Godøy er ei av fire øyar i Giske kommune, vest for Ålesund. Disse øyane, Giske, Vigra, Valderøya og Godøy blir også kalla sagaøyane. Øyane som er knytt ihop med undersjøiske tuneller og bruer ligg berre ein kort køyretur frå Ålesund.
På Godøy er det bebyggelse på sør sida av øya og på nordspissen der bygda Alnes ligg.  Det er ein del gardsbruk på øya, men det er fiske og fiskeforedling som er viktigaste næringsvegane. Det bur ca 1100 mennesker (2017) på Godø.
Bygda Alnes var ei veglaus bygd fram til 1964. No er det enkel tilkomst til bygda gjennom Alnestunellen som går gjennom fjellet Hundagjølet. I denne tunellen, som er ca 1500 meter, er det også gang/sykkelveg. Gamlevegen går på nordaust sida av øya og er brukt som gang- og sykkelveg.
Alnes var i sin tid eit av Sunnmøre største fiskevær, og har eit verneverdig kulturlandskap. Bygningane frå dei 11 gardsbuka ligg i rekketun.
Fiskeværet på Godøy tilbyr rorbuer med båt og gode fiskemogelegheiter.

Det høgaste punktet på øya er Storhornet med sine 497 meter over havet.  Godøy idrettslag har rydda og merka mange turstiar på øya.

På Godøy er det to fyrstasjoner. Begge er spesielle og freda.
Høgsteinen fyr, som ligg på øyas sørligaste punkt, er eit innseglingsfyr.  Det 11 meter høge teglsteintårnet er bygd i 1857. Det vart avbemanna og automatisert i 1905.
Alnes fyr har med sin flotte natur, det freda kulturminne og nærheita til havet blitt ein turistmagnet. Med få avbrekk har det vore fyrverksemd på Alnes sia 1852. Fyret er framleis i full drift.
I 2016 åpna eit nytt opplevelsessenter og kulturbygg på Alnes Fyr. Dronning Sonja stod for den offisielle åpninga. Senteret har heilsårsåpen kafe og galleri for kunst. Kystverket har utstilling i kafen.

Denne turen til Godøyfjellet starter like ved den store parkeringsplassen som ligg ved Alnestunellen. Følg asfaltvegen ca 200 meter mot Alnes. Der er grind/grindstige, som vist på bilde, der råsa starter. Ein kan også starte like ved fyret, dei to stiane kjem ihop oppe i lida.
Råsa er tydeleg og fin å gå på.
 
Under oppstigninga får ein både sjå og høyre storhavet. Utsikta tilbake til bebyggelsen på Alnes og øyane Giske og Valderøya kjem fort.

På nordvest sida av øya ligg den kritt kvite sandstranda i Sandvika. Denne stranda er populær til både bading og surfing.  Nedkøyring til stranda  ser ein midt på bildet under.Oppe på høgda ligg Alnesvatnet (254 moh) med mange små holmer og viker. Detter er drikkevasskjelda for Giske kommune og det er forbudt å bade der. Når ein rusler langs vatnet er det utruleg at ein er så nær storhavet. Ved vatnet er det stillheita som råder.
Ved nordenden av Alnesvatnet er der skilta til forskjellige turmål på øya. Vil ein sjå og oppleve Johan Skytt, steinen som stikk ut fra fjellet og som er eit Trolltunga i miniatyr, tek ein råsa til venstre. Denne turen går vidare på høgre side av Alnesvatnet, i tydeleg rås forbi hytta til Ålesund jeger og sportsfirskerforening. Heile tida ser ein Storhornet på andre sida av vatnet.

Oppe på fjellet er det store vidder med myr- og torvterreng. Før i tida var det uttak av torv og ein kan sjå spor etter dei gamle torvvegane. På sørsida av vatnet har råsa blitt steinsett.
   
Også ved sørenden av Alnesvatnet er der merka rås til Storhornet. Denne turen går ned på sørsida av øya. Og som på nordsida får ein fantastisk utsikt. Her mot sørspissen av øya der Høgsteinen fyr ligg, mot Sukkertoppen og Ålesund by. Frå venstre ser vi Valderhaugfjorden, Heissafjorden og Sulafjorden.Råsa frå Godøyfjellet og ned til Juv er fin og nyrydda. Vi fekk sjå ei par overaskelser langs råsa når vi nærmer oss bebyggelsen. Flott handarbeid.
   
   
Når ein har gått eit stykke vestover langs den gruslagde turløypa kjem ein til ein opparbeida parkeringsplass der det står skilt med oversikt over andre turer på øya.  Her kan ein også ta utgangspunkt for turen til Godøyfjellet eller i fjøra rundt vestsida av øya.
   
Vidare går turen på grusveg og i rås vestover.
   
På veg vestover langs fjøra ser ein over til Hareide og Flø. Ein ser også øyane vest i havet med Runde lengst vest.Turen langs fjøra frå Juv og rundt øya går første stykke i rås med mjukt underlag. Etterkvart går ein på berg og i steinur. Ruta er tydeleg merka med raude prikker som er  måla på berget og på steinar. Ein kan sjå at ruta langs fjøra er jobba ein del med for å lette framkomsten. Enkelte plasser er det lagt ut kjettinger for at det skal være tryggare å kome seg over kløfter i terrenget.
   Fjellet  som raver ytterst mot vest heiter Lesten og ligg 357 moh. Skjeret som ligg under fjellet, rett utfor spissen av øya heiter Lestaskjeret. Ein finn enkle skilt med stedsnamn og forklaringer langs turen rundt øya. Turen på nordsida av øya og innatt til Alnes er enklare å gå enn på sørsida. Her ser ein fyrstasjonen på Alnes, Vigra og Valderøya i bakgrunnen.På siste delen av turen kan ein velge om ein går heilt i fjøresteinane inn til badestranda i Sandvika eller litt høgare oppe. Går ein den øverste leia kjem ein inn til denne bygningen og går vegen vidare inn til bebyggelsen.
   
   

Turen  Alnes – Godøyfjellet – Juv – Alnes er 12 kilometer.

Kart over turen ligg på Ut.no: Godøyfjellet-Alnes