Keipen er eit majestetisk fjell når ein ser det frå Bjørkedalen. Toppen ligge på 944 moh og frå toppen er det storslagen utsikt.

Utgangspunktet for turen er parkeringsplassen ved Lisjedalsvatnet. Køyr til Staumshamn og Fylsvika (Mjølvika). Ta første veg opp bakkane. Bomveg kr 30.

Ved parkeringsplassen er det tydeleg merking om vegen vidare.
Utsikt mot Kilspollen og Straumshamn. Volda bak midt i bildet.

Keipen er ein forholsvis enkel tur. Frå parkeringsplassen til toppen er det 3,3 km.
God og synleg rås heilt til toppen. Første del av turen går i furuskog. Mange fine furutre å sjå og studere. Utsikt får ein etter få høgdemeter.
Etterkvart blir terrenget slakere og stedvis nesten flatt. Råsa ligg fint i terrenget og ein vinn enkelt høgdemeter. Frå foten av fjellet til toppen blir det brattare.
På toppen er der fleire varder. Det er fint å gå heilt fram til fremste varden, men luftige parti på dei andre sidene.

Ein av vardane på toppen. Siste stykket går i terrenget til venstre på bildet.
Utsikt mot Bjørkedalen frå toppen.
Eit underleg fenomen på toppen.