Turopplevinger, turforslag, nyt naturen

Måned: juli 2014

Rundtur på Runde

Runde er den største fulgeøya sør for polarsikelen. Fuglefjellet ligg på vestsida av Rundefjellet og er heim til omlag 500 000 fulg. Fuglelivet har vore freda sia 1957, men i 1981 vart det vedteke nye verneregler som også omfatter geologi og botanikk.  Dette skulle gje betre vern mot større press frå aukande turistferdsel. Goksøyrmyrane naturreservat vart oppretta  i 1996.

Eg er ikkje spessielt intresert i fuglar og fuglelivet, men syns det var spennande og intresant å sjå dei fuglane som dukka opp. Ikkje har eg kamera som eigna seg for fuglefotografering, ei  heller kikkert som er av ein slik dimensjon at det hjelper.  Men vi fekk sjå både havørn og lundefulg på nært hold. Og så fekk vi nærkontakt med måsen, da vi eit lite øyeblikk snudde ryggen til under lunchen.

Når ein er komt ut til Runde, køyrer ein litt forbi Runde miljøsenter. Da kjem ein til ein parkeringsplass som er berekna for fotturistane. Der er det også toalett. Derifra går ein bilveien eit stykke forbi campingplassen. Da kjem ein til ein påle med skilt og der tek ein fatt på motbakken.
P1060687
P1060688Bilde: Ta deg tid til å lese informasjonen som står på skilta.

Opp den brattaste stigninga er stien asfaltert og med rekkverk. Det er god og tydeleg rås/sti på heile runden. Som det står på diverse skilt er det viktig at ein går på dei merka stiane. Dette for å ta hensyn til fuglelivet, gologien og botanikken.
P1060691
  P1060696
Ein kan godt ta med barn på denne turen. Når ein er komt opp dei første bakkane er terrenget slakt og fint. Om ein studerer kartet først i innlegget ser ein at der er forskjellige alternativ til ruter. Før du legg ut på tur så fyll drikkeflaskene med drikke, for ein finn lite ferskvatn langs stiane.

Skilta som er sett opp er litt utydeleg å lese, men går ein nær nok og tek seg tid er det enkelt å forstå.
P1060698
  P1060699
Det viser tydeleg i terrenget at her er mykje fotturister som går for stiane er godt trakka. Dei er også godt tilrettelagde. Der det er våte parti er det lagt ut planker.
P1060701
  P1060704
Utsikten er fantastisk. For meg som kjem fra dei store skoger i Markane er det storslått når ein kjem ut til havet. På denne turen ser ein havet og båttrafikken heile tida. Alt fra store turistskip til små joller.
P1060705
Når ein er komt opp stigningane så ser ein tilbake til bebyggelsen i Goksøyr.
P1060709
Stien går på ytterkanten av øya og utsikten mot storhavet er fantastisk. Det høgaste punktet på øya er 333 meter over havet, det ligg på aust sida. Den runden som eg beskriv her går på nordsida og vestsida. Det høgste punktet på den runden er 294 meter over havet. Vi gjekk først på nordsida og mot fyret og dreia over på vestsida for så å gå rett over øya og tilbake til utgangspunktet.

Når ein er komne til Raudetinden ser ein til Kvalneset der Runde Fyr ligg.
P1060715
Langs med stien er det sett opp tavler med informasjon om fuglar og fuglelivet. Som her i Skarveura på nordsida av øya.
P1060720
På turen såg vi også nokre få beitande husdyr. Så det er ikkje berre fuglar på øya.
P1060727
P1060728Bilde: Røsslyngen var i blomst alt. Eit teikn på at sommaren er komt langt…..
P1060732
  P1060733
Bilde: Stien er godt tilrettelagd både på flata og i bakkane.

