Turopplevinger, turforslag, nyt naturen

Kategori: Vågsøy

Husevågøy

Å ta turen til ukjende plasser er spennande og lærerikt. Ein treng ikkje reise langt før ein er i bygder som ein ikkje har besøkt før.
Å pakke bilen og legge avgårde, for overnatting eller dagstur, utvidar horisonten og ein blir betre kjent i eigen kommune og fylke.

Eg tok tidlegare i mai turen til Husevågøy. Ei perle midt i skipsleida, der Vågsfjorden ligg på nordsida av øya og Fåfjorden på sørsida.
Tek ein ferga mellom Måløy og Oldeide har ein mest sannsynleg lagt til kaia i Verpesvika på Husevågøy. Fergekaia og området rundt ser dødt og stusseleg ut, men ta turen på land og opplev små idylliske grender på begge sider av øya.
Sjølv har eg berre fått utforska nordsida av øya der Husevåg er tettstaden. Eg skal fleire turer ut på øya for å utforske Tytingvågen og Krabbestigen.

Fint å campe med slik utsikt.

Husevågøy har ei rik historie. Ta deg tid til å lese om den på denne linken: Den spennende historien om Husevåg og Husevågøy

Det er ikkje spessielt utbygd for turister på øya, men eg opplevde ein gjestfriheit som eg aldri før har opplevd når eg har vore på mine utflukter. Invitasjon på terassen, teltplass på innmaka og tilbud om å nytte både toalett og dusj. Enkelte plasser på øya kan ein finne parkeringsmogelegheiter for bobil. Ta kontakt med bygdefolket og spør om råd.

Husevågøy har tre jamnhøge toppar. Rønelden 321 moh, Rauddalseggja 318 moh og Krabbestigheida 330 moh.

Råsa til Hovdeneset der fyret har stått. No er der ei automatisert fyrlykt.

Rønelden, eller Kletten som den blir kalla av dei fastboande, ligg 321 moh og har utsikt i alle himmelretningar. Utgangspunktet for turen er midt i bygda og er skilta. Turen er merka med raude stikker og raudmåla steiner. Til toppen er det ca 1,5 kilometer.
Rønelden var mest truleg brukt i varslingssystemet med å tenne eld på fjelltopper for å varsle fare/ufred.

Utsikt frå Rønelden

Utsikt frå Rønelden mot Vågsvåg, Holvika og Måløy

Trollhola ligg på sørsida av Husevågøy. Ytre Nordfjord Turlag hadde organisert tur den dagen eg var der ute og det var ein flott gjeng på ca 35 personer, små og store, som fekk oppleve denne spennande hola.
I trollhola er det funne kulturlag med skjel og bein, trolig frå jernalderen.
Turen til Trollhola starter midt i bygda Husevåg og går første stykke i same trasse som til Kletten/Rønelden. Det står skilt ved vegskille. Frå vegskille går turen vidare til Færeldemyra. Der kan ein sjå spor etter helleristninger. Turen til Trollhola er på ca 2,6 kilometer ein veg.

Trollhola
Utgangspunkt for turen til Rønelden/Kletten og Trollhola. Like ved skulehuset/bygdehuset
Fiskehus og sjøboder var den første bebyggelsen på øya.
Klovningen, eit freda naturreservat.

Ta ein tur til denne fredlege perla i havgapet. Eit tips er å parkere bilen i Måløy, ta sykkelen med på ferga og utforsk øya. Frå ferjekaia til vegenden i Husevåg er det ca 5 kilometer.

GOD TUR!

Gamle Kvalheimsvegen på Vågsøy

Bygda Kvalheim ligg på sørsida av Vågsøya. Bygda kan sporast langt tilbake i tid og er nevnt i kjelder så tidleg som på 1300-talet. Fiske og jordbruk var viktigaste leveveien som i dei fleste andre bygdene ved kysten.  Det var vanskelege hamneforhold i Kvalheimsvika og hamna kunne stort sett  brukast berre i godvær. På slutten av 1940-talet vart det bygdt ny landingsplass for Kvalheim, Storbåtjølet. Dette var stor framgang for fiskarane på Kvalheim, sjølv om også denne hamna er veldig væravhengig.
Selje kommune, som Kvalheim høyrde til da, løyvde i 1870 pengar til veg til bygda. Kvalheimarane måtte ta på seg ein stor del av kostnadane med vegbygginga, anleggsarbeidet og vedlikehaldet av vegen. Vedlikehaldet var spesielt krevjande om vinteren når det var snøveir og vegen bles att.
Denne dugnaden heldt på heilt fram til 1960-talet.
Med stadig større busser og lastebiler vart det behov for betre veg og i 1965 vart nye vegen lenger oppe i fjellsida teken i bruk.

