IMG_20150324_181248Som iniativtaker til tirsdagsturane  innviterer eg til uforpliktande turselskap i kjent og ukjent terreng.

Tirsdagsturane er turer i nærområdet. Turer i kjent og ukjent terreng. Turer ilag med andre turglade personer. Turane er overkomeleg for dei som er i middels god form. Turane er ikkje lagt opp som treningsturer.
Om vinteren går vi med haudelykt langs bygdevegane , skogsveger/løypetraseer eller på skare snø. Når våren og sommeren kjem med lysare og varmare kvelder utforsker vi meir kjent og ukjent terrenget.  Turane varer i 2-3 timer og er mellom 5- 10 kilometer.

På turane held vi eit moderat tempo.  Alle skal med.
Alle går på eige ansvar.
Vil du være med så følg med på annonseringa her på bloggen og møt opp.

Tirsdagsturane blir annonsert her på bloggen, sjå eigen knapp  i menylinja, og på facebooksida/Instagram til nytnaturen.no.

TIRSDAGSTURANE 2023

Våren er her for fult og eg starter oppatt med turer på tirsdagane.
Dette blir den 10. sesongen av tirsdagsturer. Vi har utforska og gått mange turer i nærområdet. Eg håper vi framleis finn nye turmål og at noken har lyst til å være med å utforske og slå følge.
Nytt i år er at noken av turane går på dagtid. Dette fordi eg har fri dei dagane og når ein har beire tid så kan ein reise lenger og ta lenger turer.
Alle turane blir som før annonsert her på bloggen, på fb-sida og Instagram konto til nytnaturen.no.
Der blir det oppgitt turmål, oppmøteplass, dato og klokkeslett.
Der blir også ein beskrivelse av turen. Alle som vil være med vurderer kvar enkelt tur sjølve. Ta gjerne kontakt om noke er uklart.
Om noken har turtips ta kontakt.
Turane er gratis, men oppfordrer alle til å betale sjåførane.
Som før:  ALLE GÅR PÅ EIGE ANSVAR.

TIRSDAG 27. JUNI -23. TUREN DENNE VEKA GÅR PÅ DAGTID.
Turen går frå Hennebygda til Henneskaret/Henneskarvatna (660 moh), vidare til Kvanndalen/Kvanndalsvatnet (598 moh), Mosehaugane (750 moh) og ned til vegenden ved Initunstøylen på Hopland. Vi tek også ein tur innom Indre Hennestøylen på veg til Henneskaret.
Turen går på sti i variert terreng og er 8 km lang.
Vi må plassere bil ved Initunstøylen (bomveg) for transport tilbake til utgangspunktet.
Denne gangen må eg ha påmelding for å organisere transport.
Samkøyring og avgang frå Vegtun presis kl 12.
Vi tek minst ein god matpause så ta med mat og drikke.
Har du lyst til å være med så møt opp og bli med.
Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 13. JUNI -23. Tirsdagsturen denne veka går til Hestehytta i Innvik.
Utgangspunktet for turen er ved parkeringsplassen på Drageset (der bomvegen til Innvikdalen starter).
Vi går på skogsveg og i rås. Turen til hytta er ca 3 kilometer og med ei stigning på  ca 500 høgdemeter. Nydeleg utsikt frå hytta.
Frammøte for samkøyring ved Strynehallen og avgang presis kl 17.15.
Avgang frå Drageset ca 18.00
Har du lyst til å være med så møt opp og bli med.
Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 30. MAI -23.  Denne tirsdagen utforsker vi dei store skogane på langs i Markane. Vi går frå Sindre/Yste Hatledal til Langeset.
Turen går på skogsveg og på laust i terrenget. Det er lett terreng og turen er ca 8 km med ein høgdeskilnad på ca 200 meter.
Utgangspunktet for turen er ved krysset lengst vest mot Sindre  der den gamle trasen  av RV15 tek av frå noværande RV15.
Frammøte og avgang presis kl 17.30
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter.  Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 9. MAI -23.  Denne tirsdagturen går I Stryn kommune. Vi utforsker bygda Flo. Turen går til Flo brygge, Oppigardsbausta og vidare til Maursetvika før vi snur oppatt. Vi tek også ein tur til Russefossen.
Turen er ca 6 km og ca 150 høgdemeter. Vi går på grusvei og mjukt underlag.
Samkøyring med presis avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Vegtun kl 17.35 og Strynehallen kl 17.45.
Har du lyst til å være med så møt opp.

 

TIRSDAG 2. MAI -23. Også denne dagen går tirsdagsturen i Volda kommune.
Turen går frå Kjøs mot Kjøsahalsen. Vi tek turen til Kongsviksetra og Svorasetra og tilbake til Kjøsahalsen. Vidare på skogsveg og sti mot Skjerneset og tilbake til Kongsvik. Der må vi plassere ein bil før avgang.
Turen er ca 6,5 kilometer og med ei stigning på 350 hm.
Frammøte og avgang frå hyttefeltet i Kjøs kl 17.30
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter.  Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 25. APRIL -23 går i Volda kommune. 
Turen går frå Bjørke til Leira med avstikker til Kamben 378 moh (om snøen har smelta).  Dette er ein tur på ca 6 km. Vi plasserer bil på Leira.
Det er også mogelegheiter for å gå frå Leira tilbake til Bjørke via Kalnes (utsida av tunellen). Dette er ei strekning på 3 km.
Vi går på skogsveg og tydeleg rås.
Frammøte for samkøyring ved Skogstjerna/Isbakken. Avgang presis kl 17.15.
Kjøs bru kl 17.20, Grodås (p-plassen ved coop) kl 17.30.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og turane er både for mannnfolk og kvinnfolk. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

 

TIRSDAG 18 APRIL -23 går på Nordsida i Stryn kommune. Utgangspunktet for turen er ved Sagedammen på Ulvedal. Avgang ca 17.30.  Vi går i merka sti, først langs elva Ulva så vidare til Skårane og Lillejord. Vi føl skogsveg (delvis snø) til Panoramavegen også  ca 300 m asfalt tilbake til bilane.
Totalt lende ca 6 km.  Høgdskilnad 340moh-200moh-340moh, eit lite parti som kan være utfordrande.
Frammøte for samkøyring på Vegtun (kryss RV15/Panoramavegen). Avgang der frå presis kl 17.15.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og turane er både for mannnfolk og kvinnfolk. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

 

TIRSDAGSTURANE 2022

TIRSDAG 20 SEPTEMBER -22 går turen til gapahuken på Vikefjellet ved Bjørke.
Turen starter i Bakkedalen (ved demninga til Vågen kraftverk) og er ca 1.5 km kvar veg og med ein høgdeskilnad på ca 160 meter. Turen er forholdsvis lett med to bratte kneiker.
Vegen frå Finnes er bomveg og ein betaler kr 45,- .
Alle må ta med haudelykt med gode batteri.
Yr lover fint veir og då lover eg fin utsikt. Ta gjerne med kaffi og mat for ein pause i gapahuken. Og ein ekstra genser.
Oppmøte for samkøyring ved Skogstjerna/Isbakken. Avgang der i frå presis kl 17, P-plass ved Coop-Hornindal kl 17.15.
Avgang frå Bakkedalen kl 17.45
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og turane er ikkje berre for damer. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 30 AUGUST -22 går til Øyenibba/Middagsfjellet.
Vi starter ved setrebrua (kl 17.30), på vegen opp forbi Nyland bustadområde i Hornindal. Returen går vi via Svorasetra og Kongsviksetra til Kongsvik der vi har plassert ut bil.
Denne turen går i Hornindal rundt traseen og er godt merka. Vi går på skogsveg og sti. Frå utgangspunktet til Øyenibba/Middagsfjellet er det ca 3 kilometer med stigning på ca 600 høgdemeter. Estimert tid på turen 3.5 time.
Frammøte for samkøyring ved Skogstjerna/Isbakken i Markane . Avgang derifrå presis kl 17. 
Det mørknar fort om kveldane no så alle må ta med seg  haudelykter med gode batteri.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og turane er ikkje berre for damer. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

 

TIRSDAG 23 AUGUST -22: Det blir ingen tirsdagstur i regi av nytnaturen denne dagen.

 

Tirsdagsturane starter oppatt etter ferien.  Vi starter med ein lang tur, då vi enda har lenge dagslys.
TIRSDAGSTUREN 9. AUGUST -22 går frå p-plassen på Utvikfjellet (635moh) til Fløtravarden (869moh) og til Tisthammarskaret (820 moh).  Totalt vel 200 høgdemeter stigning. 
Turen er 14 kilometer tur/retur. Om veiret, forma og tida strekk til går vi via Snøfjellet . 
Turen går på grusveg og i sti (enkelte våte parti) i slakt terreng.
Frammøte ved Strynehallen og avgang derfrå presis kl 16.15.
Avgang frå p-plassen (vest sida) på Utvikfjellet ca 17.00 
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og turane er ikkje berre for damer. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TUR TIL SKJERDALEN. PÅMELDING. MAX 20 STK.
Tirsdagturen 28 juni går til den veglause garden Skjerdalen og vidare inn dalen til Skjerdalsstøylen og Vasstøylen.
Det er same veg tilbake til fjorden.
Dette er ein tur på totalt 15-16 km og med stigning på ca 300 høgdemeter. Turen går på traktorveg og sti.
Eg har avtalt båtskyss frå Hestenesøyra. Båtturen koster kr 75,- pr person.
Dette er ein lang tur og vi starter tidlegare. Frammøte for samkøyring ved Strynehallen og avgang presis kl 12.30.
Avgang frå Hestenesøyra ca 14.15.
PÅMELDING I KOMMENTARFELTET PÅ FACEBOOK SIDA TIL NYTNATUREN.NO
Skriv også kvar de møter hen.
Alle passasjerer betaler til sjåførene av bil.
Ta med mat og drikke og høveleg klede for ein ettermiddag på tur.

Tirsdag 21 juni -22 går tirsdagsturen i Oldedalen. Vi går ein rundtur til Storesteinen og Nedreholten.
Turen er ca 3 km og med ei stigning på ca 350 høgdemeter. Turen går på sti.
Etter det eg har høyrt/lese skal det være fin utsikt opp og ned dalen.
Utgangspunktet er ved Gryta Camping i Oldedalen.
Samkøyring frå Stryn (Strynehallen) og avgang presis kl 17.30
Denne turen har eg ikkje gått før så det blir spennande med nytt terreng. 
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.
Kjekt med nye ansikter og det er ikkje berre for damer. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 14 juni -22 går tirsdagsturen i  Markane i Stryn kommune. Vi går ein rundtur rundt  Langesetvatnet og Svingesetvatnet. Turen starter på Isbakken (ungdomshuset Skogstjerna). Avgang derfrå presis kl 17.30. 
Denne turen har vi gått før, men denne gangen snur vi den og går på sørsida av Langesetvatnet først.
Turen er ca 10 km med ein høgdeforskjell på ca 150 meter. 
Vi går på  grusveg, Den Trondhjemske postvegen, skogsveg, rås og litt på «laust» i terrenget før siste biten går på asfalt.
Estimert tid ca 3 timer.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktantde, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap. 

TIRSDAG  7.JUNI -22 går tirsdagsturen i Volda kommune. Vi går til Sætrehornet i Hornindal. Turen starter på lunneplass ved Grothaug.
Estimert 3 km til toppen.  Ca 560 meter stigning. Turen går på sti og skogsveg. Dette er også ein del av løypetrasen til ultraløpet Hornindal rundt. Det blir same vegen tilbake til bilane.  
Frammøte og avgang frå Skogstjerna/ Isbakken i Markane presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og turvenner. Og tirsdagsturane er ikkje berre for damer så kom igjen karer.
Turane er gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG 30. MAI -22 går tirsdagsturen i Stad kommune. Vi skal gå til Bjørnaskarnakken. Turen starter på det høgaste punktet på Hundvikfjellet (mellom Hundeide og Hunvika). 
Turen er totalt ca 5 km og med ein høgdeforskjell på 300 m. Første del går vi på anleggsveg så over i rås. Fin utsikt etter få høgdemeter. Yr lover fint veir så vi tek ein god pause på toppen.
Frammøte og avgang frå Skogstjerna/Isbakken i Markane presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og turvenner. Og tirsdagsturane er ikkje berre for damer så kom igjen karer.
Turane er gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG 24. MAI -22 går tirsdagsturen i Innvik.
Vi starter på parkeringsplassen på Drageset ved bomvegen som går til Hildadalen.
Og kjem nedatt på riksvegen på Hildaneset. Turen er ca 10 km. Høgdeforskjell 350-580-10 moh. Vi går på skogsveg og i rås.
Dette er ein lang tur og vi starter tidlegare.
Oppmøte ved Strynehallen og avgang derifrå presis kl 17.00.
Vi parkerer bil på Hildaneset slik at vi får henta biler som står på Drageset.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og turvenner. Og tirsdagsturane er ikkje berre for damer så kom igjen karer.
Turane er gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG 3. MAI -22  går tirsdagsturen på gamal ferdselsveg og skogsveg frå Vikalida til Langeset. Ein veg er turen 6 km og vi satser på å gå fram og tilbake, totalt 12 km. Det er stigning på ca 230 høgdemeter frå Vikalida til Vinsrygg, ellers er turen lett å gå.
Om nokon berre vil gå til Langeset må dei sjølv ordne med retur skyss. Eg køyrer forbi (avgang enden av Skarsmyrvegen presis kl 17.05) og kan ta med 4 stk til utgangspunktet for turen. Dette må avtalast med meg.
Frammøte og avgang presis kl 17.30 ved Vikalida Barnehage (Vikalida 9).
Vi snur ved enden av Skarsmyrvegen på Langeset.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og turvenner. Og tirsdagsturane er ikkje berre for damer så kom igjen karer.
Turane er gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG  26. APRIL -22 tek vi turen som eg kaller «vårens vakraste eventyr».
Vi går frå Lotsberg til Ytre Åsen, Indre Åsen og Øvre Åsen. Dette er ein spektakulær tur der vi går på dei gamle ferdselsvegane til desse veglause gardane høgt over Nordfjorden.
Turen blir ein rundtur og ca 7 kilometer. Det er ca 300 høgdemeter stigning. 
Samkøyring og avreise parkeringsplassen på Vegtun presis kl 17.30
Start frå Lotsberg kl 18.15. Vi deler på drivstoffutgifter.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

Våren er her og vi starter oppatt med turane på tirsdagane.
TIRSDAG 19. APRIL -22 går turen i Den trondhjemske postvegen Vegtun-Faleide. Vi tek avstikker i den gamle vegen til Sætren og ein avstikker til eit «hemmeleg» utsiktspunkt. Ved garden Inigard snur vi og går den gamlaste traseen oppatt til Vegtun.
Turen er 6 kilometer og vi går på mjukt fint underlag. Avstikkeren til utsiktspunktet går i rås.
Vi møtes på parkeringsplassen på Vegtun. Avgang presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

 

TIRSDAGSTURANE 2021

TIRSDAG 21 SEPTEMBER -21 går tirsdagsturen til Vetestova og Svarstadveten.
Dette er ein tur som går på skogsveg og sti. Turen er ca 2,5 km kvar veg med ei stigning på ca 350 høgdemeter. Om lyset og lysta er der kan vi lage turen lenger.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.40.
Oppmøte Strynehallen for samkøyring kl 17.40. 
Avgang pompehuset like forbi Vinsrygg kl 17.50.
Det mørknar fort om kveldane og alle må ha haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG 14 SEPTEMBER -21 går tirsdagsturen over Nosakleiva. Vi starter ved tunnelen i Tvinnereimslettene og går den gamle anleggsvegen over tunnelen til Nos. Vi går same vegen tilbake til bilane. Turen går på mjukt underlag og er tilsaman 5 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 120 meter kvar veg. 
Er vi spreke, veiret og lyset tillet det og vi har  lyst til å gå lenger, tek vi ein tur til Tvinnereimstøylen. Det er ein tur på knappe 1 km kvar veg.
Samkøyring med presis avgang frå Vegtun kl 17.20. Start frå Tvinnereimslettene ca kl 17.50.
Det mørknar fort om kveldane og alle må ha haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

TIRSDAG 7. SEPTEMBER -21  Denne kvelden går turen til Loen.
Blir de med og utforsker ein ny tur i Loen? Vi går på skogsvegar frå parkeringsplass ved Mattilsynet og til Lostøylen, vidare mot Sæten og langs Loelva til Lofossen og tilbake til Lovik.
Turen er ca 7,5 km og ca 270 høgdemeter.
Ta med haudelykter og refleksvest.
Samkøyring med avreise frå Skogstjerna presis 17.20, Vegtun kl 17.30, Strynehallen kl 17.40.
Avgang frå Lovik ved Mattilsynet kl 18.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

TIRSDAG 30. AUGUST -21  Denne kvelden går turen til Holmøyskaregga. Vi køyrer bomveg til p-plass eit stykke før Raufjell. Der i frå går vi på traktorveg til Raufjell og vidare i rås til Skaret og Holmøyskaregga.
Dette er ein tur med ei stigning på ca 300 høgdemeter og turen er ca 8 km tur/retur.
Ta med haudelykt og varme klede. Yr lovar fint veir og det kan bli ein fin solnedgang.
Samkøyring med avreise  frå Skogstjerna presis 17.20, Vegtun kl. 17.30 og Frendehall(ungdomshuset på Blakset) kl. 17.40.
Bomveg når vi kjem forbi Nygård.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp. Gratis og uforpliktande.

Tirsdag 24 august -21 går tirsdagsturen i grenseland. Vi går til gapahuken på Storeleipet, vidare til kommunegrensa mellom Stryn-Stad-Volda og vidare til utsiktspunkt på Skåpavikhamrane (Bytestigen). Der i frå går vi opp på Randaskogvegen og føl den tilbake til Nybø. Om det fremdeles er dagslys nok tek vi råsa frå Nybøkleiva ned til Nybø.
Turen går i tydeleg, men bratt rås opp til gapahuken. Så går vi «på laust» til grensepunktet. Så i rås til skogsvegen.
Turen er 5-6 kilometer med ca 300 høgdemeter.
Alle må ha haudelykt med gode batteri. I gapahuken eller ved utsiktspunktet tek vi ein pause.
Vi må plassere ut bil ved bom Randaskogvegen (Nybø).
Frammøte på Skogstjerna og avgang presis kl 17.30, Kjøs bru kl 17.45
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktantde, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 17 august -21 går tirsdagsturen til Volda kommune. Vi går til Kvivsvatnet. Om veiret, forma og lysta er der går vi vidare til Kviven.
Utgangspunktet er Kvivsdalssætra (360 moh). Turen frå sætra til vatnet er ca 2,5 km (320 høgdemeter) og ca 1 km frå vatnet til Kviven (totalt 500 høgdemeter).
Det er bomveg frå Bueidet i Skjåstaddalen til sætra.

Frammøte Skogstjerna med avgang presis kl 17.30. Kjøs bru kl 17.35, Grodås (p-plass ved Coop) kl 17.45.
Avgang frå Kvivssærta ca kl 18.00

Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktantde, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 18 mai -21 går tirsdagsturen i  Markane i Stryn kommune. Vi går rundt Svingesetvatnet og Langesetvatnet. Turen starter på Isbakken (ungdomshuset Skogstjerna). Avgang derfrå presis kl 17.30.
Turen er ca 10 km med ein høgdeforskjell på ca 150 meter.
Vi går på asfalt, grusveg, skogsveg, rås og litt på «laust» i terrenget.
Estimert tid ca 3 timer.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktantde, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 11 mai -21 går tirsdagsturen i Stryn kommune.  Vi går over Skoråsen, frå Eikeneset (Storsunde) til Ljåstad (Veslebygda). Retur same vegen.
Turen går på grusveg, traktorveg og i rås. Vi tek oss tid til avstikkere til utsiktspunkt og fotografering.
Eg har ikkje gått denne turen før og Sigrid er med som guid.
Turen er knappe 7 km tur/retur. Stigning på ca 200 høgdemeter.
Frammøte ved Strynehallen  og avgang der frå presis kl 17.30.  Avgang frå krysset til Skor ca 17.50. Det er litt knapt med parkeringsplasser så samkøyring (munnbind)  for dei som kan det.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 27 april går tirsdagsturen i Stad kommune. Vi skal utforske ein ny tur i Hennebygda. Turen går frå lunneplassen vest for Kvalen. Vi går skogsvegen ned til bygda og  bygdevegen til Skjæret, fortset på skogsveg og  over i rås.
Wenche blir guide og vise oss vegen til ei gammal tømmerrenne.  Tømmerrenna var det grunneigarane i Indre Hennebygda og på Hopland som bukte for å få tømmeret til fjorden før fløting til Utvik.  Renna vart bygd i ca 1950 og var i bruk i ca 20 år.
Turen er ca 6 km med høgdeforskjell på  230 meter. Estimert tid på turen  2,5 time.
Frammøte på Vegtun og avgang presis kl 17.30, samkøyring for dei som ønskjer det (munnbind).
Avgang frå lunneplassen kl 18 .
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.  Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

Vi starter oppatt med tirsdagsturane  21 april.
Det er framleis ein del snø, også i lavlandet.
Denne gangen går vi Den Trondhjemske postvegen frå Kjøs og til Kjøsahalsen. Vi ser snøforholda ann, men prøver å kome oss på Kongsviksetra og Svorasetra. Når vi kjem nedatt til Kjøsahalsen går vi vidare utover til Skjerneset.  Siste stykke går vi tilbake til Kongsvik, ved tunnellen. Håper at vi kan ha biler der til sjøførane tilbake til utgangspunktet. (Ta med munnbind)
Turen går i skogsterreng, på postvegen og i rås. Det kan være litt snø.
Turen er ca 6-7 km. og ei stigning på ca 350 meter.
Frammøte ved hyttefeltet i Kjøs.  Avgang presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.
Uforpliktande, sosialt og kanskje oppdager du nye turmål.