Runde fyr er eit av 80 freda fyr i Norge. Detter er ei av DNT sine sjølvbetjente  hytter. Det er den nyaste fyrvokterboligen på fyrstasjonen som er gjordt om til DNT hytte. Her er 24 sengeplasser.
P1060737
Stien ned bakkane til fyret er bratt, men godt tilrette lagt med trappetrinn av stein og rekkverk. Her er det berre å bruke tid ned. Husk å løfte blikket og nyt utsikten.
P1060740
  P1060748
P1060752
Runde fyr vart i 1767 oppretta i privat eige som det femte fyret i Norge. I 1807 tok staten over fyret. Det var da mest som ei gryte som ein heldt fyr i. I 1826 vart det oppgradert til kolbluss fyr. I 1858 vart det bygd støypejernstårn ytterst på Kvalneset, og den nederste delen er bevart. I 1935 vart fyret vidare oppgradert til betongtårn som vart plassert lenger opp i bakken. Fyret vart etter kvart meir og meir automatisert og i 2002 var det ikkje lenger nødvendig med menneskleg overvaking og den siste fyrvaktaren flytta ut. Pr 2005 bestod fyrstasjonene av 6 bygg. Sjølve fyrbygningen,smie, 2 bustadhus, kombinert fjøs og låve, olje- og vedbud. Det budde tidvis svært mange på fyrstasjonen. Fyrvaktarar, assistenter, koner, barn, gruvenanter, tjenestefolk og husdyr.

Heile fyrstasjonen vart verna i 2001.

Sia 2003 har Den norske turistforening nytta den nyaste fyrvaktarboligen som turisthytte.
P1060758
  P1060759
P1060761
 
P1060776  P1060779
P1060782
P1060786 Bilde: I 1826 vart Runde fyrstasjon oppgradert til kolblussfyr.
Etter besøket på fyret, gjekk turen motebakka igjen. Ta same veien oppatt fra fyret  som ein gjekk ned. Fortset vidare på vestsida av øya. Fremdeles med eit storslagent utsyn mot havet. Her har ein eit godt utsyn mot fuglekoloniane i Rundebranden. Krykkja og Havsula er dei mest talrike artane.
P1060789
P1060791 Bilde: Rundebranden, 294 moh
Eg har ikkje kamera som eignar seg til å få nærbilde av fuglelivet i fjellet. Ei heller kikkert som duger. For dei som er fugleintresert er her mykje å studere.
P1060793
Bilde: Fuglekikker

Turen går vidare fra Rundebranden til Kaldekloven. Her er det ein bratt sti ned til havet for dei mest ivrige fuglekikkarane. Nede ved havet kan ein gå inntil deler av Krykkje koloniane i Kaldeklova.
P1060814
P1060813Vidare går stien i slakt terreng mot Lundeura. Den beste tida på døgnet, for å sjå Lundefuglen, er klokka 21. Her har ca 100 000 hekkande par sitt tilhold sted fra februar/ marsl. I siste halvdel av august forlet lunden hekkeplassen og trekkjer mot ope hav i nord Atlanteren. For at fuglane skal få fred i hekketida er det forbode å ferdast utanfor dei merka stiane.

Det er mulig å ta båttur rundt Runde også. Den turen tar 2 timer.

Her ser ein tilbake til Goksøyr. Heilt i fjæresteinane ligg Goksøyr Camping. Eit godt alternativ om ein vil bruke fleire dager på ekspedisjonen. På campingplassen har dei oppstillingsplasser for bobiler, teltplasser og hytter. Der er også kiosk med diverse daglegvarer. Vertskapet var hyggelege og behjelpeleg med alle slags spørsmål fra forskjellige reisende.P1060703P1060848P1060850P1060843P1060838P1060840RUNDE LIGG I HERØY KOMMUNE PÅ SUNNMØRE. OG DETTE ER EI NATURPERLE SOM ER LETT TILGJENGELEG FOR MANGE. GOD TUR.

Kart over turen finn ein på ut.no: Rundtur på Runde

 

Skredestranda – Hopland


P1060657
Dette er ein flott  tur som går fra Nord Europas djupaste innsjø, Hornindalsvatnet, og over til Nordfjorden.

Ein kan også gå turen motsatt vei. Da er den meir barnevennleg, med slak stigning på begynnelsen og bratt ned mot Hornindalsvatnet på slutte.