Etter fleire år med igjengroing og utvasking av gamlevegen sette ein gjeng med eldsjeler i gong med dugnadarbeid. Med stor dugnadsinnsats fra folk i bygdene Raudeberg, Vedvik, Refvik og Kvalheim vart gamlevegen nyopna i 1998, no som trim og rekreasjonsløype.Utgangspunktet for turen er Hagen ved austsida av Refvikvatnet. Der er stor parkeringsplass, men parker ikkje framfor garasjaneportane. Starten på vegen seier seg sjølv med den flotte smijernsporten som er sett opp. Denne gamle vegen er godt vedlikeholdt med grus og den ligg fint i terrenget. Fleire plasser langs vegen og vatnet er det laga til med kvileplasser. Her er det fint å sitje og har ein niste i sekken er det berre å benke seg. Det er viktig at ein tek med seg alt søppel når ein forlet plassen.Når ein går langs den gamle vegen ser ein den nye vegen lenger oppe i fjellsida. Mange køyrer denne vegen for å kome seg til bygdene Kvalheim og Kråkenes. Vil ein besøkje Kråkenesfyr køyrer ein også over Kvalheimsfjellet.Refvikvatnet er naturreservat og dette vatnet er ein såkalla strandsjø som er oppdemt av lausmassar frå havet. Vatnet har stor verdi som trekk- og over vintringsplass for andefulg og vadefugl. Det er registrert 44 artar av våtmarksfulg i dette området.

Den gamle Kvalheimsvegen går parallelt med vatnet eit godt stykke. På bildet kan ein også så vidt skimte bygda Refvik og havet. Den høgaste toppen ein ser til venstre på bildet er Traneberget 418 moh. Ein fin tur å gå på om ein vil gå litt lenger enn den gamle vegen.Her ser ein tilbake mot Hagen, bebyggelsen øverst på Raudeberg og fjellet Vadefjellet som er 288 moh. Ved den store steinen på bildet er der trimpost. Det er laga til med i alt 5-6 kvileplasser langs vegen. Her kan både gamle og unge gå tur og gå så langt som ein har lyst og eventuelt setje seg ned og vente på dei som vil gå lenger.Den gamle vegen har lite stigning før ein kjem til Reinurda. Der starter stigninga og vegen slynger seg opp fjellsida i fleire hårnålsvingar. Arbeidet på desse svingane, som er flott oppmura, var fordelt på gardbrukarane på Kvalheim. Frå gammalt av var det tre bruk på Kvalheim, Ytre Kvalheim, Myhre og Indre Kvalheim.
Kvalheimsvingane som vi ser dei i dag stod ferdig i 1932.
Her ved Myresvingen har ein fin utsikt mot bygda Refvik, den populære badestranda Refviksanden og stor havet.Ved Refviksvingen står eit oppslag om ei nifs hending som skjedde ein stormdag i 1961.  Heldigvis enda det godt.Ti år etter at kommunen løyvde pengar var vegen fra Hagen til bøgarden på Indre Kvalheim ferdig. Det er sett opp ei steinstøtte med årstalet innrissa. Denne støtta står nær bilvegen og parkeringsplass som er opparbeida. Så vil ein gå turen motsatt veg er det moglegheiter for det.

Denne turen på gamle Kvalheimsvegen er 2,3 kilometer og med ei stigning på ca 150 meter.

GOD TUR, NYT DET FLOTTE TERRENGET UT MOT HAVET!!!

Skongsnes fyr i Vågsøy

P1140226Turen til Skongsnes fyr går i variert terreng over fjellet fra Halsø. Ein spennande tur for store og små.  terrenget varierer fra stor skog til åpe landskap med utsikt over Stadhavet. Første stykket går  på privat grusvei, deretter på sti/rås, over enkle berg  og nokre våte myrer. Det er ca 3 kilometer ut til fyret.

