Markane Ungdomslag sitt bilde.
Markane i.l er arrangør av Postvegløpet. Dette løpet går i Den Tronhjemske postvegen og blir arrangert tidleg i juni kvart år.Det er ope for både trimklasse og konkuranseklasser. Løpet går i fint og lett terreng, delvis på grus og på skogsbotn og er 6 kilometer.

Traseen til Den Tronhjemske postvegen kjem opp fra Faleide til Langeset. Fortset på sørsida av Langesetvatnet til Skogtun og Myrhaug og går vidare ut Sør-Markane på bygdevegen. Postvegløpet går i deler av denne traseen.

Det at det er moglegheiter for trimmarar å stille i eit slikt løp, gjer at det er lavere terskel for å delta. Det er ikkje for alle å springe/jogge ein slik distanse. Som trimmer kan ein ta tida til hjelp og bruke den tida ein vil. Det er også moglegheiter for å gå med  sportsvogn.

Start og mål er ved ungdomshuset Skogstjerna. Første del av løypa går på bygdevegen til sagbruket  ved Myrhaug.
P1100845    P1100846
Der tar traseen av til venstre. Ein er da komt inn på traseen til den Trondhjemske postvegen. Den går gjennom tunet og beitet i «Maurhåjen» før den går over dyrka mark på Skogtun og inn i skogen.
P1100847  P1100848
Traseen går vidare i postvegen. I 2018  har trasen blitt lagt om og går no over i den gamlaste trasen, ned til Vegtun og inn på postvegen som kjem opp fra Faleide. Den føl postvegen tilbake til  Skogtun.P1040810På Skogtun svinger løypa opp mellom huset og dukkehuset og vidare gjennom tunet  før ein nærmer seg mål. 

Løypa er godt merka med sagflis og band. Løypa er 6 kilometer. Det kan høyres langt ut, men når ein er fleire ute så går det som ein drøm. Og om det blir travelt kan ein setje seg ned og kvile. Langs traseen er der tre plasser det er benker. Så det er berre å ta ein pause. Ein passerer desse kvileplassane både på famovertur og tilbake mot mål.
P1100849 Denne benken står på ein bakke som heiter Kvile.
P1100853 Denne kvileplassen gir fint utsikt over Langesetvatnet.

Ta med ei venninde eller venn, ein kollega eller nabo. Kansje blir det deltakerrekord i år.

BLIR DU MED??