Turopplevinger, turforslag, nyt naturen

Måned: august 2018

Bjørnakjelda høgt over Loen

Denne turen er ein bratt tur opp til ei hytte som ligg høgt over Loen.  Ein kan sjå hytta frå Loen sentrum og frå bilvegen når ein kjem køyrande frå Olden. Hytta er eit sameige i Loen.

Utgangspunktet (som vist på bildet under) er ved skogsvegen som går til venstre like før Tjugen camping.  Skogsvegen er fin å gå på og tillaga med steinklopper over små elver.
Dette er også utgangspunkt for tur til Lohøgesetra og Årheimsfjellet.
    
Like før ein kjem til brua som krysser Hagedøla skal ein ta til høgre. Denne råsa er ikkje merka og kan være litt vanskeleg  då det ligg i eit granfelt. Når ein  har tatt til høgre like før brua så drei mot venstre opp bakkane og ein vil finne tydeleg rås. Ein skal passere den krokete granleggen som vist på bildet under.
   
Ein går i skogsterreng og bratt rås. Muskelaturen og pusten får trena seg skikkeleg.
Enkelte plasser får ein ei åpning i skogen og flott utsikt nedatt til bygda.Når ein kjem høgare opp er råsa merka med raude prikker på stein og trelegger. Spessielt rundt og mellom desse hamrane var det godt med merking. Viktig i ukjent og ulendt terreng å vite at ein er på rett spor.
Etter knappe 3 kilometer og ca 700 meter stigning er ein ved hytta.
Det har blitt fortalt at hytta har fått namnet fordi her er einaste plassen ein finn rennande vatn i området og ein bjørn vart ein gong observert her, ståande å drikke ved denne kjelda.
Hytta ligg fint ut på kanten og det er flott utsikt ned att til Loen og Lovatnet. I aust kan ein sjå Skåla, Vesleskåla, Skålelva og råsa som snirkler seg opp bakkane til det populære fjellet. 
Kart over turen ligg på Ut.no: Bjørnakjelda høgt over Loen

NYT TUREN, STILLHEITA OG UTSIKTA !

 

Godøyfjellet – Alnes

Godøy er ei av fire øyar i Giske kommune, vest for Ålesund. Disse øyane, Giske, Vigra, Valderøya og Godøy blir også kalla sagaøyane. Øyane som er knytt ihop med undersjøiske tuneller og bruer ligg berre ein kort køyretur frå Ålesund.
På Godøy er det bebyggelse på sør sida av øya og på nordspissen der bygda Alnes ligg.  Det er ein del gardsbruk på øya, men det er fiske og fiskeforedling som er viktigaste næringsvegane. Det bur ca 1100 mennesker (2017) på Godø.
Bygda Alnes var ei veglaus bygd fram til 1964. No er det enkel tilkomst til bygda gjennom Alnestunellen som går gjennom fjellet Hundagjølet. I denne tunellen, som er ca 1500 meter, er det også gang/sykkelveg. Gamlevegen går på nordaust sida av øya og er brukt som gang- og sykkelveg.
Alnes var i sin tid eit av Sunnmøre største fiskevær, og har eit verneverdig kulturlandskap. Bygningane frå dei 11 gardsbuka ligg i rekketun.
Fiskeværet på Godøy tilbyr rorbuer med båt og gode fiskemogelegheiter.

Det høgaste punktet på øya er Storhornet med sine 497 meter over havet.  Godøy idrettslag har rydda og merka mange turstiar på øya.

På Godøy er det to fyrstasjoner. Begge er spesielle og freda.
Høgsteinen fyr, som ligg på øyas sørligaste punkt, er eit innseglingsfyr.  Det 11 meter høge teglsteintårnet er bygd i 1857. Det vart avbemanna og automatisert i 1905.
Alnes fyr har med sin flotte natur, det freda kulturminne og nærheita til havet blitt ein turistmagnet. Med få avbrekk har det vore fyrverksemd på Alnes sia 1852. Fyret er framleis i full drift.
I 2016 åpna eit nytt opplevelsessenter og kulturbygg på Alnes Fyr. Dronning Sonja stod for den offisielle åpninga. Senteret har heilsårsåpen kafe og galleri for kunst. Kystverket har utstilling i kafen.

