Turopplevinger, turforslag, nyt naturen

Måned: februar 2016

Kongeveien og Pilgrimsleia over Dovrefjell

Frå Hjerkinn til Grønbakken

P1130140I oktober hadde vi ein flott tur over Dovrefjell, fra Hjerkinn til Grønbakken og vidare til Nestavollan. Sjølv om det var midt i oktober var det nydeleg veir, vindstille og god temperatur på fjellet.
Foranledningen til turen var turgåvekort fra jula 2014 fra mine nærmaste.  Ei gåve som eg sette utruleg stor pris på og som eg har minner fra resten av livet.

Denne turen er enkel å gå og alle i familien kan være med på denne turen. Vi var ei samansatt gruppe på 6 personer. Fra bestemor til datterdatter. Nora var 2,5 måned og sat trygt og godt i bæresele med mammaen sin.

Vi fann eit godt overnattingstilbud  ved : Hjerkinn Fjellstue, der har dei store og flotte leiligheter så heile turfølget kunne være ilag.
P1130077 God frukost med nydeleg utsikt.
P1130086    P1130088 Klargjering, alle skal med.
Heilt sia siste istid har menneska ferdast på Dovrefjell. Dei første var fangstmenn i steinalderen og seinare kom dei i flokk og følge: konger og hærmenn, embetsmenn, handelsfolk, pilgrimar og heilt vanlege folk som var ute etter arbeid på den andre sida av fjellet.

Da Eidsvollsmennene undertegna Grunnlova i 1814, tok dei kvarandre i hendene og sverga:  ”Enig og tro til Dovre faller”!  Eidsvollsmennene gjorde fjellområdet til Norges nasjonalfjell. Arkeologiske funn har avslørt at våre forfedre gjennom årtusener har utnytta fjellet sine ressursar her oppe. Omfattande fangstanlegg for villrein finst mange stadar i fjellet, og det er også funne gravplassar som er datert frå år 300 til 1700 e.Kr.  Dovrefjell har også ein historisk kongelig sus over seg. Mange kongar har tatt denne vegen på sine kroningsreiser til Nidaros i Trondheim.

Pilgrimsleia kjem frå mange himmelretningar med felles mål, Olav den Helliges gravkyrkje, Nidarosdomen.  Pilgrimsleia og Kongevegen over Dovrefjell er ein del av Gudbrandsdalsleia. Det er den lenste pilgrimsleia i Norge, og var hovudveien til Nidaros.
Kong Øystein Magnusson (1088-1123) var den første som bygde fjellstover for farande folk på Dovre.P1130094P1130093 P1130097
Vegen ligg tydeleg i terrenget og er merka med pilgrimssymbolet. Turen fra Hjerkinn til Grønbakken er ca 7 kilometer.
Turen går i slakt stigning til ein er ved Hjerkinnshøe ca 1200 moh.  Dette er turens høgaste punkt. Langs heile turen har ein utsikt mot fleire kjente fjellformasjoner.

Arbeidet med å kartfeste, rydde og merke pilgrimsleia starta i 1994. Den første leia, frå Oslo til Trondheim og Stiklestad, blei åpna i 1997. Den ruta er 650 lang.P1130106P1130114  P1130116 Rette strekninger.
Vegen er i god stand og her kan ein lett bruke  både terreng sykkel og  sportsvogn.  Når ein har passert det høgaste punktet er der eit parti som er litt dårlegare. Ekstremveiret sommaren 2013 gjorde store skader på vegen.P1130127 208 km igjen til Nidaros, som var målet for pilgrimane.
P1130137 Vannskade i veien når ein har passert høgaste punktet.
P1130132Iniativtakarane og arrangørane av turen. P1130181Ein matpause i lyngen gjere godt for store og små.P1130149Her ved Porten går vi fra Oppland til Sør-Trøndelag fylke.
P1130197 Mange andre turforslag også.
Dovrefjell er muskusane sin arena, og sjølv om kikkerten var i flittig bruk fekk vi aldri sjå dyra.
Skilta fortel turgåere at her er mange fleire turalternativ.
Denne turen avslutta vi på ein parkeringsplass ved Grønbakken like ved E6. Der hadde vi på forhand parkert ein bil så det var enkelt å ta seg tilbake til utgangspunktet. Om ein vil kan ein snu og gå tilbake også. Da blir turen 14 kilometer.

PRØV EIN LETT TUR I HISTORISK TERRENG.
NYT NATUREN.

P1130140

Storåsen i Fjaler

P1130950Utgangspunktet for turen til Storåsen er ved Haugland Rehabiliteringssenter. Der finn ein også parkeringsplass.
Første stykket av turen går på bygdevegen mot Ytre Haugland. Rett før ein kjem til eit kvernhus tek ein av til høgre. Der står skilt til Jarstadheia. Ein går da på ein traktorveg som svinger seg opp mot Storemyra/ «Steinen».
Ved Storemyra/»Steinen» er ein komt så høgt at ein kan nyte utsikten over Flekkefjorden. Storemyra/ «Steinen» er eit populært turmål for mange som er på rehabilitering på Haugland, og der er derfor godt trakka rås/sti uansett årstid.P1130951IMG_20160122_113238IMG_20160201_210251Når ein står ved steinen på Storemyra følger ein råsa som er merka med raude stikker og raud måling på trestammane, heilt i høgre kant av Stormyra. Det er normalt mange som trakker der både vinter og sommer så råsa er tydeleg.P1130954 Fjellet Dokka over Holmedal.
Råsa går i variert terreng.  Myr og stingrunn og i store granfelt. Den dagen eg gjekk turen var det vått i terrenget, men berre å kle seg etter forholda.
P1130957  P1130955 Melisdryss i granfeltetP1130975 Husk å lat att grinda når det er beitesesong
Når ein har gått eit stykke fra Stormyra/»Steinen», over eit myrlendt parti, kryss ei lita elv, gått gjennom granfelt og opp ein bakke og er midt i eit nytt granfelt, så er ein i Eidsskardet. Her er det eit stidele. Råsa/stien til Storåsen tek her til venstre opp bakkane.
Om ein går rett fram i Eidsskardet og unnabakken, kjem ein til ein skogsveg. Føl ein den kjem ein ned til Stigvika ved Dalsfjorden, og ein kan følge skogsvegen til høgre og kome ned på bygdevegen i Bortneim og gå vidare til Dale.P1140030 Eidsskardet.
La aldri veiret bestemme om du skal ut på tur. Det er berre å kle seg etter forholda og legge i veg. Denne dagen var våt og ruskete, men sola titta fram når skyene slo sprekker. Da blir det fint sjølv i tett skog.P1130962P1130963P1130971 Trimpost på toppen av Storåsen.
Det er kjekt å kome opp i høgda og kunne nyte utsikten. Denne dagen var veiret lunefult. Skyene slo sprekker og det var fint, men snur ein andre vegen ligg snøbygene i kø ut i Dalsfjorden.P1130968 Snøbygene ligg i kø i Dalsfjorden
Utsikten fra Storåsen, som ligg på 295 moh, er fantastisk. Ein ser Flekkefjorden omkransa av terrenget som har fått melisdryss over seg.P1130966

Turen til Storåsen er ca 2 kilometer fra Haugland til toppen.

Du finn kart over turen på Ut.no: Storåsen i Fjaler

GOD TUR OG NYT NATUREN!

Raudbua ved Flekkefjorden

P1140009Raudbua er ein plass på nordaust sida av  Flekkefjorden i Sunnfjord. Ein finn aldri noke raud bu når ein kjem til plassen, men der stod ei for mange år sia og plassen har blitt heitande Raudbua.

Turen til Raudbua har utgangspunkt i den vesle grenda Haugland som ligg nord for tettstaden Flekke i Sunnford.
I den vesle grenda er det ca 15 fastbuande,  og her er dei to største arbeidsplassane i Fjaler kommunen.
UWC ( United World College Røde Kors Nordiske) og Haugland Rehabiliteringssenter. På skulen er det elever fra 95 forskjellige land. Haugland Rehabiliteringssenter gir over 1000 pasienter kvart år tilbud om fagleg tilbud og oppfølging ved institusjonen.

Første del av turen går på bygdevegen som går fra Haugland Rehabiliteringssenter til Ytre Haugland. Ein ser Bekkerhuset/tunet på venstre hand når ein går ut vegen. 

BEKKERHUSET.
I Bekkerhuset budde overrettsakfører Christian Bekker (f.1877). Han arva denne plassen etter sine besteforeldre. Han fekk skøyte på garden i 1906 og flytta til Haugland i 1945. Christian Bekker vart ein gammal mann, og døydde 103 år gammal. Han var ugift og testamenterte eigedomen til Sogn og Fjordane distrikt av Røde Kors. Bekker la føringer i testamentet for korleis eigedomen skulle brukast. Haugland Rehabiliteringssenter har vokse fram i tråd med desse føringane.
P1130932  P1130978
Ein føl bygdevegen til øverste garden på Ytre Haugland, og  fortset rett fram  forbi eit uthus.  Ein runder rundt ein haug og kjem så inn på det som tidlegare var ein køyreveg. Denne var i bruk når Flekkefjorden fraus til og fraktebåtane ikkje kom seg inn til Flekke for å losse varer. Da måtte dei legge til land ved Raudbua og frakte varene landevegen til Haugland og vidare til Flekke.
IMG_20160126_140650 (1)    P1130986
Stien/råsa er merka med raude stikker og måling på trestammar. Det er også lagt ut ein del planker i våte parti av råsa. Eg gjekk denne turen sist i januar, og uveriet Tor var så smått på vei. Som ein ser av bilda var det mykje vatn i råsa den dagen. Men om ein vil fram så finn ein alternativ veg rundt dei våte partia.

