har ikkje vore fjøs på setra.  Dei melka under åpen himmel.
Dei fleste setrevegane hadde faste kvileplasser. Så også på vegen til Fosdalsetra. Det første kvile heimanfrå var ved Røvesteinane. Her var det store flate steiner og under steinane hadde det vore revehi. Lenger oppe var eit kvile som ein kalla Seljefloten. Her stod store seljer og her var det store steiner å kvile på. (kilde:Kjell Råd, Setrar i Oppstryn/Nedstryn)P1140565Utgangspunktet for turen til Fosdalsetra er ved parkeringsplassen vis a vis Matstova og Jostedalsbreen Nasjonalparksenter på Fosnes.  Når ein har fått parkert bilen må ein ta seg tid til å studere den flotte naturen som omkranser dei to anlegga som ligg så fint ved vatnet. Bak, på andre sida av vatnet, kan ein skimte bygda Flo. Fjellet lengst bak, som er dekt av snø, er Fedalsnibba.
Fra austenden på parkeringsplassen går det ein grusveg/skogsveg. Det er lite skilting mot setra.Ein kan sjå enkelte skilt som viser retninga. Likevel er det enkelt å finne fram. Ein føl skogsvegen til ein knapp høgresving. Der tek ein av og går i rås vidare.P1140567Naturen i Oppstryn er heilt magisk med dei bratte fjella som stuper i Oppstrynsvatnet og med dei små grøne flekkane rundt vatnet. På bildet ser ein Segestad, Glomnes og Hjelle. Glomnesnakken og Hjellehyrna danner inngangen til Hjelledalen.
P1140569  P1140572
Vegen fra parkeringsplassen er lett å finne. Føl den forbi ein lunneplass/oppstillingsplass og vidare forbi eit dyrkningsfelt. Husk å stoppe opp og sjå tilbake på  dei flott fjella.

P1140574  Holekvia, ei samling av gardfjøser.
P1140576   P1140578
Ei gammal utlade har fin utsikt. Midt i april og innmarka er grøn og fin.
Der skogsvegen tek ein knapp sving til høgre, i eit hogstfelt, tek ein av og går over i råsa. Den er tydeleg å følge heilt til setra. Oppstryn i.l har trimpost på Fosdalsetra og trimposten er flittig besøkt.
P1140582  Ta av til rås i knapp høgresving.
P1140585  P1140602
Nydeleg rås som går langs jølet der Fosdøla renn langt nede.
P1140588  Her ser ein Tverråna, med Gullkoppen og Kampen bak.
Fosdalsetra ligg midtveis i Fosdalen. Går ein heilt i botnen på dalen kan ein gå over Tyvareset og over i Fosdalen/Tyvadalen på Loensida og vidare ned til Tjugen.
P1140596  P1140595
Her ser ein Fosdalsetra  mot Tverrbotnen og med Tafsnehyrna bak. Det andre bildet viser utsikten mot Oppstrynsvatnet , Hjelle og Hjellehyrna. Stillheita er komplett oppe i denne dalen. Finn ein fin plass og nyt stillheita og utsikta.

Oppstryn har mykje å by på. Der er mange setrar som ein kan besøkje bla. Erdalsetra/Vetledalsetra eller ein tur til  Segestad / Segestad-Glomnessetra ein nydeleg fjellgarden som ligg på ei fjellhylle over Oppstrynsvatnet.
Hjelle hotell, eit romantisk hotell med historisk preg.
Folven Camping, med alle sine tilbud.
Jostedalsbreen Nasjonalparksenter som har panoramafilm om Jostedalsbreen Nasjonalpark i kinosal, fauna og flora utstillingar , parkområde med stein og lokale urter, kafeteria og restaurant og souvenir buttik.
Matstova, resturang og bakeri  som i sommarsesongen har åpen kaffè. Ingenting kan måle seg med å sitje ute og nyte ein god middag og sjå på dei flotte fjella i Oppstryn. Absolutt verdt eit besøk.
Grandane Camping. Flott campingplass i austenden av Oppstynsvatnet.