Utgangspunket er ved Halsø/Sætre. Ein køyrer Rv 622 fra Raudeberg mot Vedvik.  Køyr til ein passerer skilt med Halsø og Sætresanden. Etter ein knapp sving er der utviding/parkeringsplass langs veien. Der er merka på autovernet og ved postkasser med  treskilt  Skongenes fyr/Skongsneset.
P1140151  P1140153
P1140154
 Her går ein grusveien til høgre
P1140158  Når grusveien er slutt går ein over i sti/rås.
Råsa er fin og godt  merka av   Ytre Nordfjord Turlag  med raude Tèr og raude merker på trestammer og steiner.
P1140168    P1140176P1140161Tilbakeblikk mot Sætresanden til høgre. Lyseholmen midt i bildet og Silda til venstre.P1140267  Veidele. Ta råsa til venstre.P1140165Når ein kjem opp på første høgda kjem ein til Forklevatnet. Denne dagen, i slutten av februar, var det issørpe på vatnet. Men om sommerern er det fult av vannliljer. Eit nydeleg skue.

Historia om namnet til vatnet, er i følge Kulturnett Sogn og Fjordane,: Ei jente datt ut i vatnet og ein gut treiv henne etter forkledet.147Sommer bilde fra Forklevatnet (2008).P1140180Ved Ørnehola. P1140197Her ser ein bygda Vedvik, Mehuken og Kråkeneset.P1140190Skongsnes fyr med Skongsnesholmen utanfor. Stadlandet bak i snøelingane.
P1140205   P1140201
Vår, skog og hav da blir ein så glad.
P1140207  Følg råsa i pilretninga.
P1140210
Steingard mot utmarka. Vika heiter Maulkråna.
P1140212  Høyre du bølgeduren?P1140213Skongsnes fyr vart oppretta i 1870, automatisert og avfolka i 1985. Hovudhuset ligg lengst mot vest og er omkransa av fleire mindre bygninger i eit tun med hage. Mot sør ligg uthuset/lager og ein fjøs. Mot nord ligg maskinhuset og verkstaden. Fyrtårnet ligg ytterst på neset som ein seperat bygning.
Skongsnes fyr drives av Ytre Nordfjord Turlag/ Sogn og Fjordane Turlag med avtale Kystverket. Fyrvaktarboligen er fult utstyrt/møbelert og til utleige.  På grunn av beliggenheita og tilkomst er alt basert på sjølvhushald. Det er montert standard DNT lås og det brukes standard DNT nøkkel.
P1140223     P1140245P1140221      P1140238
Fersk vatnet blir samla opp.                                              Fin lun kvileplass med utsikt.

Det er laga til ein fin lun plass med utsikt over havet. Her kan ein sitje og høyre på havet som skummar med stor kraft mot berget, telje bølgene, høyre fuglane og berre nyte havlufta og la roen senke seg. Det gir flotte naturopplevelsar på fine sommerdagar og på stormfulle vinterdagar.

Det er mykje å utforske og studere på og rundt fyret. Ta ein tur ned den fine veien til naustet og moloen. På godveirsdagar kan båtar legge opp til moloen slik at besøkande kan gå i land.P1140249P1140260  P1140214
Det går ann å gå langs fjæra innatt til Halsø. Men dette kan gjerast berre på fjære sjø og når berga er tørre. Ellers kan det være ei farefull ferd. Det er stadvis litt klyving.
Går ein langs fjæra vil ein kome forbi Skongsneshellaren. Denne hellaren ligg ca 100 m fra strandkanten. Den er 40-50 m djup og 30 m høg ved inngangen. Det er gjordt funn fra eldre jernalder i hellaren.

Går ein langs fjæra er det mykje å utforske og oppdage. Studerer ein kart  ser ein at ein passerer Storegytten, Kveldstøytneset, Revesteinane og Tysketuftene.P1140235

Kart over turen til Skongsnes fyr finn ein på Ut.no: Skongsnes fyr i Vågsøy

TA TUREN TIL HAVET.

Sankta Synneva-hornet

P1110988Sankt Synneva-hornet er Vågsøy høgaste fjell. Med sine 689 m.o.h byr den på ein storslagen utsikt i alle himmelretningar. Turen til toppen er knappe 4 kilometer og det er ei stigning på ca 550 meter fra Almenningsfjellet.

Sankt Synneva-hornet kan nåast fra fleire kanter, eg vil skrive om alternativet fra Almenningsfjellet.