TIRSDAGSTURANE 2020

Etter nye smittevernregler kan vi no være inntil 50 stk på tur når ein held minimum 1m avstand. Påmeldinga fell derfor vekk og ein møter opp på oppgitt frammøte plass.
Vi kan ikkje fylle bilane heilt, men kan være 2-3 stk om ein klarer å lage avstand.

TIRSDAG 8. SEPTEMBER – 20 går tirsdagsturen til Øyesetra i Markane, Stryn kommune. Utgangspunktet er på Maurset. Turen er ca 2 kilometer kvar veg og med ei stigning på ca 370 høgdemeter. Yr.no lover ikkje godt veir, men det er godt å være ute når ein kler seg godt.
Samkøyring frå Skogstjerna/Isbakken med avgang presis kl 17.30.

TIRSDAG 25. AUGUST -20 går tirsdagsturen til Ytrehornsnakken i Hornindal. Dette er ein tur som går på bratt, men god sti. Vi starter ved Hornindal skule, går over elva og føl merking vidare. Turen er vel 2 kilometer til toppen og med ei stigning på ca 500 høgdemeter. Eit lite stykke vidare frå bautaen ligg Vetestova og Ytrehornsetra. Om tida tillet det går vi også bak der.
På vegen opp til Nakkjen går vi forbi Nakkebruna, dagsturhytta i Hornindal. Her er det fint å ta ein pause, både oppover og nedover.
Samkøyring frå Skogstjerna med presis avgang kl 17.30, Kjøs bru (vestsida) kl 17.40.

TIRSDAG 18. AUGUST -20  er det på tide å starte oppatt med tirsdagsturane. Denne kvelden går turen til Holmøyskaregga/Blåegga. Vi køyrer bomveg til p-plass ved Raufjell. Der i frå går vi til Skaret, ser på dei gamle setremurane, og vidare til Holmøyskaregga/Blåegga.
Dette er ein tur med ei stigning på ca 300 høgdemeter og turen er ca 8 km tur/retur.
Ta med haudelykt og varme klede.
Samkøyring med avreise  frå Skogstjerna presis 17.20, Vegtun kl. 17.30 og Frendehall(ungdomshuset på Blakset) kl. 17.40
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp. Gratis og uforpliktande.

TIRSDAG 30. JUNI -20 går turen til Sundssetra i Oldedalen.
Setra ligg på ca 400 moh og turen tek ca 1 time opp. Utgangspunktet er på parkeringsplass ved Gjerde. Stien er merka og god.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Strynehallen kl 17.50. Avgang parkeringsplassen ca kl 18.15
Har du lyst til å være med, kanskje plukke ei seter på lista, så møt opp og bli med.

TIRSDAG 16. JUNI-20 går turen i Stryn kommune. Vi går til Gråberg via Faleidestøylen.
Dette er ein tur som går på god sti i skogen til ein kjem over tregrensa like ved Gråberg. Utgangspunktet er på Vegtun. Turen blir på ca 7 kilometer med ei stigning på ca 500 høgdemeter.
Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Ta med godt med drikke, då det er lite vatn å finne i terrenget.
Har du lyst til å være med så møt opp.

TIRSDAG 9. JUNI -20 går turen i Stryn kommune. Vi tek turen til Frøholmstøylen og til utsiktspunktet Hoven. Dette er ein bratt tur med høgdeskilnad på ca 250 høgdemeter. Der er tydeleg og  fin rås. Det er ca 1.5 kilometer til støylen og 10-15 min gange til Hoven.
Avreise Isbakken/Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Strynehallen kl 17.50.
Utgangspunktet for turen er på ei utviding (ikkje den med benk) ved Rv60 like før Frøholm.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng, kanskje plukke ei seter du mangler i samlinga di, møt opp og bli med.

TIRSDAG 26. MAI -20 går turen i Stranda kommune. Vi reiser til Hellesylt og utforsker nytt terreng. Turen starter ved stadion, går forbi Jo-garden til Åseneset og Kurlå. Vi fortset opp bakkane til garden Åsen og går gardsvegen/bygdevegen tilbake til bilane. Turen er ca 7-8 kilometer og med ei stigning på 200 meter.
Vi møtes på Isbakken/Skogstjerna og ser det ann med biler.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.

TIRSDAG 12. MAI -20  går også denne gangen i Stad kommune. Veiret er surt og kaldt og snøen ligg fremdeles lavt så vi tek ein tur i lavlandet. Vi utforsker Hennebygda som ligg så vidt over kommunegrensa. Dette er ei stille og sjarmerande bygd. Turen blir ein rundtur som er mellom 8-10 kilometer. Høgdeskilnaden er på ca  200 moh, og turen går på skogsveg, grusveg og litt asfalt. Utgangspunktet for turen er på ein lunneplass på venstre sida, midt i bakken, mellom Kvalen og krysset til Ladehaug. Avgang frå lunneplassen ca kl 18.
Vi møtes på Vegtun og ser det ann med biler. Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Gratis og uforpliktande. Oppmoder passasjerer til å betale sjåførane.

TIRSDAG 5.MAI-20 går i Stad kommune. Vi tek turen til Holmøyane. Det blir ein rundtur der vi går på skogsveg, tek ein tur oppom Utigardsetra, ned til Vonlund og strandpromenaden til Geilefjæra, Storevik, byggefeltet, hyttefeltet. Turen er på ca 7  kilometer med ein høgdeskilnad på ca 200 meter.
Vi parkerer på lunneplassen like vest for Røyrhus sitt anlegg og like før Storevikvegen.
Avgang presis kl 17.30
På grunn av korona restriksjoner kan vi ikkje være fleire enn 5 stk. Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAG 28. APRIL – 20 går turen i Den Trondhjemske postvegen frå Kjøs til Svor og tilbake.  Dette er ein tur på ca 8 kilometer i slakt terreng og på mjukt underlag. Vi går same vegen fram og tilbake.
Utgangspunktet for turen er på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs. Avgang presis kl 17.30.
På grunn av korona restriksjoner kan vi ikkje være fleire enn 5 stk. Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAG 21.APRIL -20går vi på gamle og nye ferdselsvegar i Nord Markane. Turen blir på ca 2-2.5 time. Vi kjem til å gå på asfalt,grus og mjukt undelag i terrenget.
Utgangspunktet for turen er ved ungdomshuset Skogstjerna i Markane. Der er det gode parkeringsmoglegheiter.
Avgang presis kl 17.30
Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAGSTURER 2019

TIRSDAG 29 OKTOBER -19blir avslutningstur for denne sesongen. Vi møtest på Vegtun og går Den Trondhjemske postvegen til Skogtun. Der tar vi ein pause i gapahuken og fyller på med energi og sosialt prat. Eg ordner noke enkelt energipåfyll. Fint med ei tilbakemelding om kor mange som kjem denne kvelden. (sms/messenger/telefon).
Når vi er lei av å sitje i ro går vi tilbake til Vegtun.
Dette er ein kort  og enkel tur på ca 2.5 km kvar veg i lett terreng.
Eg fyrer i peisen i gapahuken, men ta med ein varm genser.
Alle må ta med refleksvest og haudelykt med gode batteri.
Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Har du lyst å være med på turen så møt opp og bli med.

TIRSDAG 8 OKTOBER -19 går på dagtid. Trimbøkene til Markane i.l skal plukkast ned og vi kombinerer det med tirsdagstur til Sindresetra og Jutedalsetra.
Dette er ein tur som går litt på skogsveg og mest i rås.
Turen blir på ca 5 kilometer og med ei stigning på ca 300 høgdemeter.
Samkøyring med avgang frå Isbakken/Skogstjerna presis kl 11.
Avgang frå p-plass ved Randaskogvegen  kl 11.10. (Grusvegen frå Sindre og opp til Flore er stengt, så omkøyring via Isbakken)
Blir du med på tur på dagtid?

TIRSDAG 24 SEPTEMBER -19 går tirsdagsturen i Markane. Turen starter ved Ullsheim og vi går til Grendasetra og vidare til Maursetsetra. Derifrå går vi til Ullsheim igjen. Denne runden er knappe 6 kilometer og har ein høgdeskilnad på knappe 300 meter. Yr melder fint veir og der er sol lenge og det blir ein fin solnedgang.
Samkøyring frå Isbakken (Skogstjerna) med avgang presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på trimtur så kom og bli med. Vi går i moderat tempo. Uforpliktande og gratis.

TIRSDAG 17 SEPTEMBER går vi på tur i Markane. Turen starter ved Skogstjerna og vi går mot Dalane, rørgatevegen til Fennasaga vidare sagmodvegen til Maursettjønna. Returen går same veg eller bilvegen via Maurset, Grenda og Dalebakkane til Skogstjerna igjen.
Turen blir 6-7 km i lett terreng, med ein bratt bakke.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30
Har du lyst til å være med så møt opp. Det finnes ikkje dårleg veir, berre å kle seg godt og kome og bli med.

TIRSDAG 10 september -19 utforsker vi turen frå Olden til Loen via Huaren. Frå Olden til Huaren er det skogsveg, derifrå er det sti og skogsveg til Loen. Siste stykke er nytt terreng også for meg. Turen blir på ca 7 km og med ei stigning på ca 350 høgdemeter. På Huaren er det fin utsikt.

Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.35, Strynehallen kl 17.45, Olden skule kl 18.00. Vi parkerer bil i Loen så vi har til returen.
Om du har lyst til å være med på tur så kom og bli med. Sosialt og kjekt.

TIRSDAG 3 september -19 går turen til Hornindal og Tussen.  Vi køyrer til Hjortedalen og går første stykke på anleggsveg så over i rås. Tussen ligg ved det nederste av Tussevatna og 848 moh.  I utgangspunktet er denne turen lagt opp med ei stigning på ca 250-300 høgdemeter. Yr.no melder fint veir og vi ser ann veiret kor lang turen blir. På anleggsvegen inn Hjortedalen er der mogelegheiter for å parkere bil fleire plasser. Om interessa er der kan vi også lage turen lenger frå Tussen.
Samkøyring frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.35 og P-plass ved coop Grodås kl 17.45. Bomveg i Grendadalen. (50,-)
Har du lyst til å være med på tirsdagstur så møt opp.

TIRSDAGTUREN 27 AUGUST 2019. Vi fortset og utforske nytt terreng og denne tirsdagen reiser vi til Nordfjordeid og går til Ossetra. Dette er ein forholdsvis bratt tur, men det er god sti.
Turen er knappe 2 kilometer kvar veg og med ein høgdeskilnad på 420 meter.
Vi starter frå badeplassen i Osvika, der er det parkering.
Staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Kjøs Bru (parkering vest) kl 17.35. Avgang frå Osvika ca 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis.

No starter vi oppatt med turer på tirsdagskveldane.
20 august -19 går turen i dei store skogane i Markane. Vi møtes på Øyebakken, ved RV 15 (ved rundballane) like etter krysset som går til Kjøs. Turen går på asfalt til Jutedalen, vidare på skogsveg og rås til Nybø. Der tek vi ny rås gjennom skogen til Sindre og føl postvegen tilbake til Øyebakken.
Dette blir ein tur på ca 7 kilometer i lett terreng. Enkelte våte parti og med innslag skogens gull, så ta med pose.
Avgang frå Øyebakken presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur i nytt terreng så møt opp. Alle velkomne.

SOMMERFERIE. Tirsdagsturane i regi av nytnaturen tek pause i sommar. Ta ein titt på bloggen, arkivsida, og sjå om du finn turer du har lyst til å utforske. Der er ca 140 turere i ulik vanskegrad og lengde
Følg meg gjerne på facebook eller Instagram.
Anbefal gjerne bloggen til andre.

TUREN ER AVLYST. Tirsdag 25 juni -19 går turen til Brenndalen. Dette er ein sidedal til Oldedalen og vi starter fra parkeringsplass etter at vi har kryssa elva ved Åbrekk gard (skilta, parkeingsavgift). Turen går på skogsveg og på rås og er ca 3,5 kilometer kvar veg og det er ein høgdeforskjell på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang presis kl 17.15 frå Skogstjerna, kl 17.20 frå Vegtun og kl 17.30 frå Strynehallen.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Og desse turane er ikkje berre for damer.  Uforpliktande og sosialt.
Vi går i moderat tempo. Kom og bli med!

Tirsdag 18 juni går tirsdagsturen til Oppstryn. Vi utforsker Sunndalen og går til Sunndalsetra. Dette blir ein rundtur der vi går på eine sida av elva opp og på den andre sida nedatt. Fin rås og gode bruer. Vi køyrer bomveg til den nedlagde garden Sunndal. Der i frå er det 3 kilometer til setra og med ei stigning på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang presis kl 17.15 frå Skogstjerna, kl 17.20 frå Vegtun og kl 17.30 frå Strynehallen.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og sosialt.
Vi går i moderat tempo. Kom og bli med!

Tirsdag 11 mai utforsker vi Innvik. Lokale helter har rydda og merka mange stier i området frå Hildaneset og mot vegen som går inn Hildadalen.
Vi går ei runde på ca 9 kilometer i variert terreng. Høgdeskilnad på 450 meter.
Turen går på skogsveg og i rås.
Vi starter på Reme og går via Gaddane mot Åsefjellet. Vidare til Tjønnane/Geitaberget. Derifrå rås til skogsvegenden. Så føl vi skogsvegen eit stykke før vi går unnabakka i rås mot Holenova og Bolleberget. Siste stykke på skogsveg til bilane.
Dette er ein lang tur som vi bruker hele kvelden på. Mange fine utsiktspunkt.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.15, Vegtun kl 17.20 og Strynehallen kl 17.30. Avgang frå skogsvegen på Reme ca kl 18.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng? Kom og bli med!

Tirsdagsturen 28 mai går i Stryn kommune. Vi køyrer til Flo og utforsker bygda. Turen starter med å gå unnabakke til Flobryggja, vidare langs vatnet til Oppigardsnausta. Vi tek ein tur inn i Maursetvika og til Felåna før vi snur og går motebakka til snuplassen øverst på Flo. Der snur vi og går nedatt til bilane.
Dette blir ei runde på ca 6 kilometer som går på grusveg og mjukt underlag.
Samkøyring med presis avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Vegtun 17.35 og Strynehallen kl 17.45.
Har du lyst til å være med å utforske denne flotte bygda så møt opp og bli med.

Tirsdagsturen 21 mai går i Eid kommune. Turen går frå Rindane til Rindehornet og Hjellesetra og tilbake til Rindane.
Detter er ein tur på ca 8 kilometer og ein høgdeskilnad på ca 400 meter. Første del av turen går på skogsveg og dei siste 200 høgdemeterane i rås. Vi går også rås til vi møter skogsvegen som går til Hjellesetra og skogsveg tilbake til Rindane.  Dette er ein tur som vi vil bruke kvelden på. Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, frå Kjøs Bru (p-plass vest) kl 17.40. Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagsturen 14 mai går til Skårsetra. Turen er ca 3 km kvar veg og vi går på skogsveg og i rås. Vi starter ved Nymarkvegen(skogsveg) nesten opp i Garlida. Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun 17.35 og Strynehallen kl 17.45.

Har du lyst til å være med så møt opp. Kjekt og sosialt.

Tirsdag 7 mai går tirsdagsturen til Møre. Turen går til Skjåstadsetra – Saursetra og Bjørkesetra i Sledalen. Vi køyrer gjennom Kvivstunnelen og tek av mot Bjørke. Turen går på skogsveg og har ei stigning på 300 høgdemeter. Til Bjørkesetra er det knappe 4 kilometer. Vi starter ved bomvegen. Veiret er lunefult så ta med varme klede.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass vest) kl 17.40 og Grodås (p-plass mellom Coop og PeBe) kl 17.50.
Har du lyst til å være med på tur så ta turen og bli med. Sosialt og kjekt.

Tirsdag 30 april går tirsdagsturen i Holmøyane. Det blir ein rundtur der vi går på skogsveg, strandpromenaden, Geilefjæra, Storevik, byggefeltet, hyttefeltet. Turen er på ca 5,5 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 200 meter.
Vi parkerer på ein lunneplass like vest for Røyrhus sitt anlegg.
Yr lover fint veir så det kan bli fine fotomotiv ved vatnet.
Samkøyring frå Skogstjerna med avgang presis kl 17.30. Kjøs bru (p-plass vest) kl 17.40.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Tilbudet er gratis og uforpliktande.

Tirsdag 23 april går tirsdagturen til Kårstadnausta og Kårstadskåra.  Denne turen går i gamal ferdselsveg frå gardane på Heimlid, Fjellkårstad og Gald og som vart brukt da fjorden var eit naturleg framkomstveg. Turen er på ca 5,5 km og går i delvis bratt terreng. Vi starter ca 400 moh og går til fjorden og oppatt same vegen. Det er god sti, men det kan være lurt å ta med staver. Også ein liten plastpose kan være lurt å ta med da der er forekomster av ramsløk i området.
Estimert tid på turen er ca 3 timer.
Vi møtes på Vegtun for samkøyring. Avgang frå Vegtun presis kl 17.30. Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Gamle og nye turdeltakarar er velkomne.

Tirsdag 9 april går tirsdagsturern fra Lotsberg til Indre Åsane. Vi gjentek suksessen fra tidlegare år og tek turen ein gong til. Eg kaller denne turen til den veglause garden høgt over Nordfjorden for «Vårens vakraste eventyr». Turen er på ca 3 kilometer ein veg. Lett og fint terreng. Som utgangspunkt går vi fram og tilbake, men der er mogelegheiter for å avslutter turen med å gå ned til riksvegen i Åsevika om noken vil det.
Avreise frå Vegtun presis kl 17.30. Vi køyrer Panoramaveien til Lotsberg.
Dei som bur langs Panoramaveien kan gje meg ein lyd så ser vi om der er plass i bilane som kjem frå Vegtun.
Dei som eventuelt kjem fra Eid køyrer til Lotsberg.
Ca tid på Lotsberg 18.15
Gamle og nye deltakarar av begge kjønn er velkomne til ein sosial og kjekke luftetur.

2.april -19 starter vi opp med tirsdagsturane igjen. Fremdeles litt snø så vi starter i lavlandet og i nærområdet.
Denne kvelden går vi Den Tronhjemske postvegen fra Kjøs til Svor og tilbake igjen. Denne turen er ca 8 km og går i lett terreng på mjukt underlag. Vi går same vegen tilbake så om ein ikkje vil gå heile strekninga kan ein snu når ein vil. Vi prøver å gå mest mulig i samla flokk.Vi møtest på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs. Avreise presis kl 17.45.
Har du lyst til å være med så møt opp.

TIRSDAG 18 SEPTEMBER -18 går tirsdagsturen over Nosakleiva. Vi starter ved tunnelen i Tvinnereimslettene og går den gamle anleggsvegen over tunnelen til Nos. Vi går same vegen tilbake til bilane. Turen går på mjukt underlag og er tilsaman 5 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 120 meter kvar veg.  Vi går i samla flokk.
Samkøyring med presis avgang frå Vegtun kl 17.30. Start frå Tvinnereimslettene ca kl 17.50.  Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Det mørknar fort om kveldane og alle må ha haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på trimtur/kveldstur?

TIRSDAG 11 SEPTEMBER -18 går tirsdagsturen i Den Trondhjemskepostvegen frå Kjøs til Svor. Turen er 9 kilometer tur/retur og med ein høgdeskilnad frå 50/175/50.  Turen kan avbrytast ved Svor, men da må ein skaffe retur skyss sjølve.
Det er mjukt underlag å gå på. Vi møtes på parkeringsplass ved hyttefeltet i Kjøs og går i samla flokk.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30. Avgang Kjøs kl 17.40.
Det mørknar fort om kveldane no og alle må ta med haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på tur? Berre å møte opp.

TIRSDAGSTUREN 4 SEPTEMBER -18  blir også eit arrangement i friluftslivets veke 2018. Dette er, som alle andre tirsdagsturer, ope for alle som vil delta. Turen er gratis.
Turen denne kvelden går i Den Trondhjemske postvegen frå Faleide mot Øyebakken. Heile strekninga er på ca 10 kilometer og med ei stigning frå 0-215-100. Det er mogelegheiter for å gå berre deler av turen.
Om ein ikkje ønskjer å gå heile strekninga kan ein returnere same vegen til Faleide eller avbryte turen og bli henta. Naturlege plasser å bli plukka opp på er ved Vegtun, Langeset, Skogtun, Myrhaug, Haugen, Flore eller Sindre.
Det blir køyrt ein bil til Øyebakken for retur til Faleide av sjåfører.
Avgang frå Faleide kl 17.30 og vi går i samla flokk. Alle går på eige ansvar. Ta  kontakt om noke er uklart.
Har du lyst til å være med å vandre i denne kulturhistoriske vegen? Utforske nytt terreng? 