DOWNHILL LØYPA PÅ FOSNES.
Når ein er på veg nedatt fra Fosdalsetra anbefaler eg ein tur i downhill løypa som er like i nærheita.
Fortset skogsvegen i den knappe høgre svingen, der ein tok av til rås. Etter ca 200 bratte meter i skogsvegen kjem ein til Einestadkvia. Der har bygdafolket laga til ein fin samlingsplass med gapahuk, bord og benker og bålplass. Her kan ein setje seg ned og innta nista si og enda ein gang nyte utsikta over fjella og vatnet. Ein ser både til Flo og Hjelle.
P1140612  P1140610 Einestakvia.P1140613  Her starter downhill løypa.
P1140615  P1140616 Bratt men fint tillaga.
P1140618  Artig og spennande å sjå korleis dei har laga til løypa.
P1140621  P1140623
Eit rotevelte og delt trestamme blir fint moment i løypa.
Sykkelløypa kjem nedatt på skogsvegen  like ved Holekvia.
Fosdalsetra ligg på ca 430 moh og det er ca 2 kilometer opp til setra.P1140567

VÆR NYSKJERRIG OG UTFORSK.

GOD TUR!!

KART OVER TUREN FINN EIN PÅ UT.NO:  FOSDALSETRA

Huaren i Olden

Huaren er ein fjellrabb 385 moh, over Tyvaneset,  mellom Olden og Loen. Det er eit lett tilgjengeleg turmål. Her har ein fin utsikt over fjord og fjell i indre Nordfjord. P1140490Turen fra Olden sentrum og opp er ca 4 kilometer. Det er skogsbilveg, i sikk sakk, heilt på Auflemåsen. Dei siste 200 meterane fram på sjølve Huaren er det tydeleg rås.  Det er godt merka heilt fra sentrum, ved skulen og fra kaia.

Dette er eit populært turmål både for lokale og for turister. Olden i.l har ein av sine fjelltrimposter på Huaren.P1140546Huaren var ein sentral plass i det gamle vetesystemet.
Den eldste og raskaste måten å varsle ufred på i gamle dager, var ved å tenne veter. Vetane stod oftast i fjell med vidt utsyn, men kunne også ligge heilt i sjøkanten. Lyset fra bålet vart fanga opp av vardevakter på andre vetepunkt som tende sine bål, og slik kunne varselet nå frå landsende til landsende på få dager.

Takloveten på Hunvikfjellet var på mange vis den mest sentrale veten i Nordfjord. Frå Takloveten delte signalet seg vidare innover fjorden i tre liner.
Den midtre varslingslinja gjekk frå Takloveten til Dimmaveten, derifrå til Ulvedalsveten og til Vinsryggveten. Ved Vinsryggveten delte det seg i to retningar; den eine til Skår i Oppstryn og til Vetekulen ved Hjelle, den andre til Huaren i Olden.

Les meir om Det gamle Vetesystemet .

Turen til Huaren er merka fra Olden skule og fra cruis kaia. Der er det også mulig å finne parkeringsplasser.
P1140518 Stille på cruiskaia før turistsesongen.
P1140512    P1140511 Godt merka langs vegen.P1140510  Utsikt mot Ceciliekruna.
Skogsbilvegen er fin å gå, trille og sykle på. Ta med barnevogna og heile familien. P1140509 Avstikker i skogsvegen til Avlein.
P1140507  P1140564
Fin plass og ta ein pause, både på oppovertur og når ein går heimover.
P1140470
Det er fleire turalternativer langs skogsvegen. I denne svingen er det merka mot Loåsen og Loen. Går ein 20 meter lenger fram i svingen, er der ei rås innmellom granene. Føl ein den kjem ein også til Huaren, men ein går rundt og føl råsa som kjem fra Loen framatt på Huaren. Vær nyskjerrig og utforsk.
P1140476 Tidleg vår på Auflemåsen.
Når ein er komt opp på høgda, tek ein av fra skogsvegen og over i rås. Det er godt merka heile vegen med retningsskilt og avstandmerking.
P1140482   P1140477
P1140493 Olden i.l har fjelltrimpost på Huaren.
P1140487P1140552Flott utsikt ut fjorden mot Faleide og alle små gredalaga rundt fjorden.
P1140489  Utsikt mot Olden sentrum og Skarstein.
P1140559 Heldige dei som har hytte på toppen. Utsikt i alle retninger.P1140546

Kart over turen finn ein på Ut.no: Huaren i Olden

PRØV DENNE LETT TILGJENGELEGE FLOTTE TUREN.