Like før krysset til Sør-pollen/Selje på Almenningsfjellet er der ein parkeringsplass. Parker der, og gå over til andre sida av riksvegen. Følg traktorvegen inn Austadalen. Ein går forbi eit lite nedlagt gardsbruk og kjem etterkvart til vassverket innerst ved vegenden.P1110956P1110958  P1110959
Ved vassverket tek ein til venstre opp bakken. Råsa er merka med raude trestikker. Ein går mot granfeltet og finn etterkvart ei fin rås.P1110961Bilde: Ytre Nordfjord Turlag  har delvis skilta råsa.
P1110960  P1110963 Råsa går inn i granfeltet.P1110964
Ein kjem fram på ei flott tilrettelagt gamle steintrapp i eit av dei bratte partia. Dette vitner om at det er ein gammal veg som vart brukt til seter.
Turen går i variert terreng. Tildels mykje myr. For å vinne høgdemeter må ein opp, inn i mellom flater terrenget ut og ein får kvile muskelaturen litt.
P1110966    P1110967
Etterkvart som ein vinn høgde så kjem også utsikta. Ein går forbi små tjern og vatn som gir liv i landskapet.P1110968  Eldeviksetra ligg på 289 m.o.h og ligg der fint i terrenget med utsikt over vatnet.

Den dagen vi gjekk turen var det veldig vått og råsa bar tydeleg preg av mykje nedbør. Da er det godt at det på dei vanskelegaste plassane er tilrettelagt med stegtrinn så ein lett kan forsere glatte bergknauser.
P1110970Når ein kjem opp i Skogadalen ser ein fasinerande steinsel og fjøser. Dei er godt bevart og vedlikehaldne. Imponerande byggverk. Bak denne setra er det også oppmura rås/veg vidare. Det er arbeid som vart gjordt for å lette tilkomsten til fjellet for folk å fe i tidlegare tider. No er det skjerpaer fra Nepal som tilrettelegg stier/vegar i ulent terreng for oss.
P1110971Seter i Skogadalen. Flotte stein sel og fjøser.P1110975P1110978    P1110980
Frå Skogadalen er turen lettgått og råsa er vardet vidare til toppen. P1110988Da var målet nådd. Sankt Synneva-hornet, høgaste toppen i Vågsøy kommune.P1110982Utsikt fra toppen og inn Nordfjorden. Midt i bildet Hamnneset, Eidsfjorden til venstre og Isefjorden til høgre.P1110983Utsikt fra toppen mot Fåfjorden, Oldeide, Gangsøya, Grindøya og Husevågøy.P1110989 Utsikt fra toppen mot Rugsundøy og Hornelen.P1110993Utsikt fra toppen mot Barmøya, Selje og Vetrhus.P1110995Utsikt fra toppen mot Silda og Stadtlandet med Ytre Fure i strandsona.

Denne dagen var prega av skiftande veir. Skodda låg tidvis lavt og tjukk. Da vi var på toppen kom sola gjennom ei lita stund og vi fekk tatt nokre bilder av utsikta. Men ein skulle ikkje snu seg lenge fekk før motivet var innlulla i skodda igjen.

Turen til Sankt Synneva-hornet er ein fin tur som kan gjerast unna som ein treningstur eller ein kan bruke nesten heile dagen. Har høyrt rykte om at noken har vore på toppen snart 500 ganger. Slik er det gjerne, har ein funne «sin topp», så blir det på den toppen ein går sjølv om det er mange topper ein kunne ha utforska og besøkt i nærområdet.

Kart over turen finn du her: Sankt Synneva-hornet.

Turen er fin, utsikten fantastisk. Prøv den du også!!

Tusentrinnstrappa, Kjødepolljen

KJØDE – KYRNOSA – TOLVVASSEGGJA – NAVE

P1070886Denne gangen skal eg skrive om ein litt spesiell tur. Utsikten er upåklageleg. Det spesielle med turen er at ein går i trappetrinn.  Ikkje mindre enn 1000 stykker. Dette er ein tur både for den som vil teste kondisen sin, men også for dei som berre vil gå ein annaleis tur