Denne turen til Godøyfjellet starter like ved den store parkeringsplassen som ligg ved Alnestunellen. Følg asfaltvegen ca 200 meter mot Alnes. Der er grind/grindstige, som vist på bilde, der råsa starter. Ein kan også starte like ved fyret, dei to stiane kjem ihop oppe i lida.
Råsa er tydeleg og fin å gå på.
 
Under oppstigninga får ein både sjå og høyre storhavet. Utsikta tilbake til bebyggelsen på Alnes og øyane Giske og Valderøya kjem fort.

På nordvest sida av øya ligg den kritt kvite sandstranda i Sandvika. Denne stranda er populær til både bading og surfing.  Nedkøyring til stranda  ser ein midt på bildet under.Oppe på høgda ligg Alnesvatnet (254 moh) med mange små holmer og viker. Detter er drikkevasskjelda for Giske kommune og det er forbudt å bade der. Når ein rusler langs vatnet er det utruleg at ein er så nær storhavet. Ved vatnet er det stillheita som råder.
Ved nordenden av Alnesvatnet er der skilta til forskjellige turmål på øya. Vil ein sjå og oppleve Johan Skytt, steinen som stikk ut fra fjellet og som er eit Trolltunga i miniatyr, tek ein råsa til venstre. Denne turen går vidare på høgre side av Alnesvatnet, i tydeleg rås forbi hytta til Ålesund jeger og sportsfirskerforening. Heile tida ser ein Storhornet på andre sida av vatnet.

Oppe på fjellet er det store vidder med myr- og torvterreng. Før i tida var det uttak av torv og ein kan sjå spor etter dei gamle torvvegane. På sørsida av vatnet har råsa blitt steinsett.
   
Også ved sørenden av Alnesvatnet er der merka rås til Storhornet. Denne turen går ned på sørsida av øya. Og som på nordsida får ein fantastisk utsikt. Her mot sørspissen av øya der Høgsteinen fyr ligg, mot Sukkertoppen og Ålesund by. Frå venstre ser vi Valderhaugfjorden, Heissafjorden og Sulafjorden.Råsa frå Godøyfjellet og ned til Juv er fin og nyrydda. Vi fekk sjå ei par overaskelser langs råsa når vi nærmer oss bebyggelsen. Flott handarbeid.
   
   
Når ein har gått eit stykke vestover langs den gruslagde turløypa kjem ein til ein opparbeida parkeringsplass der det står skilt med oversikt over andre turer på øya.  Her kan ein også ta utgangspunkt for turen til Godøyfjellet eller i fjøra rundt vestsida av øya.
   
Vidare går turen på grusveg og i rås vestover.
   
På veg vestover langs fjøra ser ein over til Hareide og Flø. Ein ser også øyane vest i havet med Runde lengst vest.Turen langs fjøra frå Juv og rundt øya går første stykke i rås med mjukt underlag. Etterkvart går ein på berg og i steinur. Ruta er tydeleg merka med raude prikker som er  måla på berget og på steinar. Ein kan sjå at ruta langs fjøra er jobba ein del med for å lette framkomsten. Enkelte plasser er det lagt ut kjettinger for at det skal være tryggare å kome seg over kløfter i terrenget.
   Fjellet  som raver ytterst mot vest heiter Lesten og ligg 357 moh. Skjeret som ligg under fjellet, rett utfor spissen av øya heiter Lestaskjeret. Ein finn enkle skilt med stedsnamn og forklaringer langs turen rundt øya. Turen på nordsida av øya og innatt til Alnes er enklare å gå enn på sørsida. Her ser ein fyrstasjonen på Alnes, Vigra og Valderøya i bakgrunnen.På siste delen av turen kan ein velge om ein går heilt i fjøresteinane inn til badestranda i Sandvika eller litt høgare oppe. Går ein den øverste leia kjem ein inn til denne bygningen og går vegen vidare inn til bebyggelsen.
   
   

Turen  Alnes – Godøyfjellet – Juv – Alnes er 12 kilometer.

Kart over turen ligg på Ut.no: Godøyfjellet-Alnes

Hornet frå Hamnneset

Hornet, eller Sørlandshornet som det også blir kalla, ligg på sørsida av Eidsfjorden. Første stykke av turen går på gardsvegen til den fråflytta garden Hamnes. Vidare på skogsveg nesten til Hamnessetra. Frå setra går ein i tydeleg rås.

