Roppehornet ligg rett opp for Flø i Ullstein kommune. Fra toppen er det fantastisk utsikt i alle himmelretningar. Roppehornet ligg på 412 moh. Turen opp til toppen er enkel og ein går på fin skogsveg nesten heile vegen. Berre dei siste 500-600 meterane går turen på sti. Fra parkeringsplassen til toppen er det vel 4 kilometer.

Utgangspunktet for turen er på Midtflø. Det er skilta fra hovudvegen og ein køyrer opp forbi ein gard til bom. Det er eit populært turområde så det kan bli trangt om plassane på dei tilrettelagde parkeringsplassane, men det går å parkere langs vegen enkelte plasser.
Om ein ikkje vil gå kan ein løyse bomavgift og køyre opp til Roppemarka, eit dyrkingsfelt som ligg ved Indreflødalen. Skogsvegenligg fint i terrenget og det er ikkje problem å ta med barnevogn eller sykkel.
  
Utsikten nedatt til bygda, storhavet og øyane i nærheita er fantastisk. Her ser ein også moloen som ligg like utanfor
Flø Feriesenter.  Dei har hytter og oppstillingsplass for campingvogner og bobiler.Her ser ein Roppehornet  med gardane på Roppe og Indreflø rett under.Skogsvegen deler seg når etter ei stund. For å gå til Roppehornet held ein til høgre og over brua. Vegen går også til Brørvatnet som ligg 333 moh og heilt i botnen på dalen er der dyrkningsfelt. Om ein vil er det moglegheiter for å gå over til Brandal.I krysset på skogsvegen er det skilta til Roppehornet. Ved skogsvegenden er stien tydeleg i terrenget og den er delvis merka med raude stikker.
Der er også sti som går vidare fra Roppehornet til Trollhetta, krysser Uldalen og som går ned til hovudvegen ved Plassen, der det er tilrettelagt med parkeringsplasser. Så det er mogleg å nå Roppehornet også fra den kanten.

Fin utsikten over Rundefjorden mot Runde, Remøya, Leinøya, Bergsøya, Nerlandsøya og Stadlandet.Også innover i landet er det fin utsikt. Langt i det fjerne ser ein snødekte fjelltopper og ein fjordarm.

Når ein er komt på toppen av Roppehornet  må ein ta seg god tid å studere utsikta i alle retningar.
Der er også sti innover mot Trollvasseggja og Breidfjellet.

Kart over turen finn ein på Ut.no: Roppehornet

GOD TUR OG NYT UTSIKTEN