P1060657
Dette er ein flott  tur som går fra Nord Europas djupaste innsjø, Hornindalsvatnet, og over til Nordfjorden.

Ein kan også gå turen motsatt vei. Da er den meir barnevennleg, med slak stigning på begynnelsen og bratt ned mot Hornindalsvatnet på slutte.

Eg har gått turen fleire ganger og vil anbefale den her. Eg har gått turen fra Skredestranda. Det er ein forholdsvis lettgått tur, sjølv om oppstigning fra Skredestranda er bratt. Det betaler seg med ein fantastisk utsikt over Hornindalsvatnet og bygdene rundt når du kjem opp om skoggrensa.

For å kome til utgangspunktet køyrer ein Rv 15 til Skredestranda. Om ein kjem fra Stryn så er det eit lite stykke før Breisvortunellen. Og om ein kjem fra Eid, så må ein eit lite stykke forbi Breisvortunnellen.
P1060606
P1060607Her er avkøyrsla der turen starter. Eit lite skilt i buskene fortel at her går veien til Hopland. God plass til å parkere bilen.

Det er nokre år sidan eg har gått her og når ein veit kor det gror igjen alle plasser så var eg spent på korleis stien/råsa var.
P1060608  P1060609
Det første stykket går ein på skogsvei. Den var ganske attgrodd, men etter eit stykke kjem ein til skilt som viser vei til Fura. Her tek ein av og  der i fra er stien tydeleg. Ved Fura har Von i.l trimpost.
P1060610   P1060613
Stien/råsa er merka med skilt første delen.
P1060618   P1060617
Ein kjem til eit stidele opp i bakkane. Og når ein ser seg god rundt så ser ein eit lite skilt opp på treleggen. I stidele tek ein til høgre.
P1060619   P1060625
Om ein ser godt etter på veien opp bakkane så ser ein eit og anna merke som tyder på at ein er på rett vei. Stien er god så det er ikkje vanskeleg å finne fram. Er ein i tvil så stopp opp og sjå deg rundt, så finn ein veien vidare.
P1060629   P1060631
Når ein er komt opp til Fura åpner landskapet seg og ein ser Hornindalsvatnet langt der nede. Det svære såret som vart i terrenget etter jordskredet som gjekk i november er godt synleg. Det blir no etterkvart åpnare landskap og meir utsikt.

Litt lenger opp forbi Fura kjem ein til ei elv som kan være god på varme dager. Både for å fylle vannflaskene og til å avkjøle seg.
P1060637
Vidare fra elva er råsa utydeleg. Ein kjem opp i meir myrlendt terreng. Eg følgde elva eit stykke. Her er også andre turmål. Ein kan gå gjennom Henneskaret og til Hennebygda.
P1060641   P1060640
P1060643
Gå opp desse myrsiga og opp på kanten, da åpner landskapet seg i ein herleg plass. Da er ein komt opp til Kvanndalsvatnet. Ein stille og fredeleg plass langt fra folk. Å setje seg ned her, sjå og høyre fiskane hoppe og det er den einaste lyden ein høyrer, det er balsam for sjela.
P1060647
Bilde: Fin leirplass ved Kvanndalsvatnet.

Vidare føl ein merka sti aust over, litt til høgre i dalføret. Her er det åpe terreng og  slak stigning mot Mosehogane.
P1060651   P1060650
Bilde: Eit går forbi dette lisje krypinnet og fortset på merka sti opp dalføret.

Snart er ein oppe på Mosehogane. Her er eit storslagent utsyn over Hornindalsvatnet og bygdene rundt. Ein ser Eid, Lindvika, Åsebøen, Heggjabygda, Strand, Furefjerding og Navelsaker. Også gardane på Skrede.
P1060654
P1060655P1060656P1060660Utsiketn andre vegen er også fin. Her ser ein Innitunstøylen, litt av gardane på Rand, Nordfjorden, fjella i Gloppen og heilt inn på Jostedalsbreen.
P1060661
Bilde: Fin sti over Skarsmyra mot Hopland.
P1060664
Bilde: Innitunstøylen.
Stien/råsa ned fra Mosehogane er fin og lett å finne. Det er slak unnabakke heile vegen. Ein går på høgre sida av elva og ein ser Innitunstøylen på andre sida.

Etterkvart møter ein grusvegen og parkeringsplassen. Her kan ein bli henta med bil. Eller ein kan velge utgangspunktet for turen her i fra. Denne grusvegen er bomveg så husk penger til vegavgifta.
P1060665
P1060666Bilde: Om utgangspunktet for turen er på denne parkeringsplassen, så ta råsa/stien til venstre. Ikkje vegen.

Om ein velger å gå grusvegen ned til bygda får ein ein fin tur unnabakken med mange inntrykk.
P1060668
P1060672Dette er Nykvia. Ein flott plass med samling av løer og gardfjøser. Fjøsane vart brukt til kalvehus og til å tørke myrtorv. Her er det fint vedlikehalde og no  laga til for grilling og sosialt samvær.
P1060674
Bilde: Om ein vil køyrer opp til parkeringsplassen ved Innitunstøylen så husk å ta med penger til bomavgifta.
P1060677
Her kjem ein ned til Panoramaveien om ein går heile vegen fra Innitunstøylen. Velger ein å starte fra Hopland kan ein køyre eit godt stykke opp i terrenget, mot Innitunstøylen.

Denne turen er vel 6 kilometer fra Skredestranda og  ned til parkeringsplassen ved Innitunstøylen.
P1060680
Om ein går 900 meter inn i bygda til skulen finn ein åpen kafe. (Sommaren 2014). Koseleg å få seg noke godt etter ein flott tur.
P1060679
 For å kome heilt ned til Nordfjorden, tek ein vegen der skiltet viser Hopland kai. Flott tur ned bygda.

TA TUREN DU OGSÅ. PRØV NOKE SOM KANSJE IKKJE SÅ MANGE HAR GÅTT. ØNSKER ALLE SOM PRØVER TUREN EI FANTASTISK OPPLEVELSE.

Kart over turen finn ein på ut.no: Skredestranda – Hopland