For å kome til utgangspunktet for turen køyrer ein ut langs sørsida av Eidsfjorden mot Torheim. Like før ein er på Hamnneset kjem ein til gardsvegen som går opp til den fråflytta garden Hamnes. Ein kan ikkje køyre opp til garden så parker godt til sides i krysset så ein ikkje står til hinder for grunneigaren.

Turen til Hornet er vel 4 kilometer ein veg og har ein høgdeskilnad på ca 700 meter.
Oppstigninga på denne turen byr på flott utsikt mot Eid sentrum og bygdene og fjella på andre sida av Eidsfjorden. Skogsvegen er fin å gå på, men til tider ganske bratt.Der er ein del stikkvegar på skogsvegen, vær obs og sjå etter skilting på trestammane.
   
Hamnnessetra ligg på eit platå og siste stykket fram til selet er nesten flatt. Når ein er komne til setra er ein 398 moh, og vel halve stigninga er unna gjordt. På setra er det skilta til Skareide og Sørland, så det finst andre vegar å velge om ein vil.Eit stykke forbi setra opnar landskapet seg og ein ser rett ut Nordfjorden heilt til Totland. Sørover frå Hornet ser ein mot mektige fjell i Bremanger kommune. Frå venstre Gjegnen/ Blånibba (1670 moh) og Bukkenibba (1520 moh). Nesa som stikk ut i fjorden er Hjeltneset på høgre side og Krokeneset på venstre side.Frå Hornet ser det ut for å være fint å gå austover mot Nova – Grønskrenykjen – Bjørnaskarnakken og til Hanshjellen på Hundeidfjellet.
Ein fantastisk utsikt i alle retninger. Denne dagen i mai var det stor flytrafikk over området og det var fremdeles mykje snø i fjella.

Kart over turen ligg på Ut.no: Hornet/ Sørlandshornet

GOD TUR.

 

Kjerringehalsen fyrlykt på Frøya

Kjerringehalsen fyrlykt ligg på vestsida av Frøya og sikrar innseglinga til Steinset og farvatnet vidar sørover mot Frøysjøen. Fyrlykta vart satt opp i 1904. Lykta vart noko endra i 1934 og ombygd til solcelledrift i 1994.

Bremanger kommune har mange flotte turer å by på.

Utgangspunktet for turen til Kjerringehalsen fyrlykt kan være i Kalvåg sentrum eller ved Småvågane like i nærleiken av Steinset.
Starter ein i Kalvåg sentrum går ein vegen som går til Steinset.  Ein asfaltert veg gjennom eit boligområde. Etter det høgaste punktet på vegen kjem ein til ein benk og eit skilt med kart over området. Der starter turen til Kjerringehalsen og andre turar i området. Turen går i lett kuppert terreng og er merka med grønne stikker langs råsa. Det kan være enkelte våte parti. Det er litt stigning ved starten av råsa i Småvågane der turen går over eit berg.   Dette er ein spennande tur der ein kan få oppleve havørn og oter om ein er heldig.
Frå ein tek av frå den asfalterte vegen like ved Steinset og ut til fyrlykta er det 2,2 kilometer. Når ein nærmer seg fyrlykta er råsa sikra med smijern som er bolta fast i fjellet  Dette for at det skal være ein tryggare veg, for rett utfor råsa ligg storhavet mot vest.   
Det siste stykket opp mot fyrlykta er litt bratt men også der er det  rekkverk og godt å gå. Og vel framme er det berre å setje seg ned og nyte havet og utsikta mot Mulehaudet i vest.Mot sør ser ein mot Florø og øyane utanfor. Frøysjøen er full av øyer, holmer og skjer.  Nærmast Kjerringehalsen  fyrlykt ligg Havrøya og Håøya. Det seiest at det i Frøysjøen ligg like mange holmar, skjer og fluer som det er dagar i året.Utsikt mot bygda Steinset.
Utsikt mot vest, Havrøya til venstre og Mulehaudet til høgre.Ei fyrlykt ytterst på halsen som skal vise veg og gje tryggleik for alle som ferdes langs kysten.

Kart over turen finn ein på Ut.no: Kjerringehalsen fyrlykt på Frøya

© 2024 nytnaturen.no

Tema av Anders NorénOpp ↑