Visnes – Strand

PANO_20160329_194401 (1)Turen som går fra Visnes til Strand, føl same råsa  som rundtur på Visnes, men tar av fra råsa på Staveneset og føl skogsvegen til Strand.
Ein veg er turen ca 3,5 kilometer, går ein returen også blir det 7 kilometer.
Ein kan også kombinere denne turen med rundturen. Tek ein den lavaste leia innover kan ein ta skogsvegen fra Staveneset og til Årheime når ein kjem tilbake fra Strand.
Det er mange muligheiter å kombinere å setje ihop ein fin tur på.

Denne turen, fra Visnes til Strand, går på rås og skogsveg. Det er ein forholdsvis enkel tur. Høgaste punktet er på Staveneset som ligg 210 moh.
Turvegen er merka  fra Rv 60  på Visnes, opp byggefeltet. Ein køyrer til Strandavegen og til  liten parkeringsplass bak bebyggelsen (sjå bildet, opp langs hekken).
P1120788    P1120787
P1120786  1.6 km til Staveneset fra parkeringsplassen

P1120775  Skyttergraver tydelege i terrenget.
På Visnes er det tydelege spor etter tyskarane som var her under andre verdenskrig. Nokre av skyttergravene er fremdeles inntakt.
Ved Storeledholten er det sett opp tavle med informasjon om krigsminner og tursti på Visnes.
P1120782    P1120781
Stien innover til Staveneset er fin å gå. Enkelte plasser er det laga til med benker så ein kan setje seg ned å kvile og nyte utsikten.
Når ein kjem til Staveneshola er det litt stigning. Opp Staveneskleiva er det stedvis laga til med trappetrinn og hengt opp tau slik at ein har noke å holde i. Det er ikkje bratt eller farleg terreng, men kan være litt sleipt ved vått veir.P1120767  IMG_20160325_115439
Staveneshola og Staveneskleiva.
Når ein er komt opp på Staveneset er der mange store steiner å sjå. Enorme steiner. Der er det muligheiter for å sitje tørt om veiret ikkje er av det beste.IMG_20160325_120624  Koseleg  å sitje i «steinhole». Spennande for barna å utforske.
Skogsvegen til Strand tek av ved skiltet som viser Staveneset 210 moh. Her har ein fin utsikt mot fjella i Olden, Avleinsfjellet,Skavteigfjellet (bak) og Melheimsnibba.
P1120756    P1120753
Første stykket er unnabakkje ellers er turen innover til Strand slak og fin. Stille og roleg terreng å gå i. Skogsvegen vart bygd i 1984.

Eg liker godt å utforske nytt terreng og tek meg god tid til å sjå meg rundt. Ein får med seg så mykje meir da enn om ein berre haster avgårde.
Denne diamanten av ein stein låg pent ved sida av skogsvegen. Den ser ut som den er slipt til. No har eg gått turen to ganger og steinen forandrer farge etter korleis lyset er.  Også andre ting dukka opp av intet. Plutseleg såg eg ein»skapning» som stirra på meg fra toppen av ein stor stein.
IMG_20160325_130719   IMG_20160325_130709IMG_20160325_130122  Alltid eit kvart spessielt å sjå.
Skogsvegen går heilt ned til riksveg 60. Om ein berre vil gå ein veg kan ein avslutte turen her, eller ta same turen tilbake til Visnes. Alternativt tilbake til Årheim.
Når ein kjem inn til Strand og ned til riksvegen ser ein bebyggelsen i Marsåvika med det berømte og unike klatrefeltet Beachen bak.  Vidare ser ein Avleinstranda og Muristranda i Olden.IMG_20160325_123930

VÆR NYSKJERRIG OG UTFORSK NYTT TERRENG.

TUREN FINN DU PÅ UT.NO: Visnes – Strand

GOD TUR!

IMG_20160325_115718

© 2024 nytnaturen.no

Tema av Anders NorénOpp ↑