Eg har gått turen fleire ganger og vil anbefale den her. Eg har gått turen fra Skredestranda. Det er ein forholdsvis lettgått tur, sjølv om oppstigning fra Skredestranda er bratt. Det betaler seg med ein fantastisk utsikt over Hornindalsvatnet og bygdene rundt når du kjem opp om skoggrensa.

For å kome til utgangspunktet køyrer ein Rv 15 til Skredestranda. Om ein kjem fra Stryn så er det eit lite stykke før Breisvortunellen. Og om ein kjem fra Eid, så må ein eit lite stykke forbi Breisvortunnellen.
P1060606
P1060607Her er avkøyrsla der turen starter. Eit lite skilt i buskene fortel at her går veien til Hopland. God plass til å parkere bilen.

Det er nokre år sidan eg har gått her og når ein veit kor det gror igjen alle plasser så var eg spent på korleis stien/råsa var.
P1060608  P1060609
Det første stykket går ein på skogsvei. Den var ganske attgrodd, men etter eit stykke kjem ein til skilt som viser vei til Fura. Her tek ein av og  der i fra er stien tydeleg. Ved Fura har Von i.l trimpost.
P1060610   P1060613
Stien/råsa er merka med skilt første delen.
P1060618   P1060617
Ein kjem til eit stidele opp i bakkane. Og når ein ser seg god rundt så ser ein eit lite skilt opp på treleggen. I stidele tek ein til høgre.
P1060619   P1060625
Om ein ser godt etter på veien opp bakkane så ser ein eit og anna merke som tyder på at ein er på rett vei. Stien er god så det er ikkje vanskeleg å finne fram. Er ein i tvil så stopp opp og sjå deg rundt, så finn ein veien vidare.
P1060629   P1060631
Når ein er komt opp til Fura åpner landskapet seg og ein ser Hornindalsvatnet langt der nede. Det svære såret som vart i terrenget etter jordskredet som gjekk i november er godt synleg. Det blir no etterkvart åpnare landskap og meir utsikt.

Litt lenger opp forbi Fura kjem ein til ei elv som kan være god på varme dager. Både for å fylle vannflaskene og til å avkjøle seg.
P1060637
Vidare fra elva er råsa utydeleg. Ein kjem opp i meir myrlendt terreng. Eg følgde elva eit stykke. Her er også andre turmål. Ein kan gå gjennom Henneskaret og til Hennebygda.
P1060641   P1060640
P1060643
Gå opp desse myrsiga og opp på kanten, da åpner landskapet seg i ein herleg plass. Da er ein komt opp til Kvanndalsvatnet. Ein stille og fredeleg plass langt fra folk. Å setje seg ned her, sjå og høyre fiskane hoppe og det er den einaste lyden ein høyrer, det er balsam for sjela.
P1060647
Bilde: Fin leirplass ved Kvanndalsvatnet.

Vidare føl ein merka sti aust over, litt til høgre i dalføret. Her er det åpe terreng og  slak stigning mot Mosehogane.
P1060651   P1060650
Bilde: Eit går forbi dette lisje krypinnet og fortset på merka sti opp dalføret.

Snart er ein oppe på Mosehogane. Her er eit storslagent utsyn over Hornindalsvatnet og bygdene rundt. Ein ser Eid, Lindvika, Åsebøen, Heggjabygda, Strand, Furefjerding og Navelsaker. Også gardane på Skrede.
P1060654
P1060655P1060656P1060660Utsiketn andre vegen er også fin. Her ser ein Innitunstøylen, litt av gardane på Rand, Nordfjorden, fjella i Gloppen og heilt inn på Jostedalsbreen.
P1060661
Bilde: Fin sti over Skarsmyra mot Hopland.
P1060664
Bilde: Innitunstøylen.
Stien/råsa ned fra Mosehogane er fin og lett å finne. Det er slak unnabakke heile vegen. Ein går på høgre sida av elva og ein ser Innitunstøylen på andre sida.

Etterkvart møter ein grusvegen og parkeringsplassen. Her kan ein bli henta med bil. Eller ein kan velge utgangspunktet for turen her i fra. Denne grusvegen er bomveg så husk penger til vegavgifta.
P1060665
P1060666Bilde: Om utgangspunktet for turen er på denne parkeringsplassen, så ta råsa/stien til venstre. Ikkje vegen.