P1130987    P1130989
Det er artig å sjå korleis turen forandrer seg på kort avstand. Her går stien over roleg  myrlendt terreng før det går unnabakken og inn i eit granfelt. Der snor den seg langs med ein berghammar, Helleren.  Tydeleg og merka sti heile vegen.
P1130993     P1130994
P1130995
Vått i terrenget når styggeveiret Tor er på vei, men i granfelta er det tørt og fint. Her snor råsa seg langs med bergknauser.P1130997P1130999P1140003
Spennande å sjå kva som møter ein rundt bergknausen.
P1140004    P1140005
Her ved Raudbua stod det tidlegare ei raud bu, der av namnet. No står her ein lavo som elevane ved UWC har bygd og har ansvaret for. Denne er låst og ikkje til allment bruk.  Litt ved sida av lavoen er det høg berghammar. Der er det litt overheng og ein kan finne ly mot nedbør om ein vil det.
P1140014 Her er uveiret Tor på veg. Likevel glimt av blå himmel.
P1140016 Lavoen tilhøyrer UWC.
Utsikt ut Flekkefjorden mot Eldesundet ein dag i januar. Ein sommarsdag må det være nydeleg å sitje her og nyte. Holmen ein ser er Ungholmen og fjella ein skimter ligg på andre sida av Dalsfjorden.P1140009

Turen er ca 4.5 kilometer tur/retur.

Kart over turen finn du på Ut.no: Raudbuda ved Flekkefjorden

GOD TUR!!!

Pollaneset ved Flekkefjorden

IMG_20160126_135214 (1)Turen går delvis langs Flekkefjorden som er ein sidearm til Dalsfjorden i Fjaler kommune i Sunnfjord.
Tettstaden Flekke har ca 250 innbyggere. I den vesle grenda Haugland bur det ca 15 personer. Her ligg Haugland Rehabiliteringssenter og UWC (United World College Røde Kors Nordiske) skulen med elever frå ca 95 land. Desse to institusjonane er dei største arbeidsplassane i Fjaler kommune.

Utgangspunktet for denne turen er på Haugland, nord for Flekke. Ved Haugland Rehabiliteringssenter er der muligheiter for parkering. Gå den asfalterte vegen forbi senteret og opp bakkane. Etter kvart  ser ein eit stort herskapshus.

BEKKERHUSET.
I Bekkerhuset budde overrettsakfører Christian Bekker (f.1877). Han arva denne plassen etter sine besteforeldre. Han fekk skøyte på garden i 1906 og flytta til Haugland i 1945. Christian Bekker vart ein gammal mann, og døydde 103 år gammal. Han var ugift og testamenterte eigedomen til Sogn og Fjordane distrikt av Røde Kors. Bekker la føringer i testamentet for korleis eigedomen skulle brukast. Haugland Rehabiliteringssenter har vokse fram i tråd med desse føringane.
P1130932   P1130933 Bekkerhuset.
Ein fortset bygdevegen til ein kjem til eit skilt på venstre side som viser vegen til Pollaneset.
P1130936  Skilt i vegkanten fortel kvar ein skal ta av fra vegen.
Ei fin rås går ned til fjorden og forbi nokre naust. Respekter at dette er privat eigedom.Råsa går vidare langs nokre berghammrar, over Trulsneset. Ein kjem etter kvart ut til Neset, ei gammal slåttemark.Her dreier råsa opp i lida og ein fortset ut Sørlida, over Bratteberga som går i fjorden. Råsa er fin å gå og det er ikkje farleg terreng.
IMG_20160126_133129  IMG_20160126_133158
IMG_20160126_133240 (1)  IMG_20160126_133352IMG_20160126_133748Nydeleg grønt dekke på steiner og trestammer. Ein er no komt til Neset.
IMG_20160126_134515  Ein grønn blekksprutIMG_20160126_135214 (1)Her er ein på Pollaneset. Ein ser over til garden Elde. Her i fra går ein langs pollen og føl raude merker nordaust over. Den vesle dalen som ein no krysse blir kalla Skitnedalen.IMG_20160126_135225P1130947  Stille og grønt langs elva.
Ein føl dei raude merka, delvis på stikker og måla på trestammane, til ein kjem opp på Randa.  Her kjem ein inn på råsa som går vidare til Raudbua.
IMG_20160126_135956    IMG_20160126_140142
På denne turen føl vi skiltinga tilbake til Haugland. Tydeleg og god rås.  Ein kjem til ei grind som går inn i eit beite. Når det er beitesesong, husk å lat  att grinda etter deg.
Når ein runder over bakketoppen kjem ein  til  garden Kalvegjerdet på Ytre Haugland. Der ifra føl ein bygdevegen innatt til utgangspunktet ved Haugland Rehabiliteringssenter.
IMG_20160126_140402     IMG_20160126_140650 (1) Gammal køyreveg.IMG_20160126_140506Stille og fint i granskogen. Her kan ein setje seg ned og finne roen.
P1140018
Utsikten fra Kalvegjerdet på Ytre Haugland,  inn Flekkefjorden ein regntung dag i januar.
IMG_20160122_110542 «Båten» står ved vegenden på Ytre Haugland.

Denne turen er ca 4 kilometer og er ein fin tur i lett terreng.

Kart over turen finn du på Ut.no: Pollaneset ved Flekkefjorden. 

© 2024 nytnaturen.no

Tema av Anders NorénOpp ↑