Lengst inne i Kjødepolljen er der ein kraftstasjon og ei rørgate. Langs den rørgata er det bygd ei trapp. Der ligg Tusentrinnstrappa. På bildet øverst i innlegget ser ein veien som går opp til kraftstasjonen midt i bildet.P1070860Her er også andre turalternativ når ein først er komt opp trappa og opp i himmelsjå.  Det er åpe og fint turterreng.P1070861P1070864  Bilde: Skiltet taler for seg. Ein går på eige ansvar.
P1070866  Bilde: Langs trappa er det gode rekkverk. Fint både i motebakke og unnabakken.
Ein vinn fort høgdemeter i trappa og utsikten nedatt til kraftstasjonen og bygda er flott.P1070867  Bilde: Der er «lommer» med sti/rås mellom trappene.
P1070870  Bilde: Mellom trappene er det også nokre platå. Da kan ein stoppe opp og ha god plass for å nyte utsikten, fotografere og trekke pusten. Rekkverk også her.
P1070873  P1070874
Når ein har gått alle 1000 trinna (eg talte 1012, men lett å kome utavdet…..) er det flott utsikt ned att til fjorden. Det er i Kjødepolljen, Stad skipstunnelen skal ha innslag/utslag. Ein ser også veien som går over Mannseidet til Moldefjorden.

Det går ein bratt sti vidare oppover fra trappa. Når ein kjem heilt i himmelsjå åpner det seg eit flott turterreng med fleire veivalg og mange fiskevatn.P1070883Her ser ein Skorgevatnet som ligg på 357 moh, med Kyrnosa 617 moh midt i bildet.

Da vi planla denne turen var det meininga å gå vidare fra Tusentrinnstrappa og til Nave (Bryggja). På grunn av logistikken vart det til at vi tok dette som to turer og med forskjellige utgangspunkt.

Men eit tips når ein først er komt opp, er å gå vidare fra Skorgevatnet til Kyrnosa. Da går ein oppstigninga på venstre side av vatnet. Det er skilta og fin sti. Litt stigning men åpe og fint terreng. Fra Kyrnosa kan ein gå vidare mot Tolvvasseggja eller den merka stien som kjem ned i Heggedalen på Bryggja. Terrenget er så åpe at ein kan gå nesten kvar som helst. Ta med kart.

Andre dagen vi var i fjellområdet tok vi turen fra Nave/Øyehaug som ligg på ca 130 moh. Vi gjekk skogsveien som går fra Øyehaug og til Vassdalen (212moh) Ein går skogsveien til den svinger austover langs vatnet. Ta av og gå motebakka. Der er ikkje sti første stykket.P1070894P1070896Bilde: Fra oppstigninga til Tolvvasseggja. Ein ser tilbake til Vassdalen/Vassdalsvatnet. Ein ser også Nave og veien som går over Maurstadeidet.
P1070905  Bilde: Når ein kjem opp i høgda er utsikten upåklageleg. Hornelen i vest.P1070911  Bilde: Det er enkelte varder, men på denne turen er det lite merking.
Namnet Tolvvasseggja kjem av at der er tolv vatn rundt eggja. Mange av dei er fine fiskevatn så fiskestanga kan godt være med i sekken. Det var lite turgåere denne dagen men ein nyskjerrig skapning møtte vi på. Han fekk seg eit godt måltid.
P1070916   P1070963
P1070922   P1070929P1070967Her ser vi Skorgevatnet. Det viser tydeleg at det er regulert, og vatnet går i rørgata der Tusentrinntrappa går opp. (midt i bildet). Så her ser vi tilbake til der vi var da vi gjekk opp i himmelsjå bak Tusentrinnstrappa. Lengst bak på bildet ser ein Fiskå og litt av Åheim
P1070991   P1080042
Bilde: Det er mange fiskevatn på denne turen. Snøskarvatna/Kyrnosvatna og Mevatna.P1080045Bilde: Ved osen på Vassdalsvatnet, nesten ved utgangspunket igjen. Tolvvasseggja i bakgrunnen.P1070886På denne turen har vi vore innom to fylker. Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Og det vart tre kommuner, Selje, Vanylven og Vågsøy.

Eit godt råd er å ta med kart om ein skal gå i ukjent terreng. Gjer det kjent med kartet og turen du har tenkt å gå.

Kart over turen til Tusentrinnstrappa – Skorgevatnet finn ein på ut.no: Tusentrinnstrappa – Skorgevatnet

GOD TUR!!!

© 2024 nytnaturen.no

Tema av Anders NorénOpp ↑