TIRSDAG 28 AUGUST -18 går turen til Hornindal og Tussen.  Vi køyrer til Hjortedalen og går første stykke på anleggsveg så over i rås. Tussen ligg ved det nederste av Tussevatna og 848 moh.  I utgangspunktet er denne turen lagt opp med ei stigning på ca 250-300 høgdemeter. Yr.no melder fint veir og vi ser ann veiret kor lang turen blir. På anleggsvegen inn Hjortedalen er der mogelegheiter for å parkere bil fleire plasser. Om interessa er der kan vi også lage turen lenger frå Tussen.
Samkøyring frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.40 og P-plass ved coop Grodås kl 17.50. Bomveg i Grendadalen. (50,-)
Har du lyst til å være med på tirsdagstur?

TIRSDAG 21 AUGUST -18  går turen til Bergsetnakken.  Vi køyrer skogsveg til Bergsetstøylen. Til toppen er det knappe 2 kilometer og det er ein einaste lang motbakke med ei stignig på ca 450 høgdemeter. Det er tydeleg rås, enkelte plasser kan den være våt og sleip.  Ta med godt med kle. Staver kan være ein fordel.
Kveldane blir kortare så alle må også ha med haudelykt.
Samkøyring med avgang Vegtun kl 17.30. Turen starter ved parkeringsplassen like ved Bergsetstøylen ca kl 18.00
Har du lyst til å være med på tur til fjellet med den finaste utsikten? Berre å møte opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk.

TIRSDAG 14 AUGUST -18 går tirsdagsturen til Naustdalkamben. Her står dagsturhytta til Eid kommune og ein får flott utsikt.
Vi køyrer til Bjørhovde og første del av turen går på gardsveg/skogsveg og så over i tydeleg rås. Turen er ca 2 km kvar veg og med ei stigning på ca 300 høgdemeter.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plasssen,vest) kl 17.40.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis og godt selskap. Ta med ein venn og bli med. Kjekt å sjå nye ansikter.

TIRSDAG 7 AUGUST -18 starter vi oppatt med tirsdagturane. Denne kvelden går turen til Toskedalsetra og Skaret. Turen går på skogsveg til setra, vidare i rås. Frå utgangspunktet på Karbø til Skaret er det ca 3 kilometer  med ei stigning på ca 450 høgdemeter. Frå Skaret får ein fin utsikt nedatt til Sunnylvsfjorden.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plassen,vest) kl 17.40 og p-plassen ved coop på Grodås kl 17.45.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis. Kjekt med nye turgåere i gruppa.

TIRSDAG 3.JULI-18 blir siste turen før ferien og denne gangen tek vi turen til nabokommunen i vest, Vi køyrer til Harpefossen(Furuhogane) og går til Kjenndalsvatnet og Kjenndalshytta som ligg 810 moh. Denne turen er ca 2,5 kilometer kvar veg og har ei stigning på ca 300 høgdemeter. Tydeleg rås og når ein kjem opp er der mogelegheiter for å bade.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.40.  Om noken vil være med og som bur på strekniga Kjøs Bru og vestover så gje beskjed. Kanskje har ein plass i bilane.
Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.  Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 26 JUNI-18 går tirsdagsturen til vakre Lodalen. Vi går frå Bødalssetra til Bødalsbreen. Dette er ein lett og fin tur uten spessiell stigning. Turen er ca 3,5 km inn til breen. Vi går i god rås.
Samkøyring med avgang Skogstjerna kl 17.30, Vegtun kl 17.40 og Strynehallen kl 17.50.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så berre møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 19 JUNI-18 går tirsdagsturen  i Oppstryn. Dette blir spennande for dette er ein ny tur også for meg. Oddbjørg er guid og viser veg. Vi går fra Tunold i lett fin rås med litt stigning til Brekke. Så går vi unnabakke på asfalt og etterkvart på flat rås tilbake til Tunold. Antall kilometer veit vi ikkje men turen tek ca 1,5 time.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna presis kl 17.30, frå Vegtun kl 17.40 og fra parkeringsplassen ved Strynehallen kl 17.50. Avgang frå Tunold kl 18.10.  Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så berre møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 12 JUNI-18 blir tirsdagsturen ein rundtur fra Ullsheim -Grendasetra-Blånibba-Holesetra-Ullsheim.
Denne runden er ca 8 kilometer og har ei stigning på 700 høgdemeter. Vi går i løypetrasen til setra, vidare i rås til Blånibba. Frå Blånibba til Holesetra er det rås.
Samkøyirng med avgang frå Skogstjerna i Markane  kl 17.30. Avgang fra Ullsheim , p-plass vest for huset kl 17.45.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 5 JUNI-18 går tirsdagsturen til Terdalsetra og Terdalsvatnet. Turen er ca 5 kilometer ein veg og med ei stigning på ca 400 høgdemeter. Turen går første stykke på skogsveg så i rås. Utgangspunktet for turen er ved garden Lyngvoll på grensa mellom Hornindal og Stranda kommune.
Samkøyring med presis avgang fra Skogstjerna i Markane kl 17.30, Kjøs bru (vest) kl 17.40 og fra p-plass ved Coop i Hornindal kl 17.50.
Bli med og utforsk ein ny tur. Kjekt med nye turgåere.
Alle betaler kr 20,- til sjåfør.

TIRSDAG 29 MAI-18 går turen til Sonjahyttta som ligg mellom Holmøyane og Holmøyskaret. Vi køyrer skogsvegen (bomveg) fra Vonlund grendahus og nesten til Utigardsetra. Der i frå er turen ca 2,5 kilometer. Turen går mesteparten på rås og har ei stigning på 400 høgdemeter. Nokre tildels bratte parti.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40.
Blir du med og utforsker denne turen med nydeleg utsikt og i dette flotte veiret.
Om du ikkje har vore med før så er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 22 MAI-18  går turen til Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Dette er ein enkel tur med lite stigning. Vi går på skogsveg og tek avstikker på rås til Høgefossen og  Långhamrestova . Turen er ca 4 km kvar veg.
Råsa går bak fossen og ein får flott utsikt ut fjorden.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 17.30 og  Strynehallen kl 17.40.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Blir du med å utforsker denne flotte og spesielle turen? Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 15 MAI-18 går turen til Ytre Hennestøylen.  Det er ca 2 kilometer til støylen med ei stigning på 400 høgdemeter, så ein må takle motbakker. Første stykket går på skogsveg før vi går over i den flotte støylsråsa. Om det er bratt opp kan eg love god utsikt frå støylskvia.
Utgangspunktet er ved lunneplass i Hennebygda, like ved ei fotballbane.
Samkøyring fra Vegtun med avgang kl 17.30.  Treng du skyss langs panoramavegen eller kjem via Eid så gje ein beskjed.
Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Ta med ein liten plastpose om du vil plukke ramsløk.
Om du ikkje har vore med før så er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 8 MAI-18 går turen fra Indre Furefjerdning til Ytre Furefjerding, Strandasetra og nedatt til Strand. Dette er ein tur på ca 6 kilometer i lett terreng. Vi starter på ca 300 moh og Strandasetra ligg på ca 460 moh.  Det er fin sti/veg ut til Ytre Furefjerding, der i fra går vi på sti til Strandasetra og bratt skogsveg nedatt til Strand.
Vi parkerer ein bil på Strand så vi kan hente biler som står på utgangspunktet. Blir det berre ein bil går vi tilbake til utgangspunktet fra Strandasetra.
Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.30 og  Kjøs bru kl 17.40. Om noken kjem vest fra gje meg gjerne ein beskjed.
Alle betaler  kr 20,- til sjåfør.
Bli med og sjå desse fjellgardane og bygdene fra ein ny vinkel.
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 1 MAI -18 går turen i Den Trondhjemske postvegen fra Ljøen til Ljøkaia. Dette er ein tur der vi går 320 høgdemeter til fjorden og oppatt same vegen. Turen ned til kaia er knappe 2 kilometer. Sidan det er 1.mai og fridag for dei fleste starter vi tidlegare enn normalt. Denne gangen tek vi oss tid til ein god pause ved fjorden så putt noke godt i sekken.
Samkøyring med avgang Skogstjerna kl 16, Kjøs bru kl 16.10 og parkeringsplassen ved Coop på Grodås kl 16.20.
Alle betaler kr 20 til sjåfør.
Blir du med og opplever denne biten av Den Tronhjemske postvegen?
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 24 APRIL -18 går turen på den gamle kyrkjevegen fra Hjelle til Bolstad og Nygård.  Turen går på sti og på traktorveg og det er lite stigning. Heile strekninga er 4 km ein veg. Vi går same vegen tilbake.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.15, Vegtun kl 17.20 og fra Strynehallen kl 17.30. Alle betaler kr 20 til sjåfør.
Blir du med og opplever Hjelledalen fra ein ny vinkel?
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp.

Tirsdag 19 september går turen til Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Turen går på skogsveg og i rås og er knappe 4 kilometer kvar veg. Terrenget er slakt med knappe 100 meter stigning. Fra Høgefossen har ein flott utsikt over Innvik og fjorden mot Ulvedalsneset. Denne fossen kan ein gå bakom.  I Långhamrestova tek vi oss tid til ein kaffikopp.
Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.30 fra Vegtun kl 17.35 og  Gym Stryn presis kl 17.45. Avgang fra parkeringsplassen ved bommen mot Innvikdalen ca kl 18.20.
Alle som blir med på tur må ha haudelykt med gode batteri.
Har DU lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere.

Tirsdag 12 september går turen i Randaskogvegen fra Nybø til Holmøyvika. Vi går første stykke i rås opp Nybøkleiva, vidare  skogsbilvegen til endes og så over i rås ned til Holmøyvik. Turen er ca 7 kilometer og med ei stigning på ca 120 høgdemeter på første del av turen. Alle som blir med på tur må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan være ein fordel i råsa nedatt  til Holmøyvik.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn presis kl 17.45 og Skogstjerna kl 17.55.  Avgang ved bommen på Nybø kl 18.05.
Da det er litt logistikk hadde det vore fint med ei tilbakemelding om kor mange som blir med.
Har DU lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere.

Tirsdag 5 september går turen til Skårsetra. Turen går på skogsveg og rås. Vi køyrer eit stykkera på skogsvegen så til setra blir det ca 2,5 kilometer med ei stigning på ca 350 meter. Vi køyrer  mot Garlid og eit stykke på Nymarkvegen (skogsvegen). Det er mørkt kl 21 så alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan også være ein fordel.
Samkøyring med avgang Skogstjerna presis kl 17.45, Vegtun 17.50 og Gym Stryn kl 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og moderat tempo.

Tirsdag 29 august går turen fra Bergsetstøylen til Bergsetnakken. Til toppen er det knappe 2 kilometer og det er ein einaste lang motbakke med ei stignig på ca 450 høgdemeter. Det er tydeleg rås, enkelte plasser kan den være våt og sleip. Yr.no melder om fint veir, men ta med godt med kle. Staver kan være ein fordel.
Kveldane blir kortare så alle må også ha med haudelykt.
Samkøyring med avgang Gym Stryn presis kl 17.45 og Vegtun kl 17.55. Turen starter ved parkeringsplassen like ved Bergsetstøylen ca kl 18.25.
Har du lyst til å være med på tur til fjellet med den finaste utsikten? Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk.

Tirsdag 22 august går turen fra Randastøylen til Holmøyskaret. Turen går på rås og er ca 3,5 km kvar veg. Det er ei stigning på ca 360 høgdemeter. Da det har vore mykje nedbør i det siste er det vått og glatt og staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang Gym Stryn presis kl 17.50 og Vegtun kl 18.00. Turen starter fra parkeringsplassen ved Randastøylen ca 18.40. Det er bomveg til Randastøylen. Oppfordrer om å betale kr 20,- til sjåfør.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 11 juli blir det ikkje tirsdagstur i regi av nytnaturen.

Tirsdag 4 juli går turen til Takloveten på Hundeidsfjellet i Eid kommune. Turen  går på skogsveg og rås og er ca 2,5 km kvar veg og med ei stigning på ca 250 meter.
Takloveten på Hundeidsfjellet var den mest sentrale veten i Nordfjord i det landsomfemjande varslingssystemet av vetar for å varsle ufred i landet.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn presis kl 18.00, Skogstjerna kl 18.10, Kjøs bru kl 18.15. Treng du skyss og bur langs ruta fra Kjøs bru til Hanshjellen gje meg beskjed.
Beregna avgang fra setra Hanshjellen på Hundviksfjellet ca kl 19.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 27 juni går turen til Brenndalen. Dette er ein sidedal til Oldedalen og vi starter fra parkeringsplass når ein har kryssa elva før Åbrekk gard (skilta, parkeingsavgift). Turen går på skogsveg og på rås og er ca 3,5 kilometer kvar veg og det er ein høgdeforskjell på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 18.00 og fra Gym Stryn kl 18.15. Avgang fra parkeringsplassen ved elva ca kl 18.50-19.00. Om noken treng skyss, og bur langs ruta til Oldedalen, gje meg ein beskjed.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 20 juni går tirsdagsturen til Hornindal. Vi held oss i lavlandet og går på grusveg fra Hornindal Skisenter til Bruasetra-Storesetra-Hjortedalsetra og tilbake til parkeringa ved skisenteret. Dette blir ei slak runde på ca 5,5 km. Om lysta til å gå meir er der kan vi ta avstikkere :-).
Samkøyring  med avgang fra Gym Stryn (dei som møter der organiserer sjølve) kl 18.00 og avgang fra Skogstjerna kl 18.15.  Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Veiret kan vi ikkje gjere noke med, berre å kle godt på seg.

Tirsdag 13 juni går tirsdagsturen på skogsveg og i eit stykke av den Trondhjemske postvegen nær Hellesylt. Vi starter turen ved Karbø og går eit stykke på fin skogsveg før ein kjem til postvegen. Vi går postvegen til Fjelltun og tilbake til Tryggestad før vi returnerer til Karbø. Turen er på  ca 5,5 kilometer og med ei stigning på ca 150 meter.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 18.00 og  fra Skogstjerna kl 18.15.
Har du lyst til å være med å utforske eit nytt stykke av Den Tronhjemske postvegen??  Berre å møte opp!!! Kjekt med nye ansikter og turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 6 juni går tirsdagsturen til Svarstadveten og Vetestova. Turen til Veten er 2 kilometer med ei stigning på 300 meter. Vi går på skogsveg eit stykke og så over i rås. Staver kan være ein fordel. Fra Svarstadveten er det flott utsikt i alle himmelretninger. Utgangspunktet for turen er lunneplass(skilta til Vetestova) på grusvegen som går fra Vinsrygg til Tverrfjellet.
Samkøyring med avgang fra Vegtun og Gym Stryn kl 18.15. Turen starter ca kl 18.30.
Har du lyst til å være med på tur?  Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 30 mai går tirsdagsturen til Ytre Hennestøylen i Hennebygda. Turen til støylen er ca 2 kilometer med ei stigning på ca 400 meter. Vi går på skogsveg eit stykke og så over i rås. Staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 18.00. Turen starter ca kl 18.30 ved lunneplass like i nærheita av vegen som kjem opp fra fjorden lengst vest.
Har du lyst til å være med å oppdage nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 23 mai går tirsdagsturen til Gytrifossen i Oldedalen.  Til fossen er det ca 2 kilometer med ei stignign på ca 450 meter. Vi går på skogsveg eit lite stykke og så over i rås. Det kan være ein fordel med staver.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 18.00, Vegtun kl 18.05 og Gym Stryn kl 18.15.
Turen starter på Olden Camping Gytri, parkering på ovanfor sida av vegen.
Ha du lyst til å være med å oppdage nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 9 mai går tirsdagsturen til Aasebønakkjen i Heggjabygda. Vi køyrer til reset før dei første gardane på Aasebønen.   Dette blir ein rundtur fra Reset-Aasebønakken-Melheim-Reset. Turen går i rås , skogsveg og siste stykket på bygdevegen. Turen er på 7 kilometer i lett terreng. Vi går ei stigning på ca 250 meter.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 18 (dei som møter der organiserer sjølve),fra Skogstjerna kl 18.15 og fra Kjøs bru kl 18.20.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur i nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 2 mai går tirsdagsturen til Utigardsetra og Innigardsetra ved Storsunde i Stryn. Vi køyrer til Nymarkvegen ( skogsveg ved Garlid). Turen til Utigardsetra går på skogsveg, så på rås til Innigardsetra og skogsveg nedatt  til Storsunde der vi har bil. Turen er ca 5,5 km. Turen er forholdsvis lett da vi har tatt mange høgdemeter med bil. Nedatt fra setra er det ganske bratt skogsveg så det kan være ein fordel med staver om ein har dårlege kne.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 18.00, Vegtun kl 18.05, Gym Stryn kl 18.15.
Avgang fra krysset i  Nymarkvegen kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur med fantastisk utsikt?  Berre å møte opp om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdagsturen 25 april går fra Sande til Haugen/Tjugen setra i Loen. Vi går på skogsveg det meste av turen, siste stykke på rås. Turen er ca 3 kilometer kvar veg og med ei stignig på ca 400 høgdemeter. Vi starter bak hyttene på Sandeåsen.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og vi starter turen ved skogsvegen kl 18.00, Vegtun kl 18.05, Gym Stryn kl 18.15. Avgang fra Sandeåsen kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur? Berre å møte opp om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdagsturen 4 april går på skogsveg og strandpromenade i Holmøyane. Detter er ein rundtur på ca 5.5 km og med lite stigning.
Samkøyring fra Gym Stryn med avgang  kl 18.00 (dei som møter der organiserer sjølve) avgang fra Skogstjerna kl 18.15. Turen starter ved ein lunneplass i nærheita av krysset til Storevik kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kvelstur? Berre å møte opp sjølv om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 28 mars går vi til Bergsetnausta og Sølvbergnausta. Vi går fra Panoramavegen, ved Bergset og ned til Bergsetnausta, vidare utom elva til Sølvbergnausta og oppatt til Sølvberg, bilvegen tilbake til Bergset og bilane.
Turen har ein høgdeforskjell på ca 300 meter, der vi tek nedstigninga først. Det er god sti, men bratt. Turen blir på ca 3,5 kilometer.
Samkøyring  med avgang fra Gym Stryn kl 17.45(dei som møter der organiserer sjølve)  og fra Vegtun kl 17.55. Vi starter fra Bergset 18.15.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt og refleksvest. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 21 mars går denne gangen på Nordsida. Vi går fra Nordsida skule og ut i Ulvedalsfjellet. Første del av turen går på skogsveg etterkvart går vi over i rås. Vi går same vegen tilbake til bilane. Totalt blir turen blir ca 6 kilometer. Det er ein enkel uten noke særleg høgdeforskjell.
Samkøyring fra Gym Stryn (dei som møter der organiserer sjølve) med avgang kl 17.45 og avgang fra Vegtun kl 17.55. Vi starter fra Nordsida skule kl 18.10.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 14 mars går fra Skogstjerna til Øyebakken. Dette blir ein fortsetelse av turen i  Den Trondhjemske Postvegen. Vi går grusvegen ut Sør-Markane og tar av ved Haugen og føl Den Trondhjemske Postvegen til Flore og ned bakkane til Sindre, over dei tre steinbruene i Sindreøyane og vidare til Øyebakken. Turen er ca 6 kilometer i lett terreng. Det er vått i terrenget, kanskje litt snø enkelte plasser.
Samkøyring fra Gym Stryn (dei som møter opp organiserer sjølve) kl 17.45. Avgang fra Skogstjerna kl 18.00. Eg ordner med bil på Øyebakken for returskyss til Skogstjerna.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt og refleksvest. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 7 mars går til Kvivsdalssetra. Vi går på snødekt skogsveg og turen er ca 2,5 km ein veg og det er ein høgdeskilnad på ca 200 meter. Vi køyrer gjennom Kvivstunellen og parkerer like forbi Bueide ved bom.
Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 17.55.
Har du lyst til å være med på ein fin trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 28 februar går på skogsveg fra Langeset, inn Rakstagota til Øvreberg, vidare bilvegen til Lindset og krysset ved Rv 15. Dette er ein lett tur som går i slagt terreng og turen er ca 6 kilometer. Avgang fra Langeset v/ PreTre kl 18.00. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.50.  Ein bil plasserer vi i krysset ved Rv 15.
Har du lyst til å være med på ein fin trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som er med må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 21 februar går til Lønnssetra i Hornindal. Turen går på skogsveg/rås og er ca 6 km tur/retur med ei stigning på ca 350 meter. Avgang fra Kirkhornbakkane kl 18.15. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 18.00. Har du lyst til å være med på tur og plukke ei ny seter? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 14 februar går til Gråberg i Markane. Gråberg ligg på åsryggen mellom Markane og Robjørgane, ca 600 moh. Vi starter på Sætren kl 18.10. Turen er ca 6 km, med ei stigning på ca 300 meter.
Snøen er fin og hard å gå på. Det kan være lurt med brogder og staver. Haudelykt med gode batteri må alle ha med. Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.45 og fra Vegtun kl 18.00.
Utsikta fra Gråberg er fantastisk og om yr.no held det dei lover får vi sjå måneskinn over indre Nordfjord.
Har du lyst til å være med på ein kveldstur så møt opp.

Tirsdagsturen 31 janurar går til Utigardsetra i Holmøyane. Dette er ein tur som går på skogsveg og turen er ca 3 kilometer kvar veg. Høgdeskilnaden er på ca 300 meter. Utgangspunktet for turen er ved lunneplassen ved Vonlund grendahus i Holmøyane. Avgang fra lunneplassen kl 18.15. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 18.00
Dette er eit uforpliktande og gratis tilbud til dei som har lyst på selskap på kveldsturen sin. Vi  utforsker stadig nye plasser.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt med gode batteri. Ta også med staver om du liker å bruke det.
Ta med ein venn og bli med på ein fin kveldstur.

Tirsdagsturen 24 januar går fra Visnes til Strand. Dette er ein forholdsvis lett tur som går på sti og skogsveg. Høgaste punktet ligg på 210 moh. ved Staveneset. Turen er 7 km tur/retur Strand. Avgang fra Visnes (Strandavegen) kl 18.00. Der er ikkje plass til så mange biler ved utgangspunktet så vi samkøyrer med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Gym Stryn kl 17.50.
Alle som vil være med på turen må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan også være lurt.
Ta med ein venn og kom og bli med på skogstur.

Tirsdagsturen 3 januar går tur/retur Skogstjerna – Flore.  Dette er ein flat og enkel tur som går på bygdevegen i Sør-Markane.  Det er fine snøvegar no. Stavar og brodder kan være lurt. Denne turen er ca 6 kilometer tur/retur.
Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.  Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.45.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt og refleksvest.
Ta med ein venn og kom og bli med på ein spasertur i flott vinterskog.

Tirsdagsturen 29 november går turen på sørsida av Stryneelva fra Gjørven til Stryn sentrum. Dette er ein flat og enkel tur på 6 kilometer.
Avgang fra brua som går over Stryneelva på Gjørven kl 18.15. Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.45, Vegtun kl 17.50 og fra Gym Stryn kl 18.00.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta gjerne med staver.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagsturen 22 november prøver vi turstiane frå Vinsrygg. Vi går den gamle setreråsa til Vinsryggsetra, snur nedatt til Høgeryggen, på sti/traktorveg forbi Flo Skue. Vidare Ormekleiv råsa tilbake til Gardfjøsane og Vinsrygg.
Det er gode stier så enkelt å gå sjølv om ein går med haudelykt. Turen har ei stigning på ca 150 meter og er ca  5 kilometer.
Alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta gjene med staver. Avgang snuplassen på Vinsrygg kl 18.00. Samkøyring fra Gym Stryn kl 17.45, Skogstjerna kl 17.45, Vegtun kl 17.50.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdag 15 november fortset vi i Den Tondhjemske postvegen. Denne  dagen går vi fra Myrhaugsaga til Øyebakken. Traseen går på bygdevegen i Sør-Markane før vi tek av på mjukare underlag ved Haugen. Fra Flore til Sindre er det bratt nedstigning. Vi går over steinbruene i Sindreøyane og til Øyebakken. Denne turen er ca 5 kilometer og med ei nedstigning på 100 meter. Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.
Alle må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta  gjerne med staver.
Gamle og nye turgåeresom har lyst å være med på tur må berre møte opp og spre gjerne budskapet. Da det er litt logistikk ang skyss tilbake til Myrhaugsaga hadde det vore fint med ei tilbake melding om kor mange vi blir.

Tirsdag 8 november gjekk vi Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Myrhaug, bygdevegen tilbake til Skogtun og postvegen til Vegtun.

Tirsdag 1 november gjekk vi Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Faleide med ein avstikker til Sætren på vei oppatt.gå

Tirsdag 18 oktober går turen fra Bergset (vi parkerer ved brua der vegen går til Vangen) til Yste  Sølvbergstøylen. Vi går delvis på veg og litt på rås. Fra støylen og tilbake til Bergset går vi vegen til Vangen og nedatt til brua. Denne rundturen blir ca 6 km og har ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Vi møtes på Vegtun for samkøyring med avgang kl 17.30. Avgang fra Bergsetbrua kl 17.45.
Det blir tidleg mørkt så alle må ta med haudelykt og refleksvest. Gamle og nye turgåere som har lyst til å være med på tur må berre møte opp.

Tirsdag 11 oktober går turen fra Vikalida i Stryn, opp bakkane til Vinsrygg, til Øvreberg og Rastagota til Langeset. Dette er ein tur på ca 5 kilometer. Fra Vikalida til Vinsrygg er det bratt stigning. Resten av turen går i slakt terreng. Litt på asfalt og skogsveg. Vi møtes i  Vikalida (parkering på venstre sida av vegen ved granfelt) kl 17.30. Vi må ha bil på Langeset, så fint om dei som vil være med kan gje beskjed i kommentarfeltet , pm, sms eller telefon(90653025).
No blir det mørkt tidleg så vi lyt ha haudelykter og refleksvest med oss. Gamle og nye turgåere som har lyst  å være med på tur må berre møte opp.

Tirsdag 4 oktober går tirsdagsturen til Skjerneset ved Hornindalsvatnet. Vi går den Tronhjemske postvegen fra hyttefeltet i Kjøs til høgaste punktet på Kjøsahammertunnelen. Der tek vi til venstre og går til Skjerneset og innatt til Kongsvik der vi har bil.  Avgang fra Skogstjerna kl 17.30, fra parkeringsplassen ved hyttefeltet kl 17.45.  Dette er ein lett og fin tur på ca 5 km. Det mørkner fort om kvelden no så ta med ei haudelykt. Gamle og nye turgåere som har lyst å utforske nytt terreng må berre møte opp.

Tirsdagsturen 20 september går fra Ullsheim til Grendasetra, vidare inn lida til Holesetra og løypetraseen tilbake til Ullsheim.  Fra Ullsheim finn vi setreråsa til Grendasetra. Fra Grendasetra til Holesetra går vi «på laust» i terrenget. Det er ein del myrlendet terreng så gode sko er ein fordel. Turen er ca 7 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Frammøte for samkøyring på Gym Stryn kl 17.30. Dei frammøtte organiserer transporten sjølve. Avgang fra Ullsheim kl 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Yr lover fint veir.

Tirsdagsturen 13 september går til Otterdalsetra i Hornindal. Denne turen gjekk vi i januar da med haudelykt. No prøver vi ein gang til og denne gangen i dagslys. Otterdalsetra ligg på ca 420 moh så det er ein bratt tur. Vi går på skogsveg heilt til setra. Turen opp tek ca 1 time og er ca 2 kilometer kvar veg. Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.30, Skogstjerna kl 17.40, Grodås ved parkeringsplassen ved Coop kl 17.50. Eg møter ved Skogstjerna. Dei som møter ved Gym Stryn organiserer skyssen sjølve. Bli med og utforsk nytt terreng og plukk denne setra i Hornindal.

Tirsdagsturen 6 september går til Holskarsetra i Hornindal. Setra ligg 600 moh og det er ei stigning på 300 høgdemeter. Turen til setra er knappe 2 km ein veg. Det er god og tydeleg rås. Da det har vore mykje nedbør i det siste er der ein del våte parti. Turen starter like etter Taraldset, på fv 726. Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.45, Grodås v/parkeringsplassen ved Coop kl 18.00. Om noken vil være med fra Stryn, møt på Gym Stryn og avtal samkøyring derfra. Avgang Gym Stryn kl 17.30. Har du lyst til å plukke denne setra i Hornindal? Bli med på tirsdagstur og få ein god trimtur i fin natur. Vi går i moderat tempo.

Tirsdagsturen 30 august går i Den Trondhjemske Postvegen fra Kjøs til Svor. Dette er ein enkel tur som går på mjukt underlag og med lite stigning. Turen er 4,5 km.
Har du enda ikkje gått denne strekninga så er dette ei god anlednig til å utforske den ilag med andre turglade turgåere.
Samkøyring fra Stryn. Avgang fra Gym Stryn kl 17.30.  Vegtun kl. 17.40

Tirsdagsturen 23 august blir tirsdagstur nr. 50 og denne gangen går vi til Erdalsetra i Oppstryn.
Mi gode venninde, Margaret Erdal, måtte i november 2015 gje tapt for kreftsjukdomen. Erdalsetra betydde veldig mykje for Margaret. Ho hadde heilt til det siste trua på at ho skulle kome seg til setra igjen.
Eg vil derfor dedikere denne turen til henne og håper mange blir med på turen.
Vi køyrer til Loppeset og derifra er det ein lett tur på ca 2 kilometer til setra. Turen går på god rås.
Vi møtes for samkøyring med avgang fra Vegtun kl 17.30 og fra Strynehallen kl 17.40. Om noken vil ha skyss og som bur på strekninga Stryn-Oppstryn, så gje meg beskjed.
Det er bomveg (kr 20). Oppfordrer også alle til å betale kr 20 til sjåfør.

Tirsdagsturen 12 juli går til Laukisetra i Olden. Turen er ca 6 kilometer og med ein høgdeskilnad på ca 450 meter. Vi går på skogsveg og rås. Da det er 12 år sidan eg var det sist har eg avtalt med kjentfolk i Olden som skal vise veg.
Avgang fra Vegtun kl 17.30 og fra Strynehallen kl 17.40. Da er vi ved sagbruket på Lauki ca  kl  18.00. Turen starter der.
Har du lyst til å utforske nytt terreng og gå på tur ilag med andre så møt opp. Kjekt med nye ansikter.
P1150848Fin utsikt mot Olden og opp dalen.

Tirsdagsturen 5 juli går til Bubergskaret og Heida på Nordsida. Vi køyrer til Bergsetstøylen. Turen er ca 6 kilometer og med ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Avgang fra Vegtun kl 17.30 og  i krysset som går til Vangen kl 17.45.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagturen 28 juni går til Store Luka og Blåvatnet i Hornindal. Desse to vatna ligg under den majestetiske Hornindalsrokken. Turen er på totalt ca 8 kilometer og med ein høgdeskilnad på knappe 300 meter. Vi går same vegen tur og retur. Turen går på skogsveg og rås. Utgangspunktet er ved parkeringa ved Hornindalsetra. Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40 og Grodås v/parkeringsplassen ved Coop kl 17.45. Bompenger ved Hondøla Bru.

Tirssdagsturen 21 juni går til Skaret på Nordsida. Skaret  ligg ca 900 moh og er ein gammal støyl som var brukt før det vart støyl på Raufjell. Turen går forbi Raufjell så ein får plukka den støylen også. På Skaret ser ein mange murer/ruiner etter setra som var her før.  Dette er ein enkel tur på ca 5 km og ca 350 høgdemeter. Vi køyrer til vegenden  mot Raufjell. Bomveg ovanfor Nygård. Frammøte på Vegtun kl 18.00.

Tirsdagsturen 14 juni går fra Skredestranda til Hopland. Dette er ein lang tur og bratt til ein kjem opp til Kvanndalsvatnet. Turen går på rås og er 6 kilometer. Turen starter ved skiltet Hopland som står i Skredestranda og går til parkeringsplassen ved Initunstøylen på Hopland.
På grunn av transport til strart og heim fra Hopland MÅ eg ha beskjed om kor mange som blir med. Påmelding på facebooka, sms til 90653025 eller privat melding innan tirsdag kl 12. Håper noken av turdeltakarane kan være med ordne skyss til utgangspunktet eller heim fra Hopland.
Avgang fra Vegtun kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40 og  Skredestranda ved skiltet kl 18.00.

Tirsdagsturen  7 juni går til Utitunstøylen på Hopland. Vi parkerer ved hovudvegen og  turen går på skogsveg  og  på rås.  Ein veg er turen ca 3 km. På Utitunstøylen er det fin utsikt inn Nordfjorden.
Samkøyring fra Vegtun avgang kl  18.00. Avgang fra parkering kl 18.30 (Like etter skytebana og der vegen kjem opp fra sjøen uttafor elva).Utitunstøylen 1 (Hopland)
 Utitunstøylen på Hopland
P1150339  Blide spreke damer på Utitunstøylen

Tirsdag 31 mai går turen til Marajølsetra i Eid kommune.  Utgangspunktet er Skauset ved Hornindalsvatnet. Vi køyrer til enden av skogsbilvegen. Setra ligg på 480 moh. Turen er ca 2 kilometer og vi går på tydeleg rås.
Samkøyring fra Skogstjerna avgang kl 18.00. Kjøs Bru kl 18.05. Skauset kl 18.30.
P1150228  Marajølsetra/Rotisetra i Eid Kommune

Tirsdag 24  mai går turen rundt Svingesetvatnet. Vi  starter på Skogstjerna, går opp Dalebakkane til Fenn og vidare til Svingeset langs bygdevegen. Fra Svingeset går vi skogsvegen så langt den går. Siste stykket går vi «på laust» i terrenget eller finner fine reser/stier. Turen avluttes på Skogstjerna. Turen er ca 6,5 kilometer.
Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.
IMG_20160524_192946  IMG_20160524_193600 Takk for turen til spreke damer.

Tirsdag 10 mai  går til Randasaga og Vikasetra i Holmøyane. Turen er knappe 3 km ein veg og med ein del stigning på skogsveg og i rås. Avgang fra parkeringsplassen ved Hjelle Snikkerverksted i Holmøyvika kl 18.00.
Du kan lese om turen her:https://nytnaturen.no/2015/11/vikasetra-og-randasaga/
På grunn av snøsmelting og mykje vatn i elva må vi gå litt annaleis enn det som er beskreve i blogginnlegget.
Samkøyring er lurt, så skriv gjerne i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen om du køyrer turen og har plass til fleire. Eller fyll bilen med venner og kom og bli med på tur i ukjent terreng.
Oppmoder alle til å betale kr 20,- til sjåfør.
2000 Randasaga101 IMG_20160510_185709 Randasaga og Vikasetra i Holmøyane.

Tirsdag 3 mai  går til Aasebønakken og vidare innover til grendahuset i Heggjabygda.
Aasebønakken er ein gammal veteplass som ligg 350 moh. Turen går på fin skogsveg og i rås. Turen til toppen er knappe 2 km og heilt til Grendahuset ca 4,5 km.
Fra grendahuset er det mulig å gå bygdavegen(3 km) tilbake til bilane. Eller vi parkerer bil ved grendahuset før start.
Gje ei tilbakemelding  om du blir med og kva kant du kjem fra.
Oppmoder alle til å ta med kr 20,- til sjåfør.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30 og Kjøs bru kl 17.40 for samkøyring.

P1140703  P1140753

Tirsdagsturen 24 april går til Kongsviksetra og Svorasetra i Hornindal.  Frammøte på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs kl 17.30. Turen er ca 3 kilometer ein veg med ein del stigning.
Oppmoder alle om å ta med kr 20,- for betaling til sjåfør.
Blir du med og plukker to ny setrer?
IMG_20160426_184702 Litt av gjengen på Svorasetra i Hornindal

Tirsdagsturen 19 april  går til Fosdalsetra i Oppstryn.
Turen går på skogsveg og i god rås. Fosdalsetra ligg på ca 400 moh. så det er god stigning opp til setra. Bart og fin tur med nydeleg utsikt til fjella i Oppstryn.
Vi starter fra parkeringsplassen på høgre sida av Rv 15 ved Matstova/Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.
Frammøte Vegtun kl 17.30, ved Strynehallen kl 17.40 for samkøyring.
P1140596 Fosdalsetra i Oppstryn.

Tirsdag 12 april går tirsdagsturen til Huaren i Olden. Turen går på skogsbilveg nesten heilt fram. Rås siste 200 meterane. Huaren ligg på 385 moh og turen er ca 4 kilometer ein veg.
Frammøte på Vegtun kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og ved Olden skule kl 18.00. Vi vurderer da om vi køyrer eit stykke opp skogsbilvegen. Yr.no melder om fint veir så kom og bli med andre glade turgåere på kveldstur i sola.
P1140546 P1140548
Spreke damer på Huaren

Tirsdag 5 april går tirsdagsturern fra Lotsberg til Indre Åsane. Vi gjentek suksessen fra i fjor og tek turen ein gong til. Vårens vakraste eventyr. Turen er på ca 3 kilometer ein veg. Lett og fint terreng. Vi vurderer etterkvart om vi går fram og tilbake eller avslutter turen med å gå ned til riksvegen i Åsevika. Eller vi deler oss og gjer begge deler.
Frammøte på Vegtun kl 17.30. Vi køyrer Panoramaveien til Lotsberg. Vurderer om vi skal ha biler i Åsevika.
Dei som bur langs Panoramaveien og som vil ha skyss, må gje meg ein lyd.
Dei som eventuelt kjem fra Eid køyrer til Lotsberg, evnt. parkerer ved ferjekaia, for samkøyring opp i tunet.
Ca tid på Lote er kl 18.00.
Gamle og nye deltakarar er velkomne til ein sosial og kjekke luftetur.
IMG_20160405_190225 I alt 16 stykker vart med på tur. Så kjekt!

Tirsdag 29 mars går tirsdagsturen fra Visnes til Strand og tilbake igjen. Turen er på totalt 7 kilometer i forholdsvis enkelt terreng. Vi går delvis på sti/rås og på skogsvei. Dei som berre vil gå ein vei må sjølve ordne med skyss tilbake. (Vi kjem ned til riksveien mellom dei to gardane på Strand. (Mellom Stryn og Loen). Dette er ikkje meint å være noke treningstur, vi går i moderat tempo og i samla flokk. Da det ikkje er så mange parkeringsplasser ved utgangspunktet møtes vi ved Strynehallen kl 17.30.
IMG_20160329_193816 Spreke damer på StavenesetPANO_20160329_194401 (2)

Tirsdag 12 januar går tirsdagsturen til Utigardsetra og Innigardsetra ved Storsunde i Stryn. Vi køyrer til Nymarkvegen ( skogsveg ved Garlid). Turen til Utigardsetra går på skogsveg, så på rås til Innigardsetra og skogsveg nedatt til Storsunde der vi har ein bil. Turen er ca 5,5 km. Turen er forholdsvis lett da vi har tatt mange høgdemeter med bil.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og vi starter turen ved skogsvegen kl 18.00
Har du lyst til å være med på tur med haudelykt så møt opp. Er noke uklart så ta kontakt på 906 53 025
P1130901  P1130905
Ein sprek gjeng på 13 stk tok turen om setrane. Trygg bru over elva mellom setrane.

TIRSDAG 5 JANUAR 2016 går tirsdagsturen til Otterdalsetra. Turen går på skogsveg og den er snøfri. Turen opp tek ca 45 min i normalt gange. Vi starter ved Hornindalsvatnet. Frammøte ved Skogstjerna kl 17.30 for samkøyring. For dei som ikkje kjem forbi Skogstjena, kan gje meg ein pip så kan ein plukke opp underveis. Om du vil være med så møt opp og gå ein triveleg tur ilag med andre turgåeren.

IMG_20160105_185720  IMG_20160105_185403
Spreke damer på Otterdalsetra. Litt snøflukser i lufta.

Tirsdag 8 desember går tirsdagsturen på Nordsida. Vi starter ved Rosetkrysset (ned med Panoramavegen) Ragnhild vil vise vei opp bakkane og inn i skogen. Vi avslutter med adventstund i gardfjøsen. Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Ta med haudelykt og refleks. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Blir du med??
P1130618  P1130622
Koseleg pause i gardfjøsen hos Ragnhild. Gløgg, kaffi og julekaker.

Tirsdag 1 desember går tirsdagsturen i Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Faleide og oppatt. Vi tek også ein avstikker i den gamle vegen til Sætren. Det er vått og kanskje snø i vegen no så ta på gode sko. Husk haudelykt. Vil du være med på tur i skogen når det er mørkt så møt opp på Vegtun kl 18.00.

Tirsdag 24 november går tirsdagsturen fra Skogstjerna til Maursettjønna. Vi går opp Dalebakkane til Fennasaga vidare sagmodvegen og den gamle Maursetvegen til Maursettjønna. Retur same vegen. Turen er ca 6,5. Ta med haudelykt og refleksvest.
Har du lyst til å bli med på tur i mørknet så møt opp på Skogstjerna kl 18.00. Ta gjerne med ein venn.

Tirsdag 3 november går tirsdagsturen til Grendasetra i Markane. Vi går løypetraseen fra Ullsheim. Ta med haudelykt og ein venn/venninde. Frammøte på Ullsheim kl 18 (parkeringsplassen vest for klubbhuset).
Har du lyst på ein kveldstur i mørknet og ikkje har selskap, kom og bli med!!

Tirsdag 27 oktober går tirsdagsturen til Rosetstøylen. Yr.no melder om fint veir og da er det gode muligheiter for at vi sjå månen også. Vi skal gå skogsveier fra Roset og turen tek ca 45 min ein veg. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Ta med haudelykt. Om du har lyst å være med så møt opp. Vi har plass til mange,så ta gjerne med noken du kjenner.
IMG_20151027_174805 Ein nydeleg kveldstur til Rosetstøylen. 

Tirsdag 13 oktober går vi ein rundtur i Holmøyvika/Holmøyane. Dette er ein lett tur på ca 5 km. Frammøte på Skogstjerna kl 17.30 og på Kjøs bru kl 17.35 for samkøyring. Vil du være med å utforske nabobygda så kom og bli med.Ta med haudelykt.
P1130046  P1120980

Tirsdag 6 oktober går vi tur i den Trondhjemske postveien fra Skogtun mot Langeset og tilbake igjen. Dette er ein lett og kort tur så etterpå kan det bli ein overaskelse. Ta med ein varm genser.
Vi møtes på Skogstjerna kl 18.00. Vil du være med på tur så møt opp.

Tirsdag 29 september går tirsdagsturen på Visnes i Stryn. Der er ei fin rundløype på ca 6 km. Vi starter i Bruagrenda og går øverste veg/rås til Staveneset. Der snur vi og går nederste rås tilbake til Visnes og til bilane. Det mørknar fort no så ta med haudelykt.
Vi møtes på YX/Hydro kl 18.00.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.45 for samkøyring for dei som kjem den vegen.
IMG_20150929_191111 Damene ved Monstrippe.