Om ein velger å gå grusvegen ned til bygda får ein ein fin tur unnabakken med mange inntrykk.
P1060668
P1060672Dette er Nykvia. Ein flott plass med samling av løer og gardfjøser. Fjøsane vart brukt til kalvehus og til å tørke myrtorv. Her er det fint vedlikehalde og no  laga til for grilling og sosialt samvær.
P1060674
Bilde: Om ein vil køyrer opp til parkeringsplassen ved Innitunstøylen så husk å ta med penger til bomavgifta.
P1060677
Her kjem ein ned til Panoramaveien om ein går heile vegen fra Innitunstøylen. Velger ein å starte fra Hopland kan ein køyre eit godt stykke opp i terrenget, mot Innitunstøylen.

Denne turen er vel 6 kilometer fra Skredestranda og  ned til parkeringsplassen ved Innitunstøylen.
P1060680
Om ein går 900 meter inn i bygda til skulen finn ein åpen kafe. (Sommaren 2014). Koseleg å få seg noke godt etter ein flott tur.
P1060679
 For å kome heilt ned til Nordfjorden, tek ein vegen der skiltet viser Hopland kai. Flott tur ned bygda.

TA TUREN DU OGSÅ. PRØV NOKE SOM KANSJE IKKJE SÅ MANGE HAR GÅTT. ØNSKER ALLE SOM PRØVER TUREN EI FANTASTISK OPPLEVELSE.

Kart over turen finn ein på ut.no: Skredestranda – Hopland

Hornindalsrokken – ein topptur 1526 moh.


TOPPTUR TIL HORNINDALSROKKEN OG FAMILIETUR TIL BLÅVATNET.

P1060448
Hornindalsrokken, eller Hondalsrokkjen, er grensefjell mellom fylka Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Det er også grense mellom Hornindal, Ørsta og Stranda kommune. Rokkjen blir rekna som ein del av Sunnmørsalpane da nordsida av fjellet ligg ved Tyssevatnet innerst i Hjørundfjorden.

Hornindalsrokken er eit landemerke og ein ser den godt når ein køyrer RV 60 fra Grodås til Hellesylt. Når ein er komt til Hondøla bru,ta av til venstre fra riksveien. Ta gjerne ein stopp her og studer den flotte steinbrua som ligg tett ved riksveien. På austenden av denne brua står Giftarsteinen/Jomfrusteinen.

Det er to historier knytta til denne steinen. Den første går ut på at brurafølge gjekk til denne steinen og at brura måtte krype gjennom steinen når alle såg på. Kom ho gjennom steinen var alt i orden, kom ho ikkje gjennom var ho sannsynlegvis gravid.

Den andre historia går ut på at budeiene på setrane i området måtte krype gjennom steinen før dei reiste til setres tidleg på sommaren og også når dei skulle heim fra setra på seinsommaren. Dette for å sjå om dei hadde vore lausslupne i løpet av sommaren.
P1060445
Hornindalssetra er det vanlegaste utgangspunktet når ein skal på Hornindalsrokken. Ein kan også gå fra Kjelstadalen i Stranda kommune.

Eg tok turen fra Hornindalsetra og innlegget blir om det veGvalget.

For å kome seg til utgangspunket, Hornindalssetra, så tek ein Rv 60 fra Grodås til Hondøla bru. Der tek ein av til venstre. Vegen til Hornindalssetra er bomveg så ta med litt småpenger.  Når du har betalt bompengane kan du køyre heilt fram til setra. Der er det tillaga med  inngjerda parkeringsplass. Det er kjempeflott, da står bilen trygt for beitande husdyr som er i området rundt setra.
P1060450

P1060451
Hornindalssetra er det vanlegaste utgangspunktet når ein skal på Rokkjen. Setra ligg på 412 meter over havet.
P1060455
Fra setra går ein på anleggsvei/god sti inn setredalen mot Blåvatnet som ligg ved foten av Hornindalsrokken. Denne strekninga er fin og slak og her kan godt heile familien ta turen. Det meste av stigninga er opp fra setra.
P1060459

P1060458
 Ein må også huske å snu seg og sjå på utsikten bak seg. Her ser ein Muldsvorhornet.
P1060460
Her ser ein tydeleg anleggsveien som går inn setredalen mot Blåvatnet. Litt stigning opp fra setra, men så flater den ut og er fin også for  barn å gå. Vogn kan by på ein del utfordringer. Det er mange som bruker sykkel dei vel 3 kilometera inn til Blåvatnet.
P1060463
  P1060467
Det er ikkje vatn å finne når ein starter på oppstigninga i «renna», så alle flasker må fyllast i dalbotnen ved Blåvatnet/Store Luka.
P1060470
Her deler stien/råsa seg. Skal ein på Rokkjen dreier ein til høgre. Stien er tydeleg og delvis merka. Det er viktig at ein føl stien for å finne rette veivalget opp «renna».
P1060472
  P1060475
No ser ein tilbake til setra, dyrkingsfelta som høyrer til gardane på Nygård og Seljeset og mot fjella som grenser mot Stryn.
P1060471
Ser ein andre veien, mot nord, ser ein Rokkekjerringa og Hornindalsrokken på kvar side av dalen der Blåvatnet og Tyssevatnet ligg.
P1060473
Når ein har gått eit stykke fra stidele mot foten av Rokken, går ein forbi Store Luka. Eit lite vatn som ligg der så stilt og fint heilt oppunder fjellfoten. Her er det fint å ha base camp om ein er fleire i følge og noken velge å stoppe turen her. Fint for barn å få leike i vannkanten.

For dei som vil til toppen av Hornindalrokken så starter oppstigninga her.  Oppstigninga opp «renna» byr ikkje på store problem,men det er laus stein og ein må være forsiktige så ein ikkje får steinane på trill. Dette er ein tur som er best å gå om det er tørt i terrenget. Ellers kan det være glatt og gjørmete. Det er også ein fordel å vente så lenge om våren at snøen i «renna» har smelta vekk
P1060476
Når ein er komt opp i skaret mellom Rokken og Lidafjellet er det godt med ein pause. Her kjem ein også inn på breen. Hold til venstre, men ikkje for nær oppunder ura. Ein føl breen til ein igjen møter ura og merka sti.
P1060480

P1060484
  P1060482
Utsikten er upåklageleg når ein nærmer seg toppen. Da er det berre å nyte.  Når ein er heilt på toppen ser ein Sunnmørsalpane med alle sine tinder og topper og andre veien ser ein mot  Jostedalsbreen og Lodalsskåpa.
P1060487
Her ser ein eit islagt Tyssekupa.
P1060489
  P1060501
Sist på 50-talet og tidleg på 60-talet vart Tyssevassdraget utbygdt av Tussa Kraft. Da vart det store Tyssevatnet oppdemt. På bildet ser ein tydeleg eit tappa basseng. I den nordlege delen av Tyssevatnet har Turistforeninga ei sjølvbetjent hytte, Tyssenaustet.
P1060507

P1060500
Her ser ein Kolåstinden til venstre og slogen til høgre.
P1060495
Endeleg på toppen. Dette er andre gang eg bestig dette fjellet. Første gang for ca 30 år sia.
P1060510
Her ser ein mot Sunnmøre. Ein ser Hjørundfjord og heilt til Ålesund.
P1060516
Her ser eg ca 900 meter rett ned i Tyssevatnet.

Kart over turen finn ein på ut.no: Topptur til Hornindalsrokken

Trandal – ei idyllisk grend


P1060597
Trandal er ei lita bygd i Hjørundfjord i Ørsta kommune. Ei idyllisk perle heilt i sjøkanten. Bygda har ingen veiforbindelse med omverda og all kommunikasjon går sjøveien med ferge og båt. Ein kan ta ferge både fra Standal, Sæbø og Lekneset.

Trandal kan vise til allsidig næringsvirksomheit opp gjennom åra. Det har vore både teppefabrikk, fellesfjøs, mekanisk verksted og fiskeoppdrett. Desse bedriftene er lagt ned og det meste av gardsdrifta er avvikla. Men det er ny giv blandt dei 8 fastbuande i bygda og det blir no satsa på turisme.

– Christian Gaard, ein sjarmerande serveringstad/vertshus. Eit besøk her vil gje eit minne for livet.

– Trandal Fjordhytter som driv med utleige av hytter.

Aktiviteter

I denne vesle bygda er dei engasjerte og oppfinnsomme. Dei arrangerer i løpet av sommaren 3 festivaler.

-Gammalpopfestival

-Trandal bluesfestival

-Countryfestival

-Enkelte helger er her trubadurere, men ein kan og finne helger der stillheita og roen senker seg.

P1060545
I helga var eg sjølv på bluesfestivalen for første gang. Og for eit arrangement! Og for ei stemning! Kan det bli noke finare ramme rundt eit arrangement enn det naturen sjølv har?
P1060596
Når arrangørane har all logistikk og organisering på plass så blir dette eit draumearrangement. Festivalen går over 2 dager og ca 2000 mennesker var innom bygda denne helga.
P1060547
Bilde: Her ser ein litt av Christian Gaard, vertshus og serveringsstad og arrangementsplass for bluesfestivalen.

Når det er slike store arrangement er det mange som tek med bobil på ferga og får seg oppstillingsplass for helga, eller dei kjem med fritidsbåt. Andre kjem med skyssbåtane som går i skytteltrafikk, eller tek ferga over.
P1060594
  P1060555
P1060593
Ein av dei store artistane i år var Lazy Lester.
P1060554
  P1060581
Bilde 1: Stille før innrykk.     Bilde 2: Sol, skyer, fjell og sjø.

Friluftsliv
Mange kjem til Trandal for å bruke den fantastiske naturen som er her. Fjordfiske er fremste attraksjon. Men her er også mange muligheiter for å gå på tur. I 2007 fullførte Tussa småkraftverket i Trandalelva. Det vart i den forbindelse laga anleggsvei inn i Trandalsdalen. Dette er eit fint turmål. Her kan ein fint ta med barnevogn.
P1060560
Bilde: Her ser ein litt av Ytre Trandal med Trandalhatten i himmelsjå.
Eit anna flott turmål er Trandalhatten. Den rager 1180 meter over havet. Detter er ein tur for dei som har trena litt og som ikkje er altfor redd for høgder. Det er også ein tur som eg syns det må være noke lunde tørt i terrenget for at ein skal ha glede av turen. Råsa/stien er god, men med lange skrå hellinger når ein nærmer seg toppen. Ein del småskog før ein kjem opp om tregrensa.

For å finne utgangspunktet for turen til Trandalhatten kan ein køyre eit stykke på veien mot Trandalsdalen. Når ein har køyrt av ferga og kjem opp bakkane litt, tek ein til venstre over ei bru. Da fortset du opp bakkane, gjennom ei grind, forbi noke innhengninger og til andre knappe svingen. Der er det ei utviding. Parker her og ta den grasgrodde traktorveien til endes. Der i fra går det merka sti/rås motebakka.
P1060566
  P1060567
Bilde 1:Der er toppen!         Bilde 2: Her parkerer ein og går traktorvei til endes.
P1060573
Bilde: No er ein komt over tregrensa og ein får litt meir luft rundt seg.
P1060576
Bilde: Utsikt mot Standal og Standalseidet.
P1060578
Bilde: Ein imponerande topp. Ein går her opp på bandet og bakover for å runde framover til toppen igjen.

Siste stykket kan være litt vanskeleg. Det er det hengt ut to taulengder for å ha litt hjelp opp dei siste 20 høgdemeterane. På denne turen finn du lite vatn så fyll opp flaskene nede i dalbotnen.  Estimert tid til toppen er 2-3 timer.

Ein tur til bygda Trandal anbefaler eg på det varmaste. Enten for å sjå og nyte den flotte naturen, ta med seg ein topptur, ein god middag eller eit arrangement. Det er lov å være litt nyskjerrige på kva som finst i nabobygdene og i nabofylka.
P1060551

GOD TUR !!

© 2024 nytnaturen.no

Tema av Anders NorénOpp ↑