Tirsdag 22 september går tirsdagsturen til Skjerneset ved Hornindalsvatnet. Vi går den Tronhjemske postvegen fra hyttefeltet i Kjøs til høgaste punktet på Kjøsahammertunnelen. Der i fra tek vi til venstre og går til Skjerneset og innatt til Kongsvik der vi har bil.  Frammøte på Skogstjerna kl 17.30. Dette er ein lett og fin tur. Gamle og nye turgåere som har lyst å utforske nytt terreng må berre møte opp.
IMG_20150922_190757  Flott ved Hornindalsvatnet i kveld.

Tirsdag 8 september går tirsdagsturen til Skaret på Nordsida.  Vi køyrer så langt vegen går mot Raufjell. Dette er ein enkel tur i slakt terreng. Bomveg mot Leite. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring.
IMG_20150908_182641  Koseleg med hest på beite. Her på Raufjell.

Tirsdag 25 august går tirsdagsturen til Sagtindane/Høgefjellet/Trolledalseggja. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Om du kjem fra ein anna kant eller vil bli plukka opp på veien så send ei melding til meg. Vi køyrer til Lotsbergstøylen. Turen er 4 km kvar veg og går på grusveg/anleggsveg. Fra toppen er det ein storslagen utsikt. Ta med venner og kjente og utforsk nærmiljøet.
IMG_20150825_195151  Spreke jenter på Sagtindane i regnveiret.

Tirsdag 18 august går tirsdagsturen til  Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Frammøte på Vegtun kl 17.30  og Strynehallen kl 17.40 for samkøyring. Turen er knappe 4 km ein veg og går i slakt terreng. Er usikker på kor mykje vatn der er i fossen no på denne tid. Ein kan lese meir om denne turen her: Høgefossen – Långhamrestova.

P1120101  P1120100
Vi kosa oss i finveiret.

Tirsdag 21 juli går turen til Bergsetnausta. Frammøte på Vegtun kl 18.00 for samkøyring.
Turen fra parkeringsplassen og ned til fjorden er ca 1 km, med ein høgdeskildnad på 300 meter. Det er bratt, men fin rås. Ein kan lese meir om turen på eige blogginnlegg, Bergsetnausta.
P1110671
Ein internasjonal gjeng på kaia ved Bergsetnausta. To fra Nederland og to fra Norge. Spreke gjeng.

Tirsdag 14 juli går turen til Segestad. Fjellgarden som ligg så høgt og fint over Oppstrynsvatnet.
Frammøte på Vegtun kl 17.30 og ved Strynehallen kl 17.45 for samkøyring. Vi parkerer på parkeringsplassen ved Glomnes, like før gardstunet og går der i fra. Kjente og ukjente turgåere er velkomne.
P1110638
Fin bru over Glomsdøla. Turen gjekk vidare til Glomnessetra.

Tirsdag 7 juni går tirsdagsturen til Grendasetra og Maursetsetra i Markane. Frammøte på Ullsheim kl 18.00. Vi går setreråsa til Grendasetra, vidare mot Nordaelva og ned til Maursetsetra. Blir du med og plukker to setrer på ein tur?

P1110443  P1110449
Ein fin og sprek gjeng plukka to setrar. Vått i terrenget men tørt ovan i frå. 

Tirsdag 30 juni går turen til Ulvedal og øvre kulturløypa. Vi går innom Vetestova, rundt Sagedammen og ned Kvernhusdalen. Turen går på grusvei og på sti i skogen. Det er ein lett tur. Mykje historiske attraksjoner å sjå. Vi møtes på Vegtun kl 18 for samkøyring. Om noken kjem veien fra Eid så møtes vi ved Sagedammen og går i samla flokk der i fra.
IMG_20150630_202325 Litt av gjengen som var med i dag.

6 juni går turen til Gråberg. Dette blir ein skogstur som ender opp med flott utsikt. Gråberg ligg på åsryggen mellom Sør Markane og Robjørgane. Vi møtest på Vegtun (krysset der vegen går til Blakset) kl 18.00 for samkøyring og organisering av bilane. Vi køyrer til Sætren (ca 3 km) og starter turen der. Avslutter turen på Vegtun.  Har du lyst til å være med på tur så møt opp, både kjente og ukjente er velkomne. Vi har vore mest damer, men det er også plass til menn på turane. Ta turen.
P1110171 Turgjengen i kveldssola. 

Tirsdag 9 juni går vi på tur over Nosakleiva. Ein tur som er 2,5 kilometer ein vei. Vi går fram og tilbake.  Vi møtes på Skogstjerna i Markane kl 17.30 for samkøyring. Vi parkerer på parkeringsplass i Tvinnreimslettene like etter at ein er komt ut av tunellen. Blir du med??

P1110023 Ein herleg gjeng på Nosakleiva.

Tirsdag 2 juni går vi på tur til Sindresetra.  Frammøte på Skogstjerna kl 18.00. Det blir kanskje vått så ta med ein ekstra genser, hue, hansker og gode sko. Du kan lese meir om turen her.
Kjende og ukjende som vil gå på tur: MØT OPP!!
P1100858 Sola skein på spreke turgåere.

Tirsdag 26 mai går vi ny tur i dei stor skogane i Markane. Frammøte på Skogstjerna kl 18. Runden som eg har lagt opp til går delvis i same trasee som turen vi gjekk 12 mai. Vi går opp Dalebakkane til Fennasaga. Der tek vi aust over og går på sør sida av Svingesetvatnet mot Langeset. Fra Langeset går vi Den Trondhjemske postveien tilbake til Skogstjerna. Første del av turen går på asfalt, så på gammal bygdevei og etterpå i sti. Runden er ca 7.5 kilometer. Det er nok litt våte parti no etter alt regnet.

Tirsdag 19 mai går vi fra Indre Furefjerding til Ytre Furefjerding. Vi tek ein liten avstikker til eit utsiktspunkt litt lenger mot vest og får sjå mot Strand og nedover Hornindalsvatnet.
Vi var ein triveleg gjeng på 8 stk.

Tirsdag 12 mai går vi på tur i dei store skogane i Markane. Vi møtes på Skogstjerna kl 18. Turen går mot Dalane, opp Dalebakkane til Fennasaga, vidare langs Svingesetvatnet til Myrvang. Der i fra går vi i skogen til vi kjem til den gamle Maursetveien. Vi føl den opp til Maursettjønna og snur nedatt same veien. Vi går «sagmod» veien innatt til vatnet og returnerer til Skogstjerna.  Turen er 6 kilometer og vi går stort sett på mjukt underlag.
Frammøte på Skogstjerna i Markane kl  18. . Eg har skreve eit blogginnlegg om terrenget der denne turen skal gå tidlegare. Kansje med anna kombinasjon av veivalga.  Du  finn blogginnlegget  her.
IMG_20150512_193357 Spreke damer ved Svingesetvatnet

Tirsdag 5 mai går vi på tur til Ytrehornsnakken. Ein tur som er knappe 2 kilometer til toppen som ligg på 554 moh. Turen er bratt, men fin sti. Vi går i moderat tempo.
IMG_20150505_192458 Spreke damer på Ytrehornsnakken.

Tirsdag 28 april går vi fra Langeset (ved PreTre) – Rakstagota – Vinsrygg – Langhola -Vikalida. Ein tur på ca 6 km i flatt terreng.

IMG_20150428_181049 Spreke damer på tur.

Tirsdag 14 april går vi ein tur på Nordsida. Denne turen har eg ikkje gått før så det blir spennande. Eg har avtalt med kjent folk i området som vil være vegvisar. Turen vi skal gå er til Kårstadskåra.  Turen starter ved Heimlid/Skår/Rosenlid og går ned mot fjorden. Ein må ha gode sko. Veirmeldingane er ikkje dei beste, men turen går likevel. Estimert tid ned til Skåra er 30 minutter.  Så vil det vise seg kor lang tid ein bruker oppatt.

 7 april,  går turen fra Lotsberg til Indre Åsane. Den turen kan du lese meir om på eit anna blogginnlegg: Lotsberg – Indre ÅsaneIMG_20150407_190737   Ein flott gjeng som var med på tur 7 april.

IMG_20150324_191229   Utforsking av merka stier på Nordsida.

IMG_20150317_185707  IMG_20150317_185559
17.mars: Fin gammal ferdselsveg mellom Vikalida og Vinsrygg.

IMG_20141209_181935 (1)  9 desember:  Fin julepynta melkerampe.

IMG_20150310_17440210 mars: Ein styggeveirskveld, men fint i skogen.

IMG_20150324_181248

Tirsdag 11 mai -21 går tirsdagsturen i Stryn kommune.  Vi går over Skoråsen, frå Eikeneset (Storsunde) til Ljåstad (Veslebygda). Retur same vegen.
Turen går på grusveg, traktorveg og i rås. Vi tek oss tid til avstikkere til utsiktspunkt og fotografering.
Eg har ikkje gått denne turen før og Sigrid er med som guid.
Turen er knappe 7 km tur/retur. Stigning på ca 200 høgdemeter.
Frammøte ved Strynehallen  og avgang der frå presis kl 17.30.  Avgang frå krysset til Skor ca 17.50. Det er litt knapt med parkeringsplasser så samkøyring (munnbind)  for dei som kan det.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt felleskap.

Tirsdag 27 april går tirsdagsturen i Stad kommune. Vi skal utforske ein ny tur i Hennebygda. Turen går frå lunneplassen vest for Kvalen. Vi går skogsvegen ned til bygda og  bygdevegen til Skjæret, fortset på skogsveg og  over i rås.
Wenche blir guide og vise oss vegen til ei gammal tømmerrenne.  Tømmerrenna var det grunneigarane i Indre Hennebygda og på Hopland som bukte for å få tømmeret til fjorden før fløting til Utvik.  Renna vart bygd i ca 1950 og var i bruk i ca 20 år.
Turen er ca 6 km med høgdeforskjell på  230 meter. Estimert tid på turen  2,5 time.
Frammøte på Vegtun og avgang presis kl 17.30, samkøyring for dei som ønskjer det (munnbind).
Avgang frå lunneplassen kl 18 .
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.  Uforpliktande, gratis og nye oppdagelser i sosialt fellesskap.

Vi starter oppatt med tirsdagsturane  21 april.
Det er framleis ein del snø, også i lavlandet.
Denne gangen går vi Den Trondhjemske postvegen frå Kjøs og til Kjøsahalsen. Vi ser snøforholda ann, men prøver å kome oss på Kongsviksetra og Svorasetra. Når vi kjem nedatt til Kjøsahalsen går vi vidare utover til Skjerneset.  Siste stykke går vi tilbake til Kongsvik, ved tunnellen. Håper at vi kan ha biler der til sjøførane tilbake til utgangspunktet. (Ta med munnbind)
Turen går i skogsterreng, på postvegen og i rås. Det kan være litt snø.
Turen er ca 6-7 km. og ei stigning på ca 350 meter.
Frammøte ved hyttefeltet i Kjøs.  Avgang presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.
Uforpliktande, sosialt og kanskje oppdager du nye turmål.

TIRSDAGSTURANE 2020

Etter nye smittevernregler kan vi no være inntil 50 stk på tur når ein held minimum 1m avstand. Påmeldinga fell derfor vekk og ein møter opp på oppgitt frammøte plass.
Vi kan ikkje fylle bilane heilt, men kan være 2-3 stk om ein klarer å lage avstand.

TIRSDAG 8. SEPTEMBER – 20 går tirsdagsturen til Øyesetra i Markane, Stryn kommune. Utgangspunktet er på Maurset. Turen er ca 2 kilometer kvar veg og med ei stigning på ca 370 høgdemeter. Yr.no lover ikkje godt veir, men det er godt å være ute når ein kler seg godt.
Samkøyring frå Skogstjerna/Isbakken med avgang presis kl 17.30.

TIRSDAG 25. AUGUST -20 går tirsdagsturen til Ytrehornsnakken i Hornindal. Dette er ein tur som går på bratt, men god sti. Vi starter ved Hornindal skule, går over elva og føl merking vidare. Turen er vel 2 kilometer til toppen og med ei stigning på ca 500 høgdemeter. Eit lite stykke vidare frå bautaen ligg Vetestova og Ytrehornsetra. Om tida tillet det går vi også bak der.
På vegen opp til Nakkjen går vi forbi Nakkebruna, dagsturhytta i Hornindal. Her er det fint å ta ein pause, både oppover og nedover.
Samkøyring frå Skogstjerna med presis avgang kl 17.30, Kjøs bru (vestsida) kl 17.40.

TIRSDAG 18. AUGUST -20  er det på tide å starte oppatt med tirsdagsturane. Denne kvelden går turen til Holmøyskaregga/Blåegga. Vi køyrer bomveg til p-plass ved Raufjell. Der i frå går vi til Skaret, ser på dei gamle setremurane, og vidare til Holmøyskaregga/Blåegga.
Dette er ein tur med ei stigning på ca 300 høgdemeter og turen er ca 8 km tur/retur.
Ta med haudelykt og varme klede.
Samkøyring med avreise  frå Skogstjerna presis 17.20, Vegtun kl. 17.30 og Frendehall(ungdomshuset på Blakset) kl. 17.40
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp. Gratis og uforpliktande.

TIRSDAG 30. JUNI -20 går turen til Sundssetra i Oldedalen.
Setra ligg på ca 400 moh og turen tek ca 1 time opp. Utgangspunktet er på parkeringsplass ved Gjerde. Stien er merka og god.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Strynehallen kl 17.50. Avgang parkeringsplassen ca kl 18.15
Har du lyst til å være med, kanskje plukke ei seter på lista, så møt opp og bli med.

TIRSDAG 16. JUNI-20 går turen i Stryn kommune. Vi går til Gråberg via Faleidestøylen.
Dette er ein tur som går på god sti i skogen til ein kjem over tregrensa like ved Gråberg. Utgangspunktet er på Vegtun. Turen blir på ca 7 kilometer med ei stigning på ca 500 høgdemeter.
Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Ta med godt med drikke, då det er lite vatn å finne i terrenget.
Har du lyst til å være med så møt opp.

TIRSDAG 9. JUNI -20 går turen i Stryn kommune. Vi tek turen til Frøholmstøylen og til utsiktspunktet Hoven. Dette er ein bratt tur med høgdeskilnad på ca 250 høgdemeter. Der er tydeleg og  fin rås. Det er ca 1.5 kilometer til støylen og 10-15 min gange til Hoven.
Avreise Isbakken/Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Strynehallen kl 17.50.
Utgangspunktet for turen er på ei utviding (ikkje den med benk) ved Rv60 like før Frøholm.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng, kanskje plukke ei seter du mangler i samlinga di, møt opp og bli med.

TIRSDAG 26. MAI -20 går turen i Stranda kommune. Vi reiser til Hellesylt og utforsker nytt terreng. Turen starter ved stadion, går forbi Jo-garden til Åseneset og Kurlå. Vi fortset opp bakkane til garden Åsen og går gardsvegen/bygdevegen tilbake til bilane. Turen er ca 7-8 kilometer og med ei stigning på 200 meter.
Vi møtes på Isbakken/Skogstjerna og ser det ann med biler.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng så møt opp.

TIRSDAG 12. MAI -20  går også denne gangen i Stad kommune. Veiret er surt og kaldt og snøen ligg fremdeles lavt så vi tek ein tur i lavlandet. Vi utforsker Hennebygda som ligg så vidt over kommunegrensa. Dette er ei stille og sjarmerande bygd. Turen blir ein rundtur som er mellom 8-10 kilometer. Høgdeskilnaden er på ca  200 moh, og turen går på skogsveg, grusveg og litt asfalt. Utgangspunktet for turen er på ein lunneplass på venstre sida, midt i bakken, mellom Kvalen og krysset til Ladehaug. Avgang frå lunneplassen ca kl 18.
Vi møtes på Vegtun og ser det ann med biler. Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Gratis og uforpliktande. Oppmoder passasjerer til å betale sjåførane.

TIRSDAG 5.MAI-20 går i Stad kommune. Vi tek turen til Holmøyane. Det blir ein rundtur der vi går på skogsveg, tek ein tur oppom Utigardsetra, ned til Vonlund og strandpromenaden til Geilefjæra, Storevik, byggefeltet, hyttefeltet. Turen er på ca 7  kilometer med ein høgdeskilnad på ca 200 meter.
Vi parkerer på lunneplassen like vest for Røyrhus sitt anlegg og like før Storevikvegen.
Avgang presis kl 17.30
På grunn av korona restriksjoner kan vi ikkje være fleire enn 5 stk. Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAG 28. APRIL – 20 går turen i Den Trondhjemske postvegen frå Kjøs til Svor og tilbake.  Dette er ein tur på ca 8 kilometer i slakt terreng og på mjukt underlag. Vi går same vegen fram og tilbake.
Utgangspunktet for turen er på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs. Avgang presis kl 17.30.
På grunn av korona restriksjoner kan vi ikkje være fleire enn 5 stk. Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAG 21.APRIL -20går vi på gamle og nye ferdselsvegar i Nord Markane. Turen blir på ca 2-2.5 time. Vi kjem til å gå på asfalt,grus og mjukt undelag i terrenget.
Utgangspunktet for turen er ved ungdomshuset Skogstjerna i Markane. Der er det gode parkeringsmoglegheiter.
Avgang presis kl 17.30
Påmelding i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen.no. Dei fire første som melder seg får være med.

TIRSDAGSTURER 2019

TIRSDAG 29 OKTOBER -19blir avslutningstur for denne sesongen. Vi møtest på Vegtun og går Den Trondhjemske postvegen til Skogtun. Der tar vi ein pause i gapahuken og fyller på med energi og sosialt prat. Eg ordner noke enkelt energipåfyll. Fint med ei tilbakemelding om kor mange som kjem denne kvelden. (sms/messenger/telefon).
Når vi er lei av å sitje i ro går vi tilbake til Vegtun.
Dette er ein kort  og enkel tur på ca 2.5 km kvar veg i lett terreng.
Eg fyrer i peisen i gapahuken, men ta med ein varm genser.
Alle må ta med refleksvest og haudelykt med gode batteri.
Avgang frå Vegtun presis kl 17.30
Har du lyst å være med på turen så møt opp og bli med.

TIRSDAG 8 OKTOBER -19 går på dagtid. Trimbøkene til Markane i.l skal plukkast ned og vi kombinerer det med tirsdagstur til Sindresetra og Jutedalsetra.
Dette er ein tur som går litt på skogsveg og mest i rås.
Turen blir på ca 5 kilometer og med ei stigning på ca 300 høgdemeter.
Samkøyring med avgang frå Isbakken/Skogstjerna presis kl 11.
Avgang frå p-plass ved Randaskogvegen  kl 11.10. (Grusvegen frå Sindre og opp til Flore er stengt, så omkøyring via Isbakken)
Blir du med på tur på dagtid?

TIRSDAG 24 SEPTEMBER -19 går tirsdagsturen i Markane. Turen starter ved Ullsheim og vi går til Grendasetra og vidare til Maursetsetra. Derifrå går vi til Ullsheim igjen. Denne runden er knappe 6 kilometer og har ein høgdeskilnad på knappe 300 meter. Yr melder fint veir og der er sol lenge og det blir ein fin solnedgang.
Samkøyring frå Isbakken (Skogstjerna) med avgang presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på trimtur så kom og bli med. Vi går i moderat tempo. Uforpliktande og gratis.

TIRSDAG 17 SEPTEMBER går vi på tur i Markane. Turen starter ved Skogstjerna og vi går mot Dalane, rørgatevegen til Fennasaga vidare sagmodvegen til Maursettjønna. Returen går same veg eller bilvegen via Maurset, Grenda og Dalebakkane til Skogstjerna igjen.
Turen blir 6-7 km i lett terreng, med ein bratt bakke.
Avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30
Har du lyst til å være med så møt opp. Det finnes ikkje dårleg veir, berre å kle seg godt og kome og bli med.

TIRSDAG 10 september -19 utforsker vi turen frå Olden til Loen via Huaren. Frå Olden til Huaren er det skogsveg, derifrå er det sti og skogsveg til Loen. Siste stykke er nytt terreng også for meg. Turen blir på ca 7 km og med ei stigning på ca 350 høgdemeter. På Huaren er det fin utsikt. 

Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun kl 17.35, Strynehallen kl 17.45, Olden skule kl 18.00. Vi parkerer bil i Loen så vi har til returen.
Om du har lyst til å være med på tur så kom og bli med. Sosialt og kjekt.

TIRSDAG 3 september -19 går turen til Hornindal og Tussen.  Vi køyrer til Hjortedalen og går første stykke på anleggsveg så over i rås. Tussen ligg ved det nederste av Tussevatna og 848 moh.  I utgangspunktet er denne turen lagt opp med ei stigning på ca 250-300 høgdemeter. Yr.no melder fint veir og vi ser ann veiret kor lang turen blir. På anleggsvegen inn Hjortedalen er der mogelegheiter for å parkere bil fleire plasser. Om interessa er der kan vi også lage turen lenger frå Tussen.
Samkøyring frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.35 og P-plass ved coop Grodås kl 17.45. Bomveg i Grendadalen. (50,-)
Har du lyst til å være med på tirsdagstur så møt opp.

TIRSDAGTUREN 27 AUGUST 2019. Vi fortset og utforske nytt terreng og denne tirsdagen reiser vi til Nordfjordeid og går til Ossetra. Dette er ein forholdsvis bratt tur, men det er god sti.
Turen er knappe 2 kilometer kvar veg og med ein høgdeskilnad på 420 meter.
Vi starter frå badeplassen i Osvika, der er det parkering.
Staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Kjøs Bru (parkering vest) kl 17.35. Avgang frå Osvika ca 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis.

No starter vi oppatt med turer på tirsdagskveldane.
20 august -19 går turen i dei store skogane i Markane. Vi møtes på Øyebakken, ved RV 15 (ved rundballane) like etter krysset som går til Kjøs. Turen går på asfalt til Jutedalen, vidare på skogsveg og rås til Nybø. Der tek vi ny rås gjennom skogen til Sindre og føl postvegen tilbake til Øyebakken.
Dette blir ein tur på ca 7 kilometer i lett terreng. Enkelte våte parti og med innslag skogens gull, så ta med pose.
Avgang frå Øyebakken presis kl 17.30.
Har du lyst til å være med på tur i nytt terreng så møt opp. Alle velkomne.

SOMMERFERIE. Tirsdagsturane i regi av nytnaturen tek pause i sommar. Ta ein titt på bloggen, arkivsida, og sjå om du finn turer du har lyst til å utforske. Der er ca 140 turere i ulik vanskegrad og lengde
Følg meg gjerne på facebook eller Instagram.
Anbefal gjerne bloggen til andre.

TUREN ER AVLYST. Tirsdag 25 juni -19 går turen til Brenndalen. Dette er ein sidedal til Oldedalen og vi starter fra parkeringsplass etter at vi har kryssa elva ved Åbrekk gard (skilta, parkeingsavgift). Turen går på skogsveg og på rås og er ca 3,5 kilometer kvar veg og det er ein høgdeforskjell på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang presis kl 17.15 frå Skogstjerna, kl 17.20 frå Vegtun og kl 17.30 frå Strynehallen.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Og desse turane er ikkje berre for damer.  Uforpliktande og sosialt.
Vi går i moderat tempo. Kom og bli med!

Tirsdag 18 juni går tirsdagsturen til Oppstryn. Vi utforsker Sunndalen og går til Sunndalsetra. Dette blir ein rundtur der vi går på eine sida av elva opp og på den andre sida nedatt. Fin rås og gode bruer. Vi køyrer bomveg til den nedlagde garden Sunndal. Der i frå er det 3 kilometer til setra og med ei stigning på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang presis kl 17.15 frå Skogstjerna, kl 17.20 frå Vegtun og kl 17.30 frå Strynehallen.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og sosialt.
Vi går i moderat tempo. Kom og bli med!

Tirsdag 11 mai utforsker vi Innvik. Lokale helter har rydda og merka mange stier i området frå Hildaneset og mot vegen som går inn Hildadalen.
Vi går ei runde på ca 9 kilometer i variert terreng. Høgdeskilnad på 450 meter.
Turen går på skogsveg og i rås.
Vi starter på Reme og går via Gaddane mot Åsefjellet. Vidare til Tjønnane/Geitaberget. Derifrå rås til skogsvegenden. Så føl vi skogsvegen eit stykke før vi går unnabakka i rås mot Holenova og Bolleberget. Siste stykke på skogsveg til bilane.
Dette er ein lang tur som vi bruker hele kvelden på. Mange fine utsiktspunkt.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.15, Vegtun kl 17.20 og Strynehallen kl 17.30. Avgang frå skogsvegen på Reme ca kl 18.
Har du lyst til å være med å utforske nytt terreng? Kom og bli med!

Tirsdagsturen 28 mai går i Stryn kommune. Vi køyrer til Flo og utforsker bygda. Turen starter med å gå unnabakke til Flobryggja, vidare langs vatnet til Oppigardsnausta. Vi tek ein tur inn i Maursetvika og til Felåna før vi snur og går motebakka til snuplassen øverst på Flo. Der snur vi og går nedatt til bilane.
Dette blir ei runde på ca 6 kilometer som går på grusveg og mjukt underlag.
Samkøyring med presis avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Vegtun 17.35 og Strynehallen kl 17.45.
Har du lyst til å være med å utforske denne flotte bygda så møt opp og bli med.

Tirsdagsturen 21 mai går i Eid kommune. Turen går frå Rindane til Rindehornet og Hjellesetra og tilbake til Rindane.
Detter er ein tur på ca 8 kilometer og ein høgdeskilnad på ca 400 meter. Første del av turen går på skogsveg og dei siste 200 høgdemeterane i rås. Vi går også rås til vi møter skogsvegen som går til Hjellesetra og skogsveg tilbake til Rindane.  Dette er ein tur som vi vil bruke kvelden på. Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, frå Kjøs Bru (p-plass vest) kl 17.40. Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagsturen 14 mai går til Skårsetra. Turen er ca 3 km kvar veg og vi går på skogsveg og i rås. Vi starter ved Nymarkvegen(skogsveg) nesten opp i Garlida. Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Vegtun 17.35 og Strynehallen kl 17.45.

Har du lyst til å være med så møt opp. Kjekt og sosialt.

Tirsdag 7 mai går tirsdagsturen til Møre. Turen går til Skjåstadsetra – Saursetra og Bjørkesetra i Sledalen. Vi køyrer gjennom Kvivstunnelen og tek av mot Bjørke. Turen går på skogsveg og har ei stigning på 300 høgdemeter. Til Bjørkesetra er det knappe 4 kilometer. Vi starter ved bomvegen. Veiret er lunefult så ta med varme klede.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass vest) kl 17.40 og Grodås (p-plass mellom Coop og PeBe) kl 17.50.
Har du lyst til å være med på tur så ta turen og bli med. Sosialt og kjekt.

Tirsdag 30 april går tirsdagsturen i Holmøyane. Det blir ein rundtur der vi går på skogsveg, strandpromenaden, Geilefjæra, Storevik, byggefeltet, hyttefeltet. Turen er på ca 5,5 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 200 meter.
Vi parkerer på ein lunneplass like vest for Røyrhus sitt anlegg.
Yr lover fint veir så det kan bli fine fotomotiv ved vatnet.
Samkøyring frå Skogstjerna med avgang presis kl 17.30. Kjøs bru (p-plass vest) kl 17.40.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Tilbudet er gratis og uforpliktande.

Tirsdag 23 april går tirsdagturen til Kårstadnausta og Kårstadskåra.  Denne turen går i gamal ferdselsveg frå gardane på Heimlid, Fjellkårstad og Gald og som vart brukt da fjorden var eit naturleg framkomstveg. Turen er på ca 5,5 km og går i delvis bratt terreng. Vi starter ca 400 moh og går til fjorden og oppatt same vegen. Det er god sti, men det kan være lurt å ta med staver. Også ein liten plastpose kan være lurt å ta med da der er forekomster av ramsløk i området.
Estimert tid på turen er ca 3 timer.
Vi møtes på Vegtun for samkøyring. Avgang frå Vegtun presis kl 17.30. Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Gamle og nye turdeltakarar er velkomne.

Tirsdag 9 april går tirsdagsturern fra Lotsberg til Indre Åsane. Vi gjentek suksessen fra tidlegare år og tek turen ein gong til. Eg kaller denne turen til den veglause garden høgt over Nordfjorden for «Vårens vakraste eventyr». Turen er på ca 3 kilometer ein veg. Lett og fint terreng. Som utgangspunkt går vi fram og tilbake, men der er mogelegheiter for å avslutter turen med å gå ned til riksvegen i Åsevika om noken vil det.
Avreise frå Vegtun presis kl 17.30. Vi køyrer Panoramaveien til Lotsberg.
Dei som bur langs Panoramaveien kan gje meg ein lyd så ser vi om der er plass i bilane som kjem frå Vegtun.
Dei som eventuelt kjem fra Eid køyrer til Lotsberg.
Ca tid på Lotsberg 18.15
Gamle og nye deltakarar av begge kjønn er velkomne til ein sosial og kjekke luftetur.

2.april -19 starter vi opp med tirsdagsturane igjen. Fremdeles litt snø så vi starter i lavlandet og i nærområdet.
Denne kvelden går vi Den Tronhjemske postvegen fra Kjøs til Svor og tilbake igjen. Denne turen er ca 8 km og går i lett terreng på mjukt underlag. Vi går same vegen tilbake så om ein ikkje vil gå heile strekninga kan ein snu når ein vil. Vi prøver å gå mest mulig i samla flokk.Vi møtest på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs. Avreise presis kl 17.45.
Har du lyst til å være med så møt opp.

TIRSDAG 18 SEPTEMBER -18 går tirsdagsturen over Nosakleiva. Vi starter ved tunnelen i Tvinnereimslettene og går den gamle anleggsvegen over tunnelen til Nos. Vi går same vegen tilbake til bilane. Turen går på mjukt underlag og er tilsaman 5 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 120 meter kvar veg.  Vi går i samla flokk.
Samkøyring med presis avgang frå Vegtun kl 17.30. Start frå Tvinnereimslettene ca kl 17.50.  Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Det mørknar fort om kveldane og alle må ha haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på trimtur/kveldstur?

TIRSDAG 11 SEPTEMBER -18 går tirsdagsturen i Den Trondhjemskepostvegen frå Kjøs til Svor. Turen er 9 kilometer tur/retur og med ein høgdeskilnad frå 50/175/50.  Turen kan avbrytast ved Svor, men da må ein skaffe retur skyss sjølve.
Det er mjukt underlag å gå på. Vi møtes på parkeringsplass ved hyttefeltet i Kjøs og går i samla flokk.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna presis kl 17.30. Avgang Kjøs kl 17.40.
Det mørknar fort om kveldane no og alle må ta med haudelykt med gode batteri.
Har du lyst til å være med på tur? Berre å møte opp.

TIRSDAGSTUREN 4 SEPTEMBER -18  blir også eit arrangement i friluftslivets veke 2018. Dette er, som alle andre tirsdagsturer, ope for alle som vil delta. Turen er gratis.
Turen denne kvelden går i Den Trondhjemske postvegen frå Faleide mot Øyebakken. Heile strekninga er på ca 10 kilometer og med ei stigning frå 0-215-100. Det er mogelegheiter for å gå berre deler av turen.
Om ein ikkje ønskjer å gå heile strekninga kan ein returnere same vegen til Faleide eller avbryte turen og bli henta. Naturlege plasser å bli plukka opp på er ved Vegtun, Langeset, Skogtun, Myrhaug, Haugen, Flore eller Sindre.
Det blir køyrt ein bil til Øyebakken for retur til Faleide av sjåfører.
Avgang frå Faleide kl 17.30 og vi går i samla flokk. Alle går på eige ansvar. Ta  kontakt om noke er uklart.
Har du lyst til å være med å vandre i denne kulturhistoriske vegen? Utforske nytt terreng? 

TIRSDAG 28 AUGUST -18 går turen til Hornindal og Tussen.  Vi køyrer til Hjortedalen og går første stykke på anleggsveg så over i rås. Tussen ligg ved det nederste av Tussevatna og 848 moh.  I utgangspunktet er denne turen lagt opp med ei stigning på ca 250-300 høgdemeter. Yr.no melder fint veir og vi ser ann veiret kor lang turen blir. På anleggsvegen inn Hjortedalen er der mogelegheiter for å parkere bil fleire plasser. Om interessa er der kan vi også lage turen lenger frå Tussen.
Samkøyring frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.40 og P-plass ved coop Grodås kl 17.50. Bomveg i Grendadalen. (50,-)
Har du lyst til å være med på tirsdagstur?

TIRSDAG 21 AUGUST -18  går turen til Bergsetnakken.  Vi køyrer skogsveg til Bergsetstøylen. Til toppen er det knappe 2 kilometer og det er ein einaste lang motbakke med ei stignig på ca 450 høgdemeter. Det er tydeleg rås, enkelte plasser kan den være våt og sleip.  Ta med godt med kle. Staver kan være ein fordel.
Kveldane blir kortare så alle må også ha med haudelykt.
Samkøyring med avgang Vegtun kl 17.30. Turen starter ved parkeringsplassen like ved Bergsetstøylen ca kl 18.00
Har du lyst til å være med på tur til fjellet med den finaste utsikten? Berre å møte opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk.

TIRSDAG 14 AUGUST -18 går tirsdagsturen til Naustdalkamben. Her står dagsturhytta til Eid kommune og ein får flott utsikt.
Vi køyrer til Bjørhovde og første del av turen går på gardsveg/skogsveg og så over i tydeleg rås. Turen er ca 2 km kvar veg og med ei stigning på ca 300 høgdemeter.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plasssen,vest) kl 17.40.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis og godt selskap. Ta med ein venn og bli med. Kjekt å sjå nye ansikter.

TIRSDAG 7 AUGUST -18 starter vi oppatt med tirsdagturane. Denne kvelden går turen til Toskedalsetra og Skaret. Turen går på skogsveg til setra, vidare i rås. Frå utgangspunktet på Karbø til Skaret er det ca 3 kilometer  med ei stigning på ca 450 høgdemeter. Frå Skaret får ein fin utsikt nedatt til Sunnylvsfjorden.
Samkøyring med avgang frå Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plassen,vest) kl 17.40 og p-plassen ved coop på Grodås kl 17.45.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Uforpliktande og gratis. Kjekt med nye turgåere i gruppa.

TIRSDAG 3.JULI-18 blir siste turen før ferien og denne gangen tek vi turen til nabokommunen i vest, Vi køyrer til Harpefossen(Furuhogane) og går til Kjenndalsvatnet og Kjenndalshytta som ligg 810 moh. Denne turen er ca 2,5 kilometer kvar veg og har ei stigning på ca 300 høgdemeter. Tydeleg rås og når ein kjem opp er der mogelegheiter for å bade.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs Bru (p-plass, vest) kl 17.40.  Om noken vil være med og som bur på strekniga Kjøs Bru og vestover så gje beskjed. Kanskje har ein plass i bilane.
Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.  Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 26 JUNI-18 går tirsdagsturen til vakre Lodalen. Vi går frå Bødalssetra til Bødalsbreen. Dette er ein lett og fin tur uten spessiell stigning. Turen er ca 3,5 km inn til breen. Vi går i god rås.
Samkøyring med avgang Skogstjerna kl 17.30, Vegtun kl 17.40 og Strynehallen kl 17.50.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så berre møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 19 JUNI-18 går tirsdagsturen  i Oppstryn. Dette blir spennande for dette er ein ny tur også for meg. Oddbjørg er guid og viser veg. Vi går fra Tunold i lett fin rås med litt stigning til Brekke. Så går vi unnabakke på asfalt og etterkvart på flat rås tilbake til Tunold. Antall kilometer veit vi ikkje men turen tek ca 1,5 time.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna presis kl 17.30, frå Vegtun kl 17.40 og fra parkeringsplassen ved Strynehallen kl 17.50. Avgang frå Tunold kl 18.10.  Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Har du lyst til å være med på tur så berre møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 12 JUNI-18 blir tirsdagsturen ein rundtur fra Ullsheim -Grendasetra-Blånibba-Holesetra-Ullsheim.
Denne runden er ca 8 kilometer og har ei stigning på 700 høgdemeter. Vi går i løypetrasen til setra, vidare i rås til Blånibba. Frå Blånibba til Holesetra er det rås.
Samkøyirng med avgang frå Skogstjerna i Markane  kl 17.30. Avgang fra Ullsheim , p-plass vest for huset kl 17.45.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 5 JUNI-18 går tirsdagsturen til Terdalsetra og Terdalsvatnet. Turen er ca 5 kilometer ein veg og med ei stigning på ca 400 høgdemeter. Turen går første stykke på skogsveg så i rås. Utgangspunktet for turen er ved garden Lyngvoll på grensa mellom Hornindal og Stranda kommune.
Samkøyring med presis avgang fra Skogstjerna i Markane kl 17.30, Kjøs bru (vest) kl 17.40 og fra p-plass ved Coop i Hornindal kl 17.50.
Bli med og utforsk ein ny tur. Kjekt med nye turgåere.
Alle betaler kr 20,- til sjåfør.

TIRSDAG 29 MAI-18 går turen til Sonjahyttta som ligg mellom Holmøyane og Holmøyskaret. Vi køyrer skogsvegen (bomveg) fra Vonlund grendahus og nesten til Utigardsetra. Der i frå er turen ca 2,5 kilometer. Turen går mesteparten på rås og har ei stigning på 400 høgdemeter. Nokre tildels bratte parti.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40.
Blir du med og utforsker denne turen med nydeleg utsikt og i dette flotte veiret.
Om du ikkje har vore med før så er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 22 MAI-18  går turen til Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Dette er ein enkel tur med lite stigning. Vi går på skogsveg og tek avstikker på rås til Høgefossen og  Långhamrestova . Turen er ca 4 km kvar veg.
Råsa går bak fossen og ein får flott utsikt ut fjorden.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 17.30 og  Strynehallen kl 17.40.
Alle betaler kr 20 til sjåførane.
Blir du med å utforsker denne flotte og spesielle turen? Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 15 MAI-18 går turen til Ytre Hennestøylen.  Det er ca 2 kilometer til støylen med ei stigning på 400 høgdemeter, så ein må takle motbakker. Første stykket går på skogsveg før vi går over i den flotte støylsråsa. Om det er bratt opp kan eg love god utsikt frå støylskvia.
Utgangspunktet er ved lunneplass i Hennebygda, like ved ei fotballbane.
Samkøyring fra Vegtun med avgang kl 17.30.  Treng du skyss langs panoramavegen eller kjem via Eid så gje ein beskjed.
Alle betaler kr 20,- til sjåførane.
Ta med ein liten plastpose om du vil plukke ramsløk.
Om du ikkje har vore med før så er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 8 MAI-18 går turen fra Indre Furefjerdning til Ytre Furefjerding, Strandasetra og nedatt til Strand. Dette er ein tur på ca 6 kilometer i lett terreng. Vi starter på ca 300 moh og Strandasetra ligg på ca 460 moh.  Det er fin sti/veg ut til Ytre Furefjerding, der i fra går vi på sti til Strandasetra og bratt skogsveg nedatt til Strand.
Vi parkerer ein bil på Strand så vi kan hente biler som står på utgangspunktet. Blir det berre ein bil går vi tilbake til utgangspunktet fra Strandasetra.
Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.30 og  Kjøs bru kl 17.40. Om noken kjem vest fra gje meg gjerne ein beskjed.
Alle betaler  kr 20,- til sjåfør.
Bli med og sjå desse fjellgardane og bygdene fra ein ny vinkel.
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 1 MAI -18 går turen i Den Trondhjemske postvegen fra Ljøen til Ljøkaia. Dette er ein tur der vi går 320 høgdemeter til fjorden og oppatt same vegen. Turen ned til kaia er knappe 2 kilometer. Sidan det er 1.mai og fridag for dei fleste starter vi tidlegare enn normalt. Denne gangen tek vi oss tid til ein god pause ved fjorden så putt noke godt i sekken.
Samkøyring med avgang Skogstjerna kl 16, Kjøs bru kl 16.10 og parkeringsplassen ved Coop på Grodås kl 16.20.
Alle betaler kr 20 til sjåfør.
Blir du med og opplever denne biten av Den Tronhjemske postvegen?
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp. Kjekt med nye turgåere.

TIRSDAG 24 APRIL -18 går turen på den gamle kyrkjevegen fra Hjelle til Bolstad og Nygård.  Turen går på sti og på traktorveg og det er lite stigning. Heile strekninga er 4 km ein veg. Vi går same vegen tilbake.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.15, Vegtun kl 17.20 og fra Strynehallen kl 17.30. Alle betaler kr 20 til sjåfør.
Blir du med og opplever Hjelledalen fra ein ny vinkel?
Om du ikkje har vore med før er det berre å møte opp.

Tirsdag 19 september går turen til Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Turen går på skogsveg og i rås og er knappe 4 kilometer kvar veg. Terrenget er slakt med knappe 100 meter stigning. Fra Høgefossen har ein flott utsikt over Innvik og fjorden mot Ulvedalsneset. Denne fossen kan ein gå bakom.  I Långhamrestova tek vi oss tid til ein kaffikopp.
Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.30 fra Vegtun kl 17.35 og  Gym Stryn presis kl 17.45. Avgang fra parkeringsplassen ved bommen mot Innvikdalen ca kl 18.20.
Alle som blir med på tur må ha haudelykt med gode batteri.
Har DU lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere.

Tirsdag 12 september går turen i Randaskogvegen fra Nybø til Holmøyvika. Vi går første stykke i rås opp Nybøkleiva, vidare  skogsbilvegen til endes og så over i rås ned til Holmøyvik. Turen er ca 7 kilometer og med ei stigning på ca 120 høgdemeter på første del av turen. Alle som blir med på tur må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan være ein fordel i råsa nedatt  til Holmøyvik.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn presis kl 17.45 og Skogstjerna kl 17.55.  Avgang ved bommen på Nybø kl 18.05.
Da det er litt logistikk hadde det vore fint med ei tilbakemelding om kor mange som blir med.
Har DU lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere.

Tirsdag 5 september går turen til Skårsetra. Turen går på skogsveg og rås. Vi køyrer eit stykkera på skogsvegen så til setra blir det ca 2,5 kilometer med ei stigning på ca 350 meter. Vi køyrer  mot Garlid og eit stykke på Nymarkvegen (skogsvegen). Det er mørkt kl 21 så alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan også være ein fordel.
Samkøyring med avgang Skogstjerna presis kl 17.45, Vegtun 17.50 og Gym Stryn kl 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og moderat tempo.

Tirsdag 29 august går turen fra Bergsetstøylen til Bergsetnakken. Til toppen er det knappe 2 kilometer og det er ein einaste lang motbakke med ei stignig på ca 450 høgdemeter. Det er tydeleg rås, enkelte plasser kan den være våt og sleip. Yr.no melder om fint veir, men ta med godt med kle. Staver kan være ein fordel.
Kveldane blir kortare så alle må også ha med haudelykt.
Samkøyring med avgang Gym Stryn presis kl 17.45 og Vegtun kl 17.55. Turen starter ved parkeringsplassen like ved Bergsetstøylen ca kl 18.25.
Har du lyst til å være med på tur til fjellet med den finaste utsikten? Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk.

Tirsdag 22 august går turen fra Randastøylen til Holmøyskaret. Turen går på rås og er ca 3,5 km kvar veg. Det er ei stigning på ca 360 høgdemeter. Da det har vore mykje nedbør i det siste er det vått og glatt og staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang Gym Stryn presis kl 17.50 og Vegtun kl 18.00. Turen starter fra parkeringsplassen ved Randastøylen ca 18.40. Det er bomveg til Randastøylen. Oppfordrer om å betale kr 20,- til sjåfør.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 11 juli blir det ikkje tirsdagstur i regi av nytnaturen.

Tirsdag 4 juli går turen til Takloveten på Hundeidsfjellet i Eid kommune. Turen  går på skogsveg og rås og er ca 2,5 km kvar veg og med ei stigning på ca 250 meter.
Takloveten på Hundeidsfjellet var den mest sentrale veten i Nordfjord i det landsomfemjande varslingssystemet av vetar for å varsle ufred i landet.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn presis kl 18.00, Skogstjerna kl 18.10, Kjøs bru kl 18.15. Treng du skyss og bur langs ruta fra Kjøs bru til Hanshjellen gje meg beskjed.
Beregna avgang fra setra Hanshjellen på Hundviksfjellet ca kl 19.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 27 juni går turen til Brenndalen. Dette er ein sidedal til Oldedalen og vi starter fra parkeringsplass når ein har kryssa elva før Åbrekk gard (skilta, parkeingsavgift). Turen går på skogsveg og på rås og er ca 3,5 kilometer kvar veg og det er ein høgdeforskjell på ca 200 meter.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 18.00 og fra Gym Stryn kl 18.15. Avgang fra parkeringsplassen ved elva ca kl 18.50-19.00. Om noken treng skyss, og bur langs ruta til Oldedalen, gje meg ein beskjed.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 20 juni går tirsdagsturen til Hornindal. Vi held oss i lavlandet og går på grusveg fra Hornindal Skisenter til Bruasetra-Storesetra-Hjortedalsetra og tilbake til parkeringa ved skisenteret. Dette blir ei slak runde på ca 5,5 km. Om lysta til å gå meir er der kan vi ta avstikkere :-).
Samkøyring  med avgang fra Gym Stryn (dei som møter der organiserer sjølve) kl 18.00 og avgang fra Skogstjerna kl 18.15.  Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Kjekt med nye ansikter og glade turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Veiret kan vi ikkje gjere noke med, berre å kle godt på seg.

Tirsdag 13 juni går tirsdagsturen på skogsveg og i eit stykke av den Trondhjemske postvegen nær Hellesylt. Vi starter turen ved Karbø og går eit stykke på fin skogsveg før ein kjem til postvegen. Vi går postvegen til Fjelltun og tilbake til Tryggestad før vi returnerer til Karbø. Turen er på  ca 5,5 kilometer og med ei stigning på ca 150 meter.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 18.00 og  fra Skogstjerna kl 18.15.
Har du lyst til å være med å utforske eit nytt stykke av Den Tronhjemske postvegen??  Berre å møte opp!!! Kjekt med nye ansikter og turgåere. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 6 juni går tirsdagsturen til Svarstadveten og Vetestova. Turen til Veten er 2 kilometer med ei stigning på 300 meter. Vi går på skogsveg eit stykke og så over i rås. Staver kan være ein fordel. Fra Svarstadveten er det flott utsikt i alle himmelretninger. Utgangspunktet for turen er lunneplass(skilta til Vetestova) på grusvegen som går fra Vinsrygg til Tverrfjellet.
Samkøyring med avgang fra Vegtun og Gym Stryn kl 18.15. Turen starter ca kl 18.30.
Har du lyst til å være med på tur?  Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 30 mai går tirsdagsturen til Ytre Hennestøylen i Hennebygda. Turen til støylen er ca 2 kilometer med ei stigning på ca 400 meter. Vi går på skogsveg eit stykke og så over i rås. Staver kan være ein fordel.
Samkøyring med avgang fra Vegtun kl 18.00. Turen starter ca kl 18.30 ved lunneplass like i nærheita av vegen som kjem opp fra fjorden lengst vest.
Har du lyst til å være med å oppdage nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 23 mai går tirsdagsturen til Gytrifossen i Oldedalen.  Til fossen er det ca 2 kilometer med ei stignign på ca 450 meter. Vi går på skogsveg eit lite stykke og så over i rås. Det kan være ein fordel med staver.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 18.00, Vegtun kl 18.05 og Gym Stryn kl 18.15.
Turen starter på Olden Camping Gytri, parkering på ovanfor sida av vegen.
Ha du lyst til å være med å oppdage nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 9 mai går tirsdagsturen til Aasebønakkjen i Heggjabygda. Vi køyrer til reset før dei første gardane på Aasebønen.   Dette blir ein rundtur fra Reset-Aasebønakken-Melheim-Reset. Turen går i rås , skogsveg og siste stykket på bygdevegen. Turen er på 7 kilometer i lett terreng. Vi går ei stigning på ca 250 meter.
Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 18 (dei som møter der organiserer sjølve),fra Skogstjerna kl 18.15 og fra Kjøs bru kl 18.20.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur i nytt terreng? Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 2 mai går tirsdagsturen til Utigardsetra og Innigardsetra ved Storsunde i Stryn. Vi køyrer til Nymarkvegen ( skogsveg ved Garlid). Turen til Utigardsetra går på skogsveg, så på rås til Innigardsetra og skogsveg nedatt  til Storsunde der vi har bil. Turen er ca 5,5 km. Turen er forholdsvis lett da vi har tatt mange høgdemeter med bil. Nedatt fra setra er det ganske bratt skogsveg så det kan være ein fordel med staver om ein har dårlege kne.
Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 18.00, Vegtun kl 18.05, Gym Stryn kl 18.15.
Avgang fra krysset i  Nymarkvegen kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur med fantastisk utsikt?  Berre å møte opp om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdagsturen 25 april går fra Sande til Haugen/Tjugen setra i Loen. Vi går på skogsveg det meste av turen, siste stykke på rås. Turen er ca 3 kilometer kvar veg og med ei stignig på ca 400 høgdemeter. Vi starter bak hyttene på Sandeåsen.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og vi starter turen ved skogsvegen kl 18.00, Vegtun kl 18.05, Gym Stryn kl 18.15. Avgang fra Sandeåsen kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kveldstur? Berre å møte opp om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdagsturen 4 april går på skogsveg og strandpromenade i Holmøyane. Detter er ein rundtur på ca 5.5 km og med lite stigning.
Samkøyring fra Gym Stryn med avgang  kl 18.00 (dei som møter der organiserer sjølve) avgang fra Skogstjerna kl 18.15. Turen starter ved ein lunneplass i nærheita av krysset til Storevik kl 18.30.
Har du lyst til å være med på ein fin kvelstur? Berre å møte opp sjølv om ein ikkje har vore med før. Vi går i samla flokk og i moderat tempo.

Tirsdag 28 mars går vi til Bergsetnausta og Sølvbergnausta. Vi går fra Panoramavegen, ved Bergset og ned til Bergsetnausta, vidare utom elva til Sølvbergnausta og oppatt til Sølvberg, bilvegen tilbake til Bergset og bilane.
Turen har ein høgdeforskjell på ca 300 meter, der vi tek nedstigninga først. Det er god sti, men bratt. Turen blir på ca 3,5 kilometer.
Samkøyring  med avgang fra Gym Stryn kl 17.45(dei som møter der organiserer sjølve)  og fra Vegtun kl 17.55. Vi starter fra Bergset 18.15.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt og refleksvest. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 21 mars går denne gangen på Nordsida. Vi går fra Nordsida skule og ut i Ulvedalsfjellet. Første del av turen går på skogsveg etterkvart går vi over i rås. Vi går same vegen tilbake til bilane. Totalt blir turen blir ca 6 kilometer. Det er ein enkel uten noke særleg høgdeforskjell.
Samkøyring fra Gym Stryn (dei som møter der organiserer sjølve) med avgang kl 17.45 og avgang fra Vegtun kl 17.55. Vi starter fra Nordsida skule kl 18.10.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 14 mars går fra Skogstjerna til Øyebakken. Dette blir ein fortsetelse av turen i  Den Trondhjemske Postvegen. Vi går grusvegen ut Sør-Markane og tar av ved Haugen og føl Den Trondhjemske Postvegen til Flore og ned bakkane til Sindre, over dei tre steinbruene i Sindreøyane og vidare til Øyebakken. Turen er ca 6 kilometer i lett terreng. Det er vått i terrenget, kanskje litt snø enkelte plasser.
Samkøyring fra Gym Stryn (dei som møter opp organiserer sjølve) kl 17.45. Avgang fra Skogstjerna kl 18.00. Eg ordner med bil på Øyebakken for returskyss til Skogstjerna.
Har du lyst til å være med på ein trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt og refleksvest. Staver kan være ein fordel.

Tirsdagsturen 7 mars går til Kvivsdalssetra. Vi går på snødekt skogsveg og turen er ca 2,5 km ein veg og det er ein høgdeskilnad på ca 200 meter. Vi køyrer gjennom Kvivstunellen og parkerer like forbi Bueide ved bom.
Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 17.55.
Har du lyst til å være med på ein fin trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 28 februar går på skogsveg fra Langeset, inn Rakstagota til Øvreberg, vidare bilvegen til Lindset og krysset ved Rv 15. Dette er ein lett tur som går i slagt terreng og turen er ca 6 kilometer. Avgang fra Langeset v/ PreTre kl 18.00. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.50.  Ein bil plasserer vi i krysset ved Rv 15.
Har du lyst til å være med på ein fin trimtur? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle som er med må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 21 februar går til Lønnssetra i Hornindal. Turen går på skogsveg/rås og er ca 6 km tur/retur med ei stigning på ca 350 meter. Avgang fra Kirkhornbakkane kl 18.15. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 18.00. Har du lyst til å være med på tur og plukke ei ny seter? Vi går i samla flokk og i moderat tempo. Alle må ha haudelykt med gode batteri.

Tirsdagsturen 14 februar går til Gråberg i Markane. Gråberg ligg på åsryggen mellom Markane og Robjørgane, ca 600 moh. Vi starter på Sætren kl 18.10. Turen er ca 6 km, med ei stigning på ca 300 meter.
Snøen er fin og hard å gå på. Det kan være lurt med brogder og staver. Haudelykt med gode batteri må alle ha med. Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.45 og fra Vegtun kl 18.00.
Utsikta fra Gråberg er fantastisk og om yr.no held det dei lover får vi sjå måneskinn over indre Nordfjord.
Har du lyst til å være med på ein kveldstur så møt opp.

Tirsdagsturen 31 janurar går til Utigardsetra i Holmøyane. Dette er ein tur som går på skogsveg og turen er ca 3 kilometer kvar veg. Høgdeskilnaden er på ca 300 meter. Utgangspunktet for turen er ved lunneplassen ved Vonlund grendahus i Holmøyane. Avgang fra lunneplassen kl 18.15. Samkøyring fra Gym Stryn med avgang kl 17.45 og fra Skogstjerna kl 18.00
Dette er eit uforpliktande og gratis tilbud til dei som har lyst på selskap på kveldsturen sin. Vi  utforsker stadig nye plasser.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt med gode batteri. Ta også med staver om du liker å bruke det.
Ta med ein venn og bli med på ein fin kveldstur.

Tirsdagsturen 24 januar går fra Visnes til Strand. Dette er ein forholdsvis lett tur som går på sti og skogsveg. Høgaste punktet ligg på 210 moh. ved Staveneset. Turen er 7 km tur/retur Strand. Avgang fra Visnes (Strandavegen) kl 18.00. Der er ikkje plass til så mange biler ved utgangspunktet så vi samkøyrer med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Vegtun kl 17.40, Gym Stryn kl 17.50.
Alle som vil være med på turen må ha haudelykt med gode batteri. Staver kan også være lurt.
Ta med ein venn og kom og bli med på skogstur.

Tirsdagsturen 3 januar går tur/retur Skogstjerna – Flore.  Dette er ein flat og enkel tur som går på bygdevegen i Sør-Markane.  Det er fine snøvegar no. Stavar og brodder kan være lurt. Denne turen er ca 6 kilometer tur/retur.
Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.  Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.45.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt og refleksvest.
Ta med ein venn og kom og bli med på ein spasertur i flott vinterskog.

Tirsdagsturen 29 november går turen på sørsida av Stryneelva fra Gjørven til Stryn sentrum. Dette er ein flat og enkel tur på 6 kilometer.
Avgang fra brua som går over Stryneelva på Gjørven kl 18.15. Samkøyring fra Skogstjerna kl 17.45, Vegtun kl 17.50 og fra Gym Stryn kl 18.00.
Alle som vil være med på tur må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta gjerne med staver.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagsturen 22 november prøver vi turstiane frå Vinsrygg. Vi går den gamle setreråsa til Vinsryggsetra, snur nedatt til Høgeryggen, på sti/traktorveg forbi Flo Skue. Vidare Ormekleiv råsa tilbake til Gardfjøsane og Vinsrygg.
Det er gode stier så enkelt å gå sjølv om ein går med haudelykt. Turen har ei stigning på ca 150 meter og er ca  5 kilometer.
Alle som blir med må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta gjene med staver. Avgang snuplassen på Vinsrygg kl 18.00. Samkøyring fra Gym Stryn kl 17.45, Skogstjerna kl 17.45, Vegtun kl 17.50.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdag 15 november fortset vi i Den Tondhjemske postvegen. Denne  dagen går vi fra Myrhaugsaga til Øyebakken. Traseen går på bygdevegen i Sør-Markane før vi tek av på mjukare underlag ved Haugen. Fra Flore til Sindre er det bratt nedstigning. Vi går over steinbruene i Sindreøyane og til Øyebakken. Denne turen er ca 5 kilometer og med ei nedstigning på 100 meter. Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.
Alle må ha haudelykt med gode batteri og refleksvest. Ta  gjerne med staver.
Gamle og nye turgåeresom har lyst å være med på tur må berre møte opp og spre gjerne budskapet. Da det er litt logistikk ang skyss tilbake til Myrhaugsaga hadde det vore fint med ei tilbake melding om kor mange vi blir.

Tirsdag 8 november gjekk vi Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Myrhaug, bygdevegen tilbake til Skogtun og postvegen til Vegtun.

Tirsdag 1 november gjekk vi Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Faleide med ein avstikker til Sætren på vei oppatt.gå

Tirsdag 18 oktober går turen fra Bergset (vi parkerer ved brua der vegen går til Vangen) til Yste  Sølvbergstøylen. Vi går delvis på veg og litt på rås. Fra støylen og tilbake til Bergset går vi vegen til Vangen og nedatt til brua. Denne rundturen blir ca 6 km og har ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Vi møtes på Vegtun for samkøyring med avgang kl 17.30. Avgang fra Bergsetbrua kl 17.45.
Det blir tidleg mørkt så alle må ta med haudelykt og refleksvest. Gamle og nye turgåere som har lyst til å være med på tur må berre møte opp.

Tirsdag 11 oktober går turen fra Vikalida i Stryn, opp bakkane til Vinsrygg, til Øvreberg og Rastagota til Langeset. Dette er ein tur på ca 5 kilometer. Fra Vikalida til Vinsrygg er det bratt stigning. Resten av turen går i slakt terreng. Litt på asfalt og skogsveg. Vi møtes i  Vikalida (parkering på venstre sida av vegen ved granfelt) kl 17.30. Vi må ha bil på Langeset, så fint om dei som vil være med kan gje beskjed i kommentarfeltet , pm, sms eller telefon(90653025).
No blir det mørkt tidleg så vi lyt ha haudelykter og refleksvest med oss. Gamle og nye turgåere som har lyst  å være med på tur må berre møte opp.

Tirsdag 4 oktober går tirsdagsturen til Skjerneset ved Hornindalsvatnet. Vi går den Tronhjemske postvegen fra hyttefeltet i Kjøs til høgaste punktet på Kjøsahammertunnelen. Der tek vi til venstre og går til Skjerneset og innatt til Kongsvik der vi har bil.  Avgang fra Skogstjerna kl 17.30, fra parkeringsplassen ved hyttefeltet kl 17.45.  Dette er ein lett og fin tur på ca 5 km. Det mørkner fort om kvelden no så ta med ei haudelykt. Gamle og nye turgåere som har lyst å utforske nytt terreng må berre møte opp.

Tirsdagsturen 20 september går fra Ullsheim til Grendasetra, vidare inn lida til Holesetra og løypetraseen tilbake til Ullsheim.  Fra Ullsheim finn vi setreråsa til Grendasetra. Fra Grendasetra til Holesetra går vi «på laust» i terrenget. Det er ein del myrlendet terreng så gode sko er ein fordel. Turen er ca 7 kilometer med ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Frammøte for samkøyring på Gym Stryn kl 17.30. Dei frammøtte organiserer transporten sjølve. Avgang fra Ullsheim kl 18.00.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Yr lover fint veir.

Tirsdagsturen 13 september går til Otterdalsetra i Hornindal. Denne turen gjekk vi i januar da med haudelykt. No prøver vi ein gang til og denne gangen i dagslys. Otterdalsetra ligg på ca 420 moh så det er ein bratt tur. Vi går på skogsveg heilt til setra. Turen opp tek ca 1 time og er ca 2 kilometer kvar veg. Samkøyring med avgang fra Gym Stryn kl 17.30, Skogstjerna kl 17.40, Grodås ved parkeringsplassen ved Coop kl 17.50. Eg møter ved Skogstjerna. Dei som møter ved Gym Stryn organiserer skyssen sjølve. Bli med og utforsk nytt terreng og plukk denne setra i Hornindal.

Tirsdagsturen 6 september går til Holskarsetra i Hornindal. Setra ligg 600 moh og det er ei stigning på 300 høgdemeter. Turen til setra er knappe 2 km ein veg. Det er god og tydeleg rås. Da det har vore mykje nedbør i det siste er der ein del våte parti. Turen starter like etter Taraldset, på fv 726. Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.45, Grodås v/parkeringsplassen ved Coop kl 18.00. Om noken vil være med fra Stryn, møt på Gym Stryn og avtal samkøyring derfra. Avgang Gym Stryn kl 17.30. Har du lyst til å plukke denne setra i Hornindal? Bli med på tirsdagstur og få ein god trimtur i fin natur. Vi går i moderat tempo.

Tirsdagsturen 30 august går i Den Trondhjemske Postvegen fra Kjøs til Svor. Dette er ein enkel tur som går på mjukt underlag og med lite stigning. Turen er 4,5 km.
Har du enda ikkje gått denne strekninga så er dette ei god anlednig til å utforske den ilag med andre turglade turgåere.
Samkøyring fra Stryn. Avgang fra Gym Stryn kl 17.30.  Vegtun kl. 17.40

Tirsdagsturen 23 august blir tirsdagstur nr. 50 og denne gangen går vi til Erdalsetra i Oppstryn.
Mi gode venninde, Margaret Erdal, måtte i november 2015 gje tapt for kreftsjukdomen. Erdalsetra betydde veldig mykje for Margaret. Ho hadde heilt til det siste trua på at ho skulle kome seg til setra igjen.
Eg vil derfor dedikere denne turen til henne og håper mange blir med på turen.
Vi køyrer til Loppeset og derifra er det ein lett tur på ca 2 kilometer til setra. Turen går på god rås.
Vi møtes for samkøyring med avgang fra Vegtun kl 17.30 og fra Strynehallen kl 17.40. Om noken vil ha skyss og som bur på strekninga Stryn-Oppstryn, så gje meg beskjed.
Det er bomveg (kr 20). Oppfordrer også alle til å betale kr 20 til sjåfør.

Tirsdagsturen 12 juli går til Laukisetra i Olden. Turen er ca 6 kilometer og med ein høgdeskilnad på ca 450 meter. Vi går på skogsveg og rås. Da det er 12 år sidan eg var det sist har eg avtalt med kjentfolk i Olden som skal vise veg.
Avgang fra Vegtun kl 17.30 og fra Strynehallen kl 17.40. Da er vi ved sagbruket på Lauki ca  kl  18.00. Turen starter der.
Har du lyst til å utforske nytt terreng og gå på tur ilag med andre så møt opp. Kjekt med nye ansikter.
P1150848Fin utsikt mot Olden og opp dalen.

Tirsdagsturen 5 juli går til Bubergskaret og Heida på Nordsida. Vi køyrer til Bergsetstøylen. Turen er ca 6 kilometer og med ein høgdeskilnad på ca 300 meter. Avgang fra Vegtun kl 17.30 og  i krysset som går til Vangen kl 17.45.
Har du lyst til å være med på tur så møt opp.

Tirsdagturen 28 juni går til Store Luka og Blåvatnet i Hornindal. Desse to vatna ligg under den majestetiske Hornindalsrokken. Turen er på totalt ca 8 kilometer og med ein høgdeskilnad på knappe 300 meter. Vi går same vegen tur og retur. Turen går på skogsveg og rås. Utgangspunktet er ved parkeringa ved Hornindalsetra. Samkøyring med avgang fra Skogstjerna kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40 og Grodås v/parkeringsplassen ved Coop kl 17.45. Bompenger ved Hondøla Bru.

Tirssdagsturen 21 juni går til Skaret på Nordsida. Skaret  ligg ca 900 moh og er ein gammal støyl som var brukt før det vart støyl på Raufjell. Turen går forbi Raufjell så ein får plukka den støylen også. På Skaret ser ein mange murer/ruiner etter setra som var her før.  Dette er ein enkel tur på ca 5 km og ca 350 høgdemeter. Vi køyrer til vegenden  mot Raufjell. Bomveg ovanfor Nygård. Frammøte på Vegtun kl 18.00.

Tirsdagsturen 14 juni går fra Skredestranda til Hopland. Dette er ein lang tur og bratt til ein kjem opp til Kvanndalsvatnet. Turen går på rås og er 6 kilometer. Turen starter ved skiltet Hopland som står i Skredestranda og går til parkeringsplassen ved Initunstøylen på Hopland.
På grunn av transport til strart og heim fra Hopland MÅ eg ha beskjed om kor mange som blir med. Påmelding på facebooka, sms til 90653025 eller privat melding innan tirsdag kl 12. Håper noken av turdeltakarane kan være med ordne skyss til utgangspunktet eller heim fra Hopland.
Avgang fra Vegtun kl 17.30, Kjøs bru kl 17.40 og  Skredestranda ved skiltet kl 18.00.

Tirsdagsturen  7 juni går til Utitunstøylen på Hopland. Vi parkerer ved hovudvegen og  turen går på skogsveg  og  på rås.  Ein veg er turen ca 3 km. På Utitunstøylen er det fin utsikt inn Nordfjorden.
Samkøyring fra Vegtun avgang kl  18.00. Avgang fra parkering kl 18.30 (Like etter skytebana og der vegen kjem opp fra sjøen uttafor elva).Utitunstøylen 1 (Hopland)
 Utitunstøylen på Hopland
P1150339  Blide spreke damer på Utitunstøylen

Tirsdag 31 mai går turen til Marajølsetra i Eid kommune.  Utgangspunktet er Skauset ved Hornindalsvatnet. Vi køyrer til enden av skogsbilvegen. Setra ligg på 480 moh. Turen er ca 2 kilometer og vi går på tydeleg rås.
Samkøyring fra Skogstjerna avgang kl 18.00. Kjøs Bru kl 18.05. Skauset kl 18.30.
P1150228  Marajølsetra/Rotisetra i Eid Kommune

Tirsdag 24  mai går turen rundt Svingesetvatnet. Vi  starter på Skogstjerna, går opp Dalebakkane til Fenn og vidare til Svingeset langs bygdevegen. Fra Svingeset går vi skogsvegen så langt den går. Siste stykket går vi «på laust» i terrenget eller finner fine reser/stier. Turen avluttes på Skogstjerna. Turen er ca 6,5 kilometer.
Avgang fra Skogstjerna kl 18.00.
IMG_20160524_192946  IMG_20160524_193600 Takk for turen til spreke damer.

Tirsdag 10 mai  går til Randasaga og Vikasetra i Holmøyane. Turen er knappe 3 km ein veg og med ein del stigning på skogsveg og i rås. Avgang fra parkeringsplassen ved Hjelle Snikkerverksted i Holmøyvika kl 18.00.
Du kan lese om turen her:https://nytnaturen.no/2015/11/vikasetra-og-randasaga/
På grunn av snøsmelting og mykje vatn i elva må vi gå litt annaleis enn det som er beskreve i blogginnlegget.
Samkøyring er lurt, så skriv gjerne i kommentarfeltet på facebooksida til nytnaturen om du køyrer turen og har plass til fleire. Eller fyll bilen med venner og kom og bli med på tur i ukjent terreng.
Oppmoder alle til å betale kr 20,- til sjåfør.
2000 Randasaga101 IMG_20160510_185709 Randasaga og Vikasetra i Holmøyane.

Tirsdag 3 mai  går til Aasebønakken og vidare innover til grendahuset i Heggjabygda.
Aasebønakken er ein gammal veteplass som ligg 350 moh. Turen går på fin skogsveg og i rås. Turen til toppen er knappe 2 km og heilt til Grendahuset ca 4,5 km.
Fra grendahuset er det mulig å gå bygdavegen(3 km) tilbake til bilane. Eller vi parkerer bil ved grendahuset før start.
Gje ei tilbakemelding  om du blir med og kva kant du kjem fra.
Oppmoder alle til å ta med kr 20,- til sjåfør.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30 og Kjøs bru kl 17.40 for samkøyring.

P1140703  P1140753

Tirsdagsturen 24 april går til Kongsviksetra og Svorasetra i Hornindal.  Frammøte på parkeringsplassen ved hyttefeltet i Kjøs kl 17.30. Turen er ca 3 kilometer ein veg med ein del stigning.
Oppmoder alle om å ta med kr 20,- for betaling til sjåfør.
Blir du med og plukker to ny setrer?
IMG_20160426_184702 Litt av gjengen på Svorasetra i Hornindal

Tirsdagsturen 19 april  går til Fosdalsetra i Oppstryn.
Turen går på skogsveg og i god rås. Fosdalsetra ligg på ca 400 moh. så det er god stigning opp til setra. Bart og fin tur med nydeleg utsikt til fjella i Oppstryn.
Vi starter fra parkeringsplassen på høgre sida av Rv 15 ved Matstova/Jostedalsbreen Nasjonalparksenter.
Frammøte Vegtun kl 17.30, ved Strynehallen kl 17.40 for samkøyring.
P1140596 Fosdalsetra i Oppstryn.

Tirsdag 12 april går tirsdagsturen til Huaren i Olden. Turen går på skogsbilveg nesten heilt fram. Rås siste 200 meterane. Huaren ligg på 385 moh og turen er ca 4 kilometer ein veg.
Frammøte på Vegtun kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og ved Olden skule kl 18.00. Vi vurderer da om vi køyrer eit stykke opp skogsbilvegen. Yr.no melder om fint veir så kom og bli med andre glade turgåere på kveldstur i sola.
P1140546 P1140548
Spreke damer på Huaren

Tirsdag 5 april går tirsdagsturern fra Lotsberg til Indre Åsane. Vi gjentek suksessen fra i fjor og tek turen ein gong til. Vårens vakraste eventyr. Turen er på ca 3 kilometer ein veg. Lett og fint terreng. Vi vurderer etterkvart om vi går fram og tilbake eller avslutter turen med å gå ned til riksvegen i Åsevika. Eller vi deler oss og gjer begge deler.
Frammøte på Vegtun kl 17.30. Vi køyrer Panoramaveien til Lotsberg. Vurderer om vi skal ha biler i Åsevika.
Dei som bur langs Panoramaveien og som vil ha skyss, må gje meg ein lyd.
Dei som eventuelt kjem fra Eid køyrer til Lotsberg, evnt. parkerer ved ferjekaia, for samkøyring opp i tunet.
Ca tid på Lote er kl 18.00.
Gamle og nye deltakarar er velkomne til ein sosial og kjekke luftetur.
IMG_20160405_190225 I alt 16 stykker vart med på tur. Så kjekt!

Tirsdag 29 mars går tirsdagsturen fra Visnes til Strand og tilbake igjen. Turen er på totalt 7 kilometer i forholdsvis enkelt terreng. Vi går delvis på sti/rås og på skogsvei. Dei som berre vil gå ein vei må sjølve ordne med skyss tilbake. (Vi kjem ned til riksveien mellom dei to gardane på Strand. (Mellom Stryn og Loen). Dette er ikkje meint å være noke treningstur, vi går i moderat tempo og i samla flokk. Da det ikkje er så mange parkeringsplasser ved utgangspunktet møtes vi ved Strynehallen kl 17.30.
IMG_20160329_193816 Spreke damer på StavenesetPANO_20160329_194401 (2)

Tirsdag 12 januar går tirsdagsturen til Utigardsetra og Innigardsetra ved Storsunde i Stryn. Vi køyrer til Nymarkvegen ( skogsveg ved Garlid). Turen til Utigardsetra går på skogsveg, så på rås til Innigardsetra og skogsveg nedatt til Storsunde der vi har ein bil. Turen er ca 5,5 km. Turen er forholdsvis lett da vi har tatt mange høgdemeter med bil.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.30, Strynehallen kl 17.40 og vi starter turen ved skogsvegen kl 18.00
Har du lyst til å være med på tur med haudelykt så møt opp. Er noke uklart så ta kontakt på 906 53 025
P1130901  P1130905
Ein sprek gjeng på 13 stk tok turen om setrane. Trygg bru over elva mellom setrane.

TIRSDAG 5 JANUAR 2016 går tirsdagsturen til Otterdalsetra. Turen går på skogsveg og den er snøfri. Turen opp tek ca 45 min i normalt gange. Vi starter ved Hornindalsvatnet. Frammøte ved Skogstjerna kl 17.30 for samkøyring. For dei som ikkje kjem forbi Skogstjena, kan gje meg ein pip så kan ein plukke opp underveis. Om du vil være med så møt opp og gå ein triveleg tur ilag med andre turgåeren.

IMG_20160105_185720  IMG_20160105_185403
Spreke damer på Otterdalsetra. Litt snøflukser i lufta.

Tirsdag 8 desember går tirsdagsturen på Nordsida. Vi starter ved Rosetkrysset (ned med Panoramavegen) Ragnhild vil vise vei opp bakkane og inn i skogen. Vi avslutter med adventstund i gardfjøsen. Har du lyst til å være med på tur så møt opp. Ta med haudelykt og refleks. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Blir du med??
P1130618  P1130622
Koseleg pause i gardfjøsen hos Ragnhild. Gløgg, kaffi og julekaker.

Tirsdag 1 desember går tirsdagsturen i Den Tronhjemske postvegen fra Vegtun til Faleide og oppatt. Vi tek også ein avstikker i den gamle vegen til Sætren. Det er vått og kanskje snø i vegen no så ta på gode sko. Husk haudelykt. Vil du være med på tur i skogen når det er mørkt så møt opp på Vegtun kl 18.00.

Tirsdag 24 november går tirsdagsturen fra Skogstjerna til Maursettjønna. Vi går opp Dalebakkane til Fennasaga vidare sagmodvegen og den gamle Maursetvegen til Maursettjønna. Retur same vegen. Turen er ca 6,5. Ta med haudelykt og refleksvest.
Har du lyst til å bli med på tur i mørknet så møt opp på Skogstjerna kl 18.00. Ta gjerne med ein venn.

Tirsdag 3 november går tirsdagsturen til Grendasetra i Markane. Vi går løypetraseen fra Ullsheim. Ta med haudelykt og ein venn/venninde. Frammøte på Ullsheim kl 18 (parkeringsplassen vest for klubbhuset).
Har du lyst på ein kveldstur i mørknet og ikkje har selskap, kom og bli med!!

Tirsdag 27 oktober går tirsdagsturen til Rosetstøylen. Yr.no melder om fint veir og da er det gode muligheiter for at vi sjå månen også. Vi skal gå skogsveier fra Roset og turen tek ca 45 min ein veg. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Ta med haudelykt. Om du har lyst å være med så møt opp. Vi har plass til mange,så ta gjerne med noken du kjenner.
IMG_20151027_174805 Ein nydeleg kveldstur til Rosetstøylen. 

Tirsdag 13 oktober går vi ein rundtur i Holmøyvika/Holmøyane. Dette er ein lett tur på ca 5 km. Frammøte på Skogstjerna kl 17.30 og på Kjøs bru kl 17.35 for samkøyring. Vil du være med å utforske nabobygda så kom og bli med.Ta med haudelykt.
P1130046  P1120980

Tirsdag 6 oktober går vi tur i den Trondhjemske postveien fra Skogtun mot Langeset og tilbake igjen. Dette er ein lett og kort tur så etterpå kan det bli ein overaskelse. Ta med ein varm genser.
Vi møtes på Skogstjerna kl 18.00. Vil du være med på tur så møt opp.

Tirsdag 29 september går tirsdagsturen på Visnes i Stryn. Der er ei fin rundløype på ca 6 km. Vi starter i Bruagrenda og går øverste veg/rås til Staveneset. Der snur vi og går nederste rås tilbake til Visnes og til bilane. Det mørknar fort no så ta med haudelykt.
Vi møtes på YX/Hydro kl 18.00.
Frammøte på Skogstjerna kl 17.45 for samkøyring for dei som kjem den vegen.
IMG_20150929_191111 Damene ved Monstrippe.

Tirsdag 22 september går tirsdagsturen til Skjerneset ved Hornindalsvatnet. Vi går den Tronhjemske postvegen fra hyttefeltet i Kjøs til høgaste punktet på Kjøsahammertunnelen. Der i fra tek vi til venstre og går til Skjerneset og innatt til Kongsvik der vi har bil.  Frammøte på Skogstjerna kl 17.30. Dette er ein lett og fin tur. Gamle og nye turgåere som har lyst å utforske nytt terreng må berre møte opp.
IMG_20150922_190757  Flott ved Hornindalsvatnet i kveld.

Tirsdag 8 september går tirsdagsturen til Skaret på Nordsida.  Vi køyrer så langt vegen går mot Raufjell. Dette er ein enkel tur i slakt terreng. Bomveg mot Leite. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring.
IMG_20150908_182641  Koseleg med hest på beite. Her på Raufjell.

Tirsdag 25 august går tirsdagsturen til Sagtindane/Høgefjellet/Trolledalseggja. Frammøte på Vegtun kl 17.30 for samkøyring. Om du kjem fra ein anna kant eller vil bli plukka opp på veien så send ei melding til meg. Vi køyrer til Lotsbergstøylen. Turen er 4 km kvar veg og går på grusveg/anleggsveg. Fra toppen er det ein storslagen utsikt. Ta med venner og kjente og utforsk nærmiljøet.
IMG_20150825_195151  Spreke jenter på Sagtindane i regnveiret.

Tirsdag 18 august går tirsdagsturen til  Høgefossen og Långhamrestova i Innvik. Frammøte på Vegtun kl 17.30  og Strynehallen kl 17.40 for samkøyring. Turen er knappe 4 km ein veg og går i slakt terreng. Er usikker på kor mykje vatn der er i fossen no på denne tid. Ein kan lese meir om denne turen her: Høgefossen – Långhamrestova.

P1120101  P1120100
Vi kosa oss i finveiret.

Tirsdag 21 juli går turen til Bergsetnausta. Frammøte på Vegtun kl 18.00 for samkøyring.
Turen fra parkeringsplassen og ned til fjorden er ca 1 km, med ein høgdeskildnad på 300 meter. Det er bratt, men fin rås. Ein kan lese meir om turen på eige blogginnlegg, Bergsetnausta.
P1110671
Ein internasjonal gjeng på kaia ved Bergsetnausta. To fra Nederland og to fra Norge. Spreke gjeng.

Tirsdag 14 juli går turen til Segestad. Fjellgarden som ligg så høgt og fint over Oppstrynsvatnet.
Frammøte på Vegtun kl 17.30 og ved Strynehallen kl 17.45 for samkøyring. Vi parkerer på parkeringsplassen ved Glomnes, like før gardstunet og går der i fra. Kjente og ukjente turgåere er velkomne.
P1110638
Fin bru over Glomsdøla. Turen gjekk vidare til Glomnessetra.

Tirsdag 7 juni går tirsdagsturen til Grendasetra og Maursetsetra i Markane. Frammøte på Ullsheim kl 18.00. Vi går setreråsa til Grendasetra, vidare mot Nordaelva og ned til Maursetsetra. Blir du med og plukker to setrer på ein tur?

P1110443  P1110449
Ein fin og sprek gjeng plukka to setrar. Vått i terrenget men tørt ovan i frå. 

Tirsdag 30 juni går turen til Ulvedal og øvre kulturløypa. Vi går innom Vetestova, rundt Sagedammen og ned Kvernhusdalen. Turen går på grusvei og på sti i skogen. Det er ein lett tur. Mykje historiske attraksjoner å sjå. Vi møtes på Vegtun kl 18 for samkøyring. Om noken kjem veien fra Eid så møtes vi ved Sagedammen og går i samla flokk der i fra.
IMG_20150630_202325 Litt av gjengen som var med i dag.

6 juni går turen til Gråberg. Dette blir ein skogstur som ender opp med flott utsikt. Gråberg ligg på åsryggen mellom Sør Markane og Robjørgane. Vi møtest på Vegtun (krysset der vegen går til Blakset) kl 18.00 for samkøyring og organisering av bilane. Vi køyrer til Sætren (ca 3 km) og starter turen der. Avslutter turen på Vegtun.  Har du lyst til å være med på tur så møt opp, både kjente og ukjente er velkomne. Vi har vore mest damer, men det er også plass til menn på turane. Ta turen.
P1110171 Turgjengen i kveldssola. 

Tirsdag 9 juni går vi på tur over Nosakleiva. Ein tur som er 2,5 kilometer ein vei. Vi går fram og tilbake.  Vi møtes på Skogstjerna i Markane kl 17.30 for samkøyring. Vi parkerer på parkeringsplass i Tvinnreimslettene like etter at ein er komt ut av tunellen. Blir du med??

P1110023 Ein herleg gjeng på Nosakleiva.

Tirsdag 2 juni går vi på tur til Sindresetra.  Frammøte på Skogstjerna kl 18.00. Det blir kanskje vått så ta med ein ekstra genser, hue, hansker og gode sko. Du kan lese meir om turen her.
Kjende og ukjende som vil gå på tur: MØT OPP!!
P1100858 Sola skein på spreke turgåere.

Tirsdag 26 mai går vi ny tur i dei stor skogane i Markane. Frammøte på Skogstjerna kl 18. Runden som eg har lagt opp til går delvis i same trasee som turen vi gjekk 12 mai. Vi går opp Dalebakkane til Fennasaga. Der tek vi aust over og går på sør sida av Svingesetvatnet mot Langeset. Fra Langeset går vi Den Trondhjemske postveien tilbake til Skogstjerna. Første del av turen går på asfalt, så på gammal bygdevei og etterpå i sti. Runden er ca 7.5 kilometer. Det er nok litt våte parti no etter alt regnet.

Tirsdag 19 mai går vi fra Indre Furefjerding til Ytre Furefjerding. Vi tek ein liten avstikker til eit utsiktspunkt litt lenger mot vest og får sjå mot Strand og nedover Hornindalsvatnet.
Vi var ein triveleg gjeng på 8 stk.

Tirsdag 12 mai går vi på tur i dei store skogane i Markane. Vi møtes på Skogstjerna kl 18. Turen går mot Dalane, opp Dalebakkane til Fennasaga, vidare langs Svingesetvatnet til Myrvang. Der i fra går vi i skogen til vi kjem til den gamle Maursetveien. Vi føl den opp til Maursettjønna og snur nedatt same veien. Vi går «sagmod» veien innatt til vatnet og returnerer til Skogstjerna.  Turen er 6 kilometer og vi går stort sett på mjukt underlag.
Frammøte på Skogstjerna i Markane kl  18. . Eg har skreve eit blogginnlegg om terrenget der denne turen skal gå tidlegare. Kansje med anna kombinasjon av veivalga.  Du  finn blogginnlegget  her.
IMG_20150512_193357 Spreke damer ved Svingesetvatnet

Tirsdag 5 mai går vi på tur til Ytrehornsnakken. Ein tur som er knappe 2 kilometer til toppen som ligg på 554 moh. Turen er bratt, men fin sti. Vi går i moderat tempo.
IMG_20150505_192458 Spreke damer på Ytrehornsnakken.

Tirsdag 28 april går vi fra Langeset (ved PreTre) – Rakstagota – Vinsrygg – Langhola -Vikalida. Ein tur på ca 6 km i flatt terreng.

IMG_20150428_181049 Spreke damer på tur.

Tirsdag 14 april går vi ein tur på Nordsida. Denne turen har eg ikkje gått før så det blir spennande. Eg har avtalt med kjent folk i området som vil være vegvisar. Turen vi skal gå er til Kårstadskåra.  Turen starter ved Heimlid/Skår/Rosenlid og går ned mot fjorden. Ein må ha gode sko. Veirmeldingane er ikkje dei beste, men turen går likevel. Estimert tid ned til Skåra er 30 minutter.  Så vil det vise seg kor lang tid ein bruker oppatt.

 7 april,  går turen fra Lotsberg til Indre Åsane. Den turen kan du lese meir om på eit anna blogginnlegg: Lotsberg – Indre ÅsaneIMG_20150407_190737   Ein flott gjeng som var med på tur 7 april.

IMG_20150324_191229   Utforsking av merka stier på Nordsida.

IMG_20150317_185707  IMG_20150317_185559
17.mars: Fin gammal ferdselsveg mellom Vikalida og Vinsrygg.

IMG_20141209_181935 (1)  9 desember:  Fin julepynta melkerampe.

IMG_20150310_17440210 mars: Ein styggeveirskveld, men fint i skogen.

IMG_